10/11/11

အခန္း (၃) Arc Welding

CHAPTER 3
Arc Welding  

Welding processs မွာ အေရးပါဆံုးျဖစ္တဲ့ Arc welding အေၾကာင္းကိုစတင္ေလ့လာပါေတာ့မယ္။ ဒီနည္းပညာဟာ သေဘၤာက်င္းအစရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မယ့္ ညီငယ္တို႔ ႀကိဳတင္ေလ့လာႏုိင္ေစဖို႔ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Arc Welding အေၾကာင္းမေလ့လာခင္ Arc ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကိုအရင္ေဆြးေႏြးရေအာင္။
- ARC ဆိုတာ အရာဝတၳဳႏွစ္ခုအၾကား(Positive point နဲ႔ Negative point)မွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကူးေနတာကိုေခၚတာပါ။
- အိမ္က မီးပလက္ေပါက္မွာ positive နဲ႔ negative ႏွစ္ခုကို အတူတူကိုင္မိရင္ ဓါတ္လိုက္ပါတယ္။ Arc မိတယ္ေခၚပါတယ္။

3.1 Defination

- Power Supply (welding စက္)က Electrode နဲ႔ သံျပားၾကားမွာ လွ်ပ္ကူးေအာင္ (Arc ေပၚလာေအာင္) ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။
 - Electric Arc ဟာ အပူစြမ္းအင္ျဖစ္ၿပီး မူရင္းသံျပား(Parent Metal)နဲ႔ Electrode (Filler material)ကို အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီး တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ 


3.2 Welding Equipments

Arc welding process တစ္ခု စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာပစၥည္းကိရိယာေတြလိုမလဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
၁) Power Supply
၂) Cables
၃) Welding Electrodes3.2.1  Power Supply

Welding Power Supplyဟာ ပင္မစြမ္းအင္ (generator, inverter, transformer) ကလာတဲ့ ဓါတ္အားေတြကို welder အသံုးျပဳႏုိင္ေလာက္တဲ့ DC current ပမာဏရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ စက္ပါ။ Electric current ကိုထုတ္ေပးပါတယ္။ Welding process တစ္ခုအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ Current Amperes 80 ေလာက္လိုပါတယ္။
Welding machines ေတြကို Constant Current (CC) နဲ႔ Constant Voltage (CV)ဆိုၿပီး သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အလိုက္ ၂ မ်ဳိး ခြဲျခားထားပါတယ္။
- C.C က Voltage ကိုေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ သူထုတ္လုပ္မယ့္ Current ျငိမ္ေနေအာင္ထိန္းထားၿပီး၊
- C.V က Current ကိုကစားေပးျခင္းျဖင့္ သူထုတ္လုပ္မယ္ Voltage ေတြကို ျငိမ္ေအာင္ထိန္းေပးပါတယ္။
- Constant Current machine ေတြကို SMAW နဲ႔ TIG welding ေတြမွာအသံုးမ်ားၿပီး
- Constant Voltage machine ေတြကို GMAW နဲ႔ FCAW welding ေတြမွာ သံုးပါတယ္။3.2.2 Electrodes

အိမ္သံုးဓါတ္ခဲမွ Cathode ႏွင့္ Anode အလုပ္လုပ္ပံု
- လွ်ပ္စစ္ဝင္တဲ့ေနရာ၊ သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ထြက္တဲ့ေနရာကို Electrodeလို႔ေခၚပါတယ္။ အျမင္သာဆံုးကေတာ့ အိမ္သံုးဓါတ္ခဲရဲ႕ ထိပ္ပိုင္း(top)နဲ႔ ေအာက္ပိုင္း(bottom)ေတြပါ။ 
- Anode နဲ႔ Cathode ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဝင္တဲ့ငုတ္ကို Anode လို႔ေခၚၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္ထြက္တဲ့ငုတ္ကို Cathode လို႔ေခၚပါတယ္။ 
- အေပါင္း (Positive)၊ အႏႈတ္(Negative) လကၡဏာေတြက လွ်ပ္စစ္စီးတဲ့ အေပၚမူတည္ၿပီးေျပာင္းပါတယ္။

-ပံုမွန္ဓါတ္ခဲေတြမွာ Positive ငုတ္ေတြက Cathode ျဖစ္ၿပီး၊
-အားျပန္သြင္းလို႔ရတဲ့ (Recharge)ဓါတ္ခဲေတြမွာ Positive ငုတ္ေတြက Anode ျဖစ္ပါတယ္။
Welding Electrode

Welding ေလာကမွာေတာ့ Electrode ဆိုတာ power supply ကထြက္လာတဲ့လွ်ပ္စစ္ကို ေအာက္ခံသံျပားေပၚ အပူစြမ္းအင္အျဖစ္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးတဲ့ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းပါ။
အသံုးျပဳမယ့္နည္းပညာေပၚမူတည္ၿပီး electrode ဟာ အေခ်ာင္း (သို႔) ႀကိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
၁) ကုန္ခမ္းသြားမယ့္ electrode (Consumable)
၂) မကုန္ခမ္းမယ့္ electrode (Non-Consumable) ဆိုၿပီး၂ မ်ဳိးရွိပါတယ္။
Consumable Electrode ေတြကို Filler material (သံျပားႏွစ္ခ်ပ္အၾကား အျဖည့္ခံသတၱဳ) အျဖစ္အသံုးျပဳတာေတြ႔ရပါတယ္။

Welding Electrodes 


3.2.3 Cables
3 phase system ျဖစ္တဲ့အတြက္ဝါယာႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းလိုပါတယ္။
Power Supply ကေနထြက္လာတဲ့ အနီေရာင္ႀကိဳးက electrodeဆီကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ပို႔ေပးပါတယ္။ Welding cable လို႔ေခၚပါတယ္။
Electrode ဆီက လွ်ပ္စစ္ကသံျပားေပၚ ခုန္ကူးၿပီး၊ သံျပားကတဆင့္ welding machine ကိုျပန္သြားတဲ့ အျပာေရာင္ႀကိဳးက Return Cable ပါ။
လွ်ပ္စစ္စက္ဝန္း မျဖစ္ေနဖို႔ ground ခ်ထားတဲ့ အမဲေရာင္ႀကိဳးက Ground cable လို႔ေခၚပါတယ္။

3.3 Type of Arc Weldings

Filler metalအရည္ေပ်ာ္သြားၿပီး ျပန္မခဲသြားခင္စပ္ၾကားမွာ ျပင္ပေလနဲ႔ဓါတ္မျပဳသြားေအာင္ ကာထားတဲ့ Shield ေပၚမူတည္ၿပီးခြဲရင္ Slag shield နဲ႔ Gas Shield ဆိုၿပီး အဓိကအုပ္စုႏွစ္စု ရပါတယ္။ 
 
Arc Welding နည္းတစ္ခုခ်င္းစီဟာ အသံုးမ်ားၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေနာက္အခန္းေတြမွာ ေဆြးေႏြးပါ့မယ္။