6/30/12

ပခန္းမင္းၾကီး ဦးရန္ေဝးႏွင့္ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ဦးေကာင္း

ညိဳျမ ေရးသားေသာ ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။ ျမန္မာ့သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စံနစ္တြင္ မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကႎဳက္ေဆာင္တတ္ေသာ မွဴးမတ္တို႔ရွိသကဲ့သို႔ မသင့္ေလ်ာ္လွ်င္ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔စာကိုပင္ ဆုတ္ျပစ္ေသာ အမတ္တို႔လည္း ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း အမွတ္ရေစ၇န္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။       ။


အိုးေဝမဂဇၨင္း အယ္ဒီတာ ညိဳျမ
 မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ခ်င္းတြင္းနယ္ေျမမွ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ ၂ ဦးတို႔ ေကာင္းစားၾက၏။ ေကာင္းစားသည္ဆိုရာ၌လည္း နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ မင္းၾကီးရာထူးမ်ား ရရွိၾက၏။ သူတို႔ ၂ ဦးမွာ ျဖစ္ရပ္ခ်င္း မ်ားစြာ တူညီၾကသျဖင့္ "ကံတူအက်ဳိးေပး"ဟူ၍ပင္ ဆိုရေလာက္ေပသည္။
    တစ္ဦးကား ပခန္းမင္းၾကီး ဦးရန္ေဝးျဖစ္လ်က္၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မွာ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ဦးေကာင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ၂ ဦး၏ ျခားနားခ်က္မွာ ရွင္ဘုရင္က သူေကာင္းျပဳခံယူၾကျပီးေနာက္ ဦးရန္ေဝးက ရွင္ဘုရင္ကို အႏုိင္က်င့္ေလ့ရွိသျဖင့္ သူ႔ကို "ပခန္း ရွင္ဘုရင္ၾကီး"ဟုပင္ မင္းတုန္းမင္းက ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။
    ဦးရန္ေဝးမွာ ခ်င္းတြင္းအေနာက္ဘက္ ဗန္႔က်ီနယ္၊ ဗဒူ႐ြာသားျဖစ္လ်က္ ၁၁၇၄ ခုဖြား ျဖစ္သည္။ ဦးေကာင္းကား ထုိ႐ြာ၏အေနာက္ ၈ တိုင္ကြာ မုန္တိုင္ပင္႐ြာ၌ ၁၁၈၃ခု တြင္ ဖြားသည္။
    ဗဒူ႐ြာေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသည္ ဦးရန္ေဝး၏ ဦးရီးျဖစ္၏။ ထိုေက်ာင္း၌ပင္ ဦးရန္ေဝးသည္ ဦးဝိသုဒၶဘြဲ႕ျဖင့္ ခန္းေနဦးပၪၨင္းၾကီးျဖစ္လာ၏။ မုန္တုိင္ပင္႐ြာမွ ေမာင္ေကာင္းလည္း သာမေဏ ဘဝ၌ ထုိေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ တပည့္ခံ၏။


ေနျပည္ေတာ္သို႔
  ပုဂံမင္း နန္းတက္ျပီးေနာက္ ဦးဝိသုဒၶသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗားကရတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေငြေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္မင္းသားၾကီးျဖစ္ေနသူ မင္းတုန္းမင္းသားထံသို႔ ဦးဝိသုဒၶသည္ မွန္မွန္ႂကြေရာက္ တရားေဟာ သီလေပးျခင္း ျပဳရသည္။
    မၾကာမီပင္ မုန္တိုင္ပင္မွ ရွင္အာသဘ(ေမာင္ေကာင္း)သည္ ငယ္ဆရာ ဦးဝိသုဒၶထံ ေရာက္ရွိလာ၏။ အတြင္းတပည့္အျဖစ္ေနထိုင္ကာ စာေပက်မ္းဂန္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူ၏။
    ၁၂၁၁ ခုတြင္ မင္းတုန္းမင္းသားက ပညာဗဟုသုတအရာ ေလ့လာရွာမွီးသူမ်ား အလိုရွိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသျဖင့္ ဦးဝိသုဒၶက ရွင္အာသဘကို မင္းသားထံ ပို႔ဆက္သရန္ လူဝတ္လဲေစရ၏။ မင္းတုန္းမင္းသား တစ္ေန႔သ၌ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္သိျမင္ေသာ ရွင္အာသဘက "အမွီေကာင္းၾကီးကို ရေလျပီ"ဟု ဝမ္းေျမာက္စြာပင္ ရဟန္းသိကၡာ ခ်၏။


လူထြက္ၾကျပီ
    မ်ားမၾကာမီ မင္းတုန္းမင္းသား၏ အထပ္ထပ္ ေလွ်ာက္တင္ တုိက္တြန္းသျဖင့္ ဦးဝိသုဒၶသည္လည္း လူဝတ္လဲရေလသည္။ ဦးရန္ေဝးမွာ မင္းတုန္းမင္းသား၏ အၾကီးေတာ္ရာထူးကို ရရွိလ်က္၊ ဦးေကာင္းမွာ အိမ္ေတာ္ဘ႑ာစာေရး ျဖစ္လာ၏။
    မင္းတုန္းမင္းသား ထီးနန္းရရွိျပီးေနာက္ ဦးရန္ေဝးကို ပခန္းမင္းသားၾကီးအျဖစ္ ဝန္ၾကီးခန္႔အပ္၏။ မိဖုရားၾကီး စၾကာေဒဝီႏွင့္တုိင္ပင္၍ ခမည္းေတာ္ သာယာဝတီမင္း၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ သန္လ်င္ျမိဳ႕စားႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးေလသည္။ ေန႔စဥ္ ပခန္းမင္းၾကီး အိမ္ေတာ္သို႔ မင္းတရားၾကီးက ပြဲေတာ္အုပ္ ေပးပို႔သည္။ လခေတာ္ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ ရရွိရာ မင္းၾကီးကေတာ္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ မိမိအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ငယ္သားမ်ားအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္ ဟူ၍ ေဝခြဲ သံုးစြဲေလသည္။


ဝန္ၾကီး၏ႏွမ
    တစ္ၾကိမ္က ဦိးရန္ေဝး၏ႏွမ ေဒၚနီသည္ မုဆိုးမဘဝ၌ ႏြမ္းပါးသျဖင့္ ေမာင္ၾကီးထံ လာေရာက္ခိုလႈံ၏။ မင္းၾကီးလည္း ႏွမျဖစ္သူကို ေထာက္ပံ့ရန္ နည္းလမ္းရွာရင္း ေ႐ႊပန္းထိန္ေတာ္သားမ်ားထံ ေရာက္ရွိသြား၏။  ေ႐ႊပုခက္တစ္ခုကို စီျခယ္ေနရာမွ ပိုလွ်ံေသာ ၄၅ က်ပ္သားရွိ ေ႐ႊတုန္းတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိေလသည္။ "နန္းေတာ္ကေမးလွ်င္ ဤေ႐ႊတုန္းကို ငါ ယူသြားသည္ ေျပာလုိက္"ဟု မွာထားကာ ယူသြားေလသည္။ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏွမမယ္နီသို႔ ၎ေ႐ႊတံုးေပးလုိက္ေလသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္ လာေရာက္ေမးျမန္းရာ "ေမာင္လိႈင္၊ ငါက မင္းတရားၾကီးပိုင္ ေ႐ႊတံုးကို ယူလာတာ မွန္ပါသည္။ ငါ့မွာ ဆင္းရဲေသာ ႏွမတစ္ေယာက္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ရွိေနတယ္။ ငါ ရရွိသည့္ ရိကၡာေတာ္က ေလာက္င႐ုံပဲ ရွိတယ္။ လာဘ္တံစိုးလက္ေဆာင္လည္း  ငါဘယ္ေတာ့မွ မယူခဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခိုးျခင္း ခိုးလွ်င္ ငါ့အရွင္သခင္ရဲ႕ ပစၥည္းကို ခုိးျပီး ေနာင္သံသရာမွာလည္း အတံု႔အလွည့္ ခံရပါလွ်င္ ကိုယ့္အရွင္သခင္ အိမ္မွာပဲ ေခြးျဖစ္ျဖစ္ ခံရတာက ျမတ္တယ္လို႔ ငါေအာက္ေမ့ျပီး ယူခဲ့တာပဲ"ဟု ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္။
    ထိုစကားကို မင္းတုန္းမင္းၾကီး ၾကားေတာ္မူလွ်င္ မ်ားစြာ သေဘာက်ေတာ္မူလ်က္ ထုိေ႐ႊတံုးကို နန္းေတာ္က ေငြတစ္ေထာင္ေပး၍ ေ႐ြးေတာ္မူေစ၏။ မင္းၾကီးႏွမ မယ္နီကိုလည္း အေနာက္ေဆာင္ မိဖုရားက ေခၚေတာ္မူကာ ျပဳစုေကြ်းေမြး လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားလည္း ေပးၾကေလသည္။


ဆင္ၾကန္မယ္
    မင္းတုန္းမင္းက ခမည္းေတာ္၏ မိဖုရားငယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဦးရန္ေဝးကို ေပးစားရာတြင္ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီဟန္တူ၍ ရာဇဝင္၌ ဘာမွ်ကဲ့ရဲ႕သံ မၾကားရပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၂၁၃ ခု၌ ဦးေကာင္းကို "ဆင္ၾကန္မယ္"ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးရာ၌ သတို႔သားမွာ အသက္ ၃၀၊ သတို႔သမီးမွာ ၅၉ႏွစ္ ဇရာပိုင္းေရာက္ေနသူ ျဖစ္ေလသည္။ တရားသူၾကီးဦးဘိုး* ကြယ္လြန္ရာ၌ ၎ကေတာ္ မုဆိုးမ ဆင္ၾကန္မယ္ကို လူျပန္ေတာ္ လူပ်ဳိၾကီး ဦးေကာင္းက ယူေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးေကာင္းကို မင္းတုန္းမင္းက အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွာ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ဟန္ရွိ၏။ ဦးေကာင္းက မလြန္ဆန္ဝံ့ပံုမွာ "ရွင္ဘုရင္ ေက်နပ္လွ်င္ ျပီးေရာ"ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ ဆင္ၾကန္မယ္ကို မစံုမက္ေစကာမူ ေကာင္းစြာ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ျခင္းက ထင္ရွားေစေပသည္။
    ထုိအိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေကာင္းက ဘာမွ် မေျပာေစကာမူ ဂယက္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္တြက္ ရတနာနဒီျမစ္ တူးေဖာ္ျပီး၍ မႏ ၱေလးျမိဳ႕အနီး ထုိျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြက္ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တုိ႔အား ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေစ၏။ မင္းၾကီးဦးေကာင္းက သူ႔ျခံအတြက္ အုန္းပင္မ်ိဳးေကာင္းမ်ာူ ရလို၍ ေျမာက္ထားဝယ္ ဗိုလ္ေမာင္ပိန္ထံ မွ်တရန္ ေတာင္းခံ၏။ ဦးေကာင္းႏွင့္ဗိုလ္ပိန္မွာ မင္းတုန္းမင္းသား အိမ္ေတာ္ပါမ်ားျဖစ္၍ အလြန္ ရင္းႏွီး ခင္မင္ၾကသည္။ ဗိုလ္ပိန္ထံမွ အုန္းပင္ေပါက္မ်ား ေပၚမလာသျဖင့္ ဦးေကာင္းက ေလွေတာ္သံအလိုက္ စာခ်ိဳးလိုက္သည္မွာ-
         ေသြယြန္းလို႔
         ေ႐ႊခြန္းေလ မမွန္မကန္
         ေပြလြန္းလွျပန္ ၊
         စိုက္ပ်ိဳးရန္ သစ္ပင္ေပးမယ္လို႔
         ေရွးေလး ဆုိရွာတဲ့
         သူ႔ႏႈတ္သံ-ေသြေဖာက္ျပန္ ၊
         ဗိုလ္မ်ားမွန္ ပိန္တာတူးရယ္
         ေဖ်ာက္ဘူးေနာ္ ငယ္ကဥာဏ္
         ဆယ္ဆဖန္ ။    ။
    ဗိုလ္ပိန္မွာ နာမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ တကယ္ ပိန္ေသး ၾကံဳလွီသူ ျဖစ္သည္။ ကတိပ်က္ျပယ္ေသာ ငယ္က်င့္ကို ယခုတိုင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ဆယ္ဆကဲေနဟန္ ကလိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က စေလဦးပုညမွာ နန္းေတာ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္္လ်က္ရွိရာ ဗိုလ္ပိန္က လူငွား၍ အ႐ိုက္ခိုင္းသည့္ သေဘာျဖင့္ မင္းၾကီးဦးေကာင္းထံသို႔ ျပန္စာ ေရးေပးေစခဲ့သည္။
        ခ်ဲ႕ေဟာင္းမို႔
        ႏြဲ႕ေနာင္းေလး ၾကင္ရန္ဆင္ၾကန္
        ဆယ္မီးေလာက္ လွန္
        သိမ္းေမြခံ-လံုအမတ္က
        မိုးနတ္စြဲ စိတ္ထင္
        အူလိုက္ခ်င္။
        အျပစ္တင္စာ မစုပါႏွင့္
        လာလုျပီ ေမွ်ာ္လို႔ေန
        ေဒၚအို႔ေဖ။
    "ကြယ္လြန္သူ ဦးဘိုးက သံုးစြဲျပီးေသာ အေဟာင္းအျမင္းျဖစ္သူ ဆယ္မီးေလာက္ လွန္ျပီးေသာ ပစၥည္းကို အလံုဝန္မင္းက သိမ္းက်ံဳး အေမြခံလိုက္ျပီးေနာက္ ထုိဆင္ၾကန္မယ္ကို ေဒဝစ ၦရာ နတ္သမီးေလးတမွ် ယုယေခ်ာ့ျမဴေနျခင္းမွာ အ ၍၊ အူ ၍ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးကို ျပစ္တင္စာ ေရးမေနပါႏွင့္။ အုန္းပင္ေပါက္မ်ား မၾကာမီ လာမည္ကို အဘြားအိုၾကီး၏ လင္ေတာ္ေမာင္က ေမွ်ာ္လို႔သာေနပါေတာ့"ဟု ျပန္အုပ္၏။
    ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဗိုလ္ပိန္ထံမွ အုန္းပင္ေပါက္ ၁၀၀၊ ကြမ္းသီးပင္ေပါက္ ၁၀၀ စသျဖင့္ ဦးေကာင္းအိမ္သို႔အေရာက္ ပို႔ေစရာ ဆင္ၾကန္မယ္က မွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ "တကတဲေတာ္၊ ဗိုလ္မင္းက သစ္ပင္ေပးတာႏွင့္ အဆမတန္ဘူး။ ေတြ႔ကရာေတြ ေလွ်ာက္ျပီးေရးေပးလိုက္လို႔ မေန႔က နန္းေတာ္ဗိုလ္႐ႈခံမွာ သူ႔စာဖတ္ျပီး တဟားဟား ရယ္ေမာေနၾကသတဲ့။ ရွက္စရာၾကီး။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းသာ ေရးဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္မကို ထည့္ေရးဖို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဗိုလ္မင္း ေပးပို႔လိုက္တဲ့ သစ္ပင္ကေလးေတြ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ"ဟူ၏။


ဝန္ကေတာ္ နံပါတ္ ၂
     ဗိုလ္ပိန္ထံမွ သေရာ္စာသည္ ဦးေကာင္း၏ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစ၏။ ထုိသို႔ျဖစ္၍ မၾကာမီ ဦးေကာင္းသည္ အလံုသို႔ျပန္ကာ ထိုျမိဳ႕သူၾကီး၏ ႏွမ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မေ႐ႊမယ္ကို ဝန္ကေတာ္ နံပါတ္ ၂ အျဖစ္ ေကာက္ယူ သိမ္းပိုက္ေလသည္။
    ထိုအခ်ိန္၌ ဦးေကာင္း၏အသက္မွာ ၄၂ ႏွစ္၊ ဆင္ၾကန္မယ္မွာ ၇၀ ႏွစ္၊ ေနာက္ဇနီး မေ႐ႊမယ္မွာ ဦးေကာင္းထက္ ၁၄ ႏွစ္ငယ္သည္။ မယားၾကီး ဆင္ၾကန္မယ္ကို မယားငယ္က ပ်ပ္ဝပ္စြာျဖင့္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ ဝတ္ျပဳရ၏။ အမွန္မွာ ထုိအခ်ိန္၌ မင္းၾကီးဦးေကာင္း ကိုယ္တုိင္ ေဆးေပးမီးယူ ျပဳစုသူ လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္၏။ မင္းတုန္းမင္း ေပးစားခဲ့သူ မိခင္အ႐ြယ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ် မလြဲမေသြ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ သစၥာမ႑ိဳင္ ျမဲခိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းက အျပစ္ဆိုဖြယ္ မရွိပါေခ်။


ဆန္ပုစာၦ
    တစ္ခ်ိန္က မင္းတုန္းမင္းက ပုစာၦတစ္ခု ထုတ္ျပန္သည္မွာ "ဆန္တစ္ေစ့ကို အျပန္ ၃၀ မည္သူ စားႏုိင္မည္လဲ၊ စားႏုိင္သူအား ျမင္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ ပုဆိုး ဆုေတာ္ခ်မည္"ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဦးေကာင္းသည္ မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဝဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုတ္ျခည္းပင္ "စားႏိုင္ပါေၾကာင္း"ဟု ေလွ်ာက္တင္၏။
    ဆန္တစ္ေစ့၏ အျပန္ ၃၀ မွာ အေစ့ေပါင္း ၁၇၃, ၇၄၁, ၈၂၃ ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္မွ သိရ၍ ဦးေကာင္းအေလွ်ာက္မွားမွန္း သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္ ေရထမ္းကာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း သစ္ပင္မ်ား ေရေလာင္းရ၏။ ထိုဒဏ္မွ လြတ္လိုလွ်င္ မိမိ၏အမွားကို ႐ုတ္ျခည္း စာစပ္ တင္ဆက္ရမည္ ဆို၍ ဦးေကာင္းစာဆိုပံုကား-
        ပုဆိုးႏွင့္ ျမင္းပါ
        ဆုေတာ္ခံမယ္လို႔
        ျပန္သံုးဆယ္ဆန္ကို စားတယ္
        မွားခ်က္က နာ။
        ေနာက္တစ္ခါ
        ေၾကာက္ပါေပ့ါ သက္ဆံုး
        သည္တစ္ပြဲမွာျဖင့္ အလြဲကံေခ်ာ္လို႔
        ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ ေရေလာင္းမယ္
        ငယ္ရင္းဟန္ႂကြယ္တဲ့
        ဆင္ၾကန္မယ္ ျဖဴျပာႏြဲ႔ရယ္
        မင္း ကူလွည့္အံုး။        ။
    မင္းတုန္းမင္းက ဦးေကာင္းကို အႏိုင္က်င့္ပံုႏွင့္ ဦးရန္ေဝးက မင္းတုန္းမင္းကို ခြလုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ ဝန္ၾကီး ၂ ပါး တစ္လွည့္စီ ပြဲထြက္ေစမွ ပိုေကာင္းေပလိမ့္မည္။
    ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ ကင္းဝန္မင္းၾကီး သမိုင္း၊ ျမေကတု၏ နန္းဓေလ့ႏွင့္ ေ႐ႊေသြး၏ နန္းတြင္းေရး စာအုပ္မ်ားမွ ကိုးကားထားပါသည္။


ဘုရင္၏ အမိန္႔ကို ဆုတ္ပစ္
    ကရင္နီေစာ္ဘြားက မိမိ၏ပိုင္နက္ကို မင္းတုန္းမင္းက သိမ္းပိုက္ေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို ဘုရင္က သေဘာတူ၍ သိမ္းယူရန္ အမိန္႔ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ပို႔၏။ ပခန္းမင္းၾကီးက "မင္းတုိ႔ဘုရင္ ေတာင္နားမလည္ ေျမာက္နားမလည္ႏွင့္ ဤအမိန္႔မ်ဳိးထုတ္ရသလား"ဟုဆိုကာ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆြဲဆုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ရွင္ဘုရင္က စိတ္ဆိုးသျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေစဆုိရာ "မင္းတုိ႔ဘုရင္က အားတုိင္းေခၚလို႔ ငါ မလာႏိုင္ဘူး"ဟု ေျပာလႊတ္ကာ ၅ ရက္ၾကာမွ နန္းေတာ္သို႔ ဝင္သည္။
ဘုရင္    ။           ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့အမိန္႔ ဖ်က္သနည္း။
ပခန္း   ။       ။ ဤအရာသည္ ဘုရင့္အလုပ္ မဟုတ္။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ၾကီးမ်ားသို႔ ဘုရင္က ေမးသင့္သည္။ ကရင္နီနယ္ကိုသိမ္းလွ်င္ ယိုးဒယားနယ္စပ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ကုလားျဖဴမ်ားကလည္း ထႂကြမည္။ လႊတ္ေတာ္ မတုိင္ပင္ဘဲ အရမ္းအမိန္႔ထုတ္ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထားေသးသနည္း။ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေတာ့သည္သာ။
    ထုိသို႔ ေလွ်ာက္တင္ျပီးေနာက္ ညီလာခံမွ ဦးရန္ေဝး ဆင္းသြားသည္။ အမွန္မွာ ညီလာခံကို ဘုရင္က သိမ္းမွ သာလွ်က္ မွဴးၾကီးမတ္ၾကီးမ်ား ထြက္ခြာခြင့္ ရွိသည္။
    ကရင္နီနယ္သည္ ယိုးဒယားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလားျဖဴမ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေန၏။ ထုိေနရာ၌ ၾကားနယ္ေျမ (Buffer State)အျဖစ္ အင္အားၾကီးေသာ တုိင္းျပည္မ်ား တိုက္႐ုိက္ထိပါးမႈမ်ားကို နည္းပါးေစေလသည္။ ထုိသို႔ေသာ ၾကားေနနယ္ေျမမ်ား လိုအပ္ပံုကို ပခန္းမင္းၾကီးက နားလည္ျပီးျဖစ္၍ ကရင္နီေစာ္ဘြားက နယ္ေျမ ဆက္သျခင္းကို ပယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


သေျပငါး႐ြာ
    ၁၂၁၈ ခုတြင္ ဦးေကာင္းသည္ ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း "တိႏဳၱက" ဇာတ္ကို ပ်ဳိ႕သေဘာ ေရးသားတင္ဆက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ ပခန္းၾကီးခ႐ုိင္ရွိ "သေျပငါး႐ြာစား"ခန္႔အပ္၏။ ဦးေကာင္းက ထုိဆုကို လက္မခံလိုဘဲ မိမိ၏ မူလစားရာ ႐ြာသစ္ၾကီး (စစ္ကိုင္းနယ္)ကိုသာ ဆက္လက္စားလိုေၾကာင္း တင္ေလွ်ာက္၏။ ထုိအခါ မင္းတုန္းမင္းက "သေျပငါး႐ြာသည္ ပညာရွိတို႔ကိုမွ ေပးေသာ႐ြာျဖစ္သည္။ စားလုိရာ ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ ရွိသေလာ"ဟု ေငါက္ငမ္း မိန္႔ဆုိသည္။ ဦးေကာင္းသည္ ေၾကာက္အားၾကီးစြာျဖင့္ "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး အတင္ အေလွ်ာက္ မွားပါေၾကာင္း " ဝန္ခံ သံေတာ္ဦး တင္ရေလသည္။


မသင့္သူကို ဖမ္းပို႔
    ၁၂၂၈ ခု၊ ျမင္းခံုတိုင္ အေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို သူပုန္အျဖစ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔အပ္ရမည္ဟု မင္းတုန္းမင္း အမိန္႔ေတာ္ရွိရာ အေဝးျမိဳ႕ဝန္၊ ျမိဳ႕သူၾကီးမ်ားက သူတို႔ မလိုသူမ်ားအား သူပုန္အျဖစ္ ေရာေႏွာထည့္သြင္း ပို႔ၾကေသာေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္မဆံ့ ျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပခန္းမင္းၾကီးက "ေနာက္ထပ္ သူပုန္ ဟူ၍ မဖမ္းေစႏွင့္"ဟု အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေလသည္။ ဘုရင္က အေမးေတာ္ရွိရာ ပခန္းမင္းၾကီးက "ဤကိစၥတြင္ ရွင္ဘုရင္တာဝန္မကင္း ျဖစ္သည္။ သူပုန္မ်ားသည္ သားေတာ္ ျမင္ကြန္းစား၏ လူမ်ားျဖစ္ရာ သားမေကာင္း၍ နီးရာဓားကို ေၾကာက္ရျပီး လိုက္ပါရသည္။ သားသမီး မေကာင္း မိဘေခါင္းျဖစ္သည္။ အေဝးျမိဳ႕ဝန္တို႔သည္ ဤအခ်က္ေကာင္းကိုယူျပီး ရာထူးစည္းစိမ္တုိးတက္ေရး ေမွ်ာ္ကိုးကာ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ သူမ်ားကို သူပုန္အျဖစ္ ဆြဲထည့္ေနသည္ကို ရွင္ဘုရင္ နန္းေတာ္ထဲေနျပီး ဘာသိလဲ"ဟုေျပာျပီး နန္းေတာ္မွ ဆင္းသြားသည္။


ေ႐ႊထီးေဆာင္းခြင့္
    ၁၂၂၃ခုတြင္ ဦးေကာင္းကို အလံုျမိဳ႕ဝန္ ခန္႔ေလသည္။ "ငါ့သခင္သည္ ငါ့ကို သဒၶါယံုၾကည္ေတာ္မူ၍ အလံုျမိဳ႕ၾကီးကို ဝန္ခန္႔ေလျပီ။ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခြင့္ သနားေတာ္ျမတ္ ခံရလွ်င္ေကာင္းမည္"ဟု ယူဆကာ နံ႔သာျဖဴနန္းေတာ္၌ ဘုရင္စံေတာ္မူခိုက္ သံေတာ္ဦးတင္၏။ မင္းတုန္းမင္းက "ဓား၊ ထီး စေသာ အေဆာင္အ႐ြက္ ျမိဳ႕႐ြာကံေကြ်းမ်ားကို မင္းဧကရာဇ္က အရည္အခ်င္းအေလ်ာက္ ၾကည့္႐ႈေပးျမဲျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မွဴးမတ္က အလိုရွိသည့္ အရာကို တင္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆိုရသည္မဟုတ္"ဟု ျပတ္ျပတ္ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္။ ဤအၾကိမ္၌လည္း ဦးေကာင္းက အတင္အေလွ်ာက္ မွားေၾကာင္း ရွိခိုး ဝန္ခံေလသည္။


မိန္းမ အပိုမယူရ
    တစ္ခါေသာ္ ဝန္စု မွဴးစုတို႔သည္ သားမယား တစ္ေယာက္မက အေျမႇာင္အပို ထားၾကသည့္အတြက္ ရရွိေသာ ရိကၡာေတာ္ေငြႏွင့္ မေလာက္မင ရွိၾကသည္ကို မင္းတုန္းမင္းၾကားသိေတာ္မူ၍ သားမယား တစ္ေယာက္ထက္ အပိုမယူ ၾကရန္ ဥပေဒလုပ္လိုေသာ ဆႏၵျဖစ္၏။ ပခန္းမင္းၾကီးႏွင့္တိုင္ပင္ေတာ္မူရာ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေထာက္ခံေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဥပေဒကို ဝန္ၾကီး မွဴးၾကီးမ်ားအတြက္သာ မထားဘဲ ရွင္ဘုရင္ကိုပါ ဤဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနေတာ္မူေစလွ်င္ မ်ားစြာသင့္ေလ်ာ္မည္ထင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္သျဖင့္ မင္းတရားၾကီး ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။


ေဆြမ်ိဳးအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္
    ၁၂၃၈ ခုတြင္ ဦးေကာင္း၏ဇာတိ မုန္တုိင္ပင္႐ြာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား သူ႔ထံ အလည္လာၾက၏။ ထုိအခ်ိန္၌ ဦးေကာင္းမွာ ေသနတ္ဝန္ျဖစ္လ်က္ သူ႔ေဆြမ်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ျမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ ေသနတ္စု အမႈထမ္းအျဖစ္ စာရင္းေဝပံုက် ပါဝင္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔က "ေသနတ္အမႈထမ္းအျဖစ္မွ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာစြာ ေနရေအာင္ ၾကည့္႐ႈေစာင္မပါ"ဟု ပန္ၾကားၾက၏။ ထုိကိစၥကို မင္းတရားၾကီးအား ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါတြင္ "ငါ၏ မဂၤလာအိမ္ေတာ္ပါ ႐ုိးရင္းျဖစ္၍ သင့္အား အဂၢမဟာ ေသနာပတိ ဝန္ရွင္ေတာ္ေနရာ၌ ခန္႔ထား သူေကာင္းျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ငါ့ အမႈေတာ္ကို ဆတက္ထမ္းပိုး ထမ္း႐ြက္ၾကေအာင္ အားထုတ္ တုိက္တြန္းသင့္ပါလ်က္ အမႈထမ္းေနသူမ်ားကိုပင္ အမႈမထမ္းရေအာင္ အမိန္႔ေတာ္ခံသည္မွာ မွားသေလာ၊ မွန္သေလာ"ဟု ေမးေတာ္မူ၏။
    ဤတြင္လည္း ဦးေကာင္းသည္ သူ၏ ထိပ္ထက္ မုိးၾကိဳးႏွက္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ျပင္းစြာ ျဖစ္လ်က္ မိမိသည္ အမွားၾကီး မွားပါေၾကာင္း ရွိခိုး ေတာင္းပန္ရျပန္၏။


တခမ္းတနား ဝန္ကေတာ္
    တစ္ေန႔ေသာ္ ပခန္းမင္းၾကီးသည္ ေလာကမာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားပြဲသို႔ သြားရာတြင္ လမ္းခရီး၌ အတြင္းဝန္ကေတာ္တစ္ေယာက္သည္ လွည္းယဥ္ ေျခာက္စေထာင္ကို စီးနင္းလိုက္ပါလ်က္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းကာ အေဆာင္ကိုင္မ်ား ဝန္းရံ၍ တခမ္းတနား သြားလာေနသည္ကို ျမင္ရေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးရန္ေဝးက မိမိ၏လွည္းသမားအား ထုိဝန္ကေတာ္ကို ၾကိမ္လံုးျဖင့္ ဆင္း၍႐ိုက္ခိုင္းလိုက္ရာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဝန္ကေတာ္လည္း အရွက္ရျပီး ေနအိမ္သို႔ ျပန္သြား၏။ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ထုိသတင္းေပါက္ၾကားျပီး ထိုည ညီလာခံတြင္ ပခန္းမင္းၾကီးအား "အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ဆံုးမရေၾကာင္း"ေမးေတာ္မူရာ မင္းၾကီးက "ဤဝန္ကေတာ္အား ဆင္းရဲသားမ်ားက ျမင္လွ်င္ သူ႔လင္သည္ တံစိုးလက္ေဆာက္ ရ၍ ဤသို႔ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္စြာ သြားလာႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ သူ႔လင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ရိကၡာထက္ အဆမတန္ေအာင္ စိတ္ၾကီး ဝင္ကာ သြားလာေနသျဖင့္ ႐ုိက္ရပါေၾကာင္း" တင္ေလွ်ာက္ေလသည္။


မိုးကုတ္စာခ်ဳပ္
    ၁၂၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေကာင္းသည္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကာ ဥေရာပတုိက္လွည့္လည္ရာမွ ျပန္ေရာက္လာ၏။ ညီလာခံ၌ ရွင္ဘုရင္အား ေလွ်ာက္တင္ရာဝယ္ ျဗိတိသွ်ကြ်န္း၌ စက္မႈလုပ္ငန္း တုိးတက္ပံု၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ား လက္နက္ေခတ္မီပံု၊ ဘုရင္မၾကီးက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လို၍ အာမခံစာခ်ဳပ္ ျပဳခဲ့ပံုမ်ား ပါရွိေလသည္။ မုိးကုတ္အေၾကာင္းကို ၾကားရခ်ိန္၌ ရွင္ဘုရင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ ႐ုတ္ျခည္း ညႇဳိးသြားသည္။
"မိုက္လွခ်ည္လား ငေကာင္းရဲ႕၊ ေမာင္မင္းတို႔ မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္း ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ခြင့္ အာဏာ ငါက အပ္ႏွင္းေတာ္မူလိုက္သလား"
    ဘုရင္၏ မိန္႔ျမြက္သံကို ဦးေကာင္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ သံေတာ္ဦးတင္ရန္ မဝံ့ေတာ့ဘဲ ေခါင္းငိုက္စိုက္ ျငိမ္က်သြားေလေတာ့သည္။
    ညီလာခံ ႐ုပ္သိမ္း၍ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး အတြင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ မိဖုရားၾကီးငယ္တို႔ ေခၚယူ စုေဝးေတာ္မူကာ "မမတို႔ သည္တစ္ခါျဖင့္ ေစ်းေတာင္းေခါင္း႐ြက္၊ ရက္ကန္းရက္၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္း အသက္ေမြးဖို႔ပဲ စိတ္ကူးၾကေတာ့။ မင္းၾကီးငေကာင္းက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္းကို မဆင္မျခင္ သူ႔သေဘာအတိုင္း အဂၤလိပ္ဘုရင္မထံ ေရာင္းခဲ့ျပီ၊ စာခ်ဳပ္ခဲ့ျပီ။ ျပည္ပိုင္မင္း အခ်င္းခ်င္း ေလာဘ ေဒါသ ေနာက္ကို လုိက္မိၾကရင္ စစ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္"ဟု မိန္႔ၾကား၏။
    မိဖုရားအမ်ား မတုန္မလႈပ္ ၾကားေနကာ ငိုင္ေနၾက၏။ စၾကာေဒဝီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးသာလွ်င္ ဣေႁႏၵမပ်က္ ျပန္လည္တင္ေလွ်ာက္ေဖာ္ ရ၏။
    "ပူေတာ္ မမူပါႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ေရာင္းတဲ့လူက သူ႔ဥာဏ္ႏွင့္ ေရာင္းခဲ့ရင္ အေရာင္းအဝယ္ ပ်က္ေအာင္ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ ဖ်က္တာေပါ့ ေမာင္ေတာ္"
    "အႏို႔.... ဘယ္လိုစီမံရင္ ေကာင္းမည္လဲ"
    "သားေတာ္ ငဘုိးလိႈက္ ရွိသားကဘဲ၊ သူ႔ကို ေခၚယူ တိုင္ပင္ပါ ဘုရား" 
    ဤတြင္မွ ဦးေခါင္းမီးေလာက္ေနေသာ ရွင္ဘုရင္ၾကီးမွာ ရာထူးက်၍ အမရပူရတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေနေသာ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္ကို သတိရကာ အျမန္ေခၚေစ၏။ ဦးဘိုးလိႈက္က "ဤကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္ မမူပါႏွင့္ ဘုရား။ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး တာယန္ယူ ေျဖရွင္းပါမည္။ ငေမာက္ေက်ာက္အပါအဝင္ နန္းစဥ္ ရတနာေက်ာက္ ၃ လံုးကိုသာ အဝယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အေရးဆိုရာ၌ အသံုးျပဳ ပါရေစ ဘုရား"ဟု တင္ေလွ်ာက္၏။ မင္းတုန္းမင္းက ဦးဘိုးလိႈင္ကို အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ေလသည္။
    အခ်ဳပ္ကို ဆိုေသာ္ အဂၤလိပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ဦးဘိုးလႈိင္က "စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိမပ်က္ မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္းကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ထိုတြင္းထြက္မ်ားကို ဦးစြာ ေစ်းျဖတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း"ေျပာၾကားရာ တ႐ုတ္ရာျပတ္ကို သက္ေသအျဖစ္ ထားရွိလ်က္ အငယ္ဆံုး နန္းစဥ္ေက်ာက္ကို စတင္ျပသည္။ ဂြမ္းတစ္ပိႆာ အလယ္ရွိေက်ာက္သည္ ဂြမ္းပံုကို ေဖာက္ထြင္းကာ အေရာင္ တဝင္းဝင္းႏွင့္ မ်က္ေတာက္ခတ္ေနသေယာင္ ရွိ၏။
 လိႈင္     ။         ။ ဒီပတၱျမား ဘယ္ေလာက္တန္သလဲ။
 ရာျပတ္ ။         ။ တစ္တိုင္းျပည္တန္ ေက်ာက္ျဖစ္ပါသည္။
    ေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္ျပသရာတြင္ ဒုတိယပတၱျမားမွာ ၃ ျပည္ေထာင္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊ တတိယ ငေမာက္ေက်ာက္မွာ ၇ ျပည္ေထာင္ တန္ေၾကာင္း ရာျပတ္က သတ္မွတ္ေလသည္။ ငေမာက္ေက်ာက္ကို ဂြမ္း ၇ ပိႆာဖံုးထားေသာ္လည္း နန္းေတာ္တစ္ေဆာင္လံုး ထိန္ထိန္လင္းေနသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားက တန္ဖိုးမ်ားလွ၍ ဘုရင္မၾကီးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါရေစ ဆို၏။
   ဦးဘိုးလိႈင္က စာခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္မ်ားလက္မွ ေတာင္းယူ ၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္ "ဒီ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ယေန႔ကုန္ဆံုးသြားျပီ။ အဝယ္ေတာ္ မျပီးျပတ္မႈေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္ ဘုရင္မၾကီး ဂုဏ္သိကၡာ က်ေစပါတယ္"ဟု ဆိုျပီး အမ်ားေရွ႕၌ပင္ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ဆုတ္ပစ္လိုက္သည္။
    သို႔လွ်င္ ဦးေကာင္း၏ အမွားေတာ္ပံုကို ဦးဘိုးလႈိင္က အဖတ္ဆယ္ခဲ့ေပသည္။
*   စုဖုရားလတ္ရွင္းတမ္းတြင္ ကြယ္လြန္သူ စစ္သူၾကီး ဦးဘုိး ဟုဆိုသည္။

6/19/12

ကြ်န္ေတာ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား (၃)

      "ျမကြ်န္းညိဳညိဳ ကြမ္းခိုရာ တကၠသိုလ္မွာဆို။ ...." ဆိုတဲ့သီခ်င္းကို ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကားမိတိ္ုင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားၾကီးဘဝကို စိတ္ကူးယဥ္႐ူးခဲ့တာကို ျပန္သတိရမိတယ္။ ၈ တန္း၊ ၉ တန္းေလာက္က ဆရာမင္းလူ ဝတၳဳေလးေတြထဲမွာ တကၠသို္လ္ေနာက္ခံ ပိတ္ကားေပၚမွာ အေပ်ာ္၊ အလြမ္းေလးေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္သူ၊ ေက်ာင္းေတာ္သားေတြအေၾကာင္းကို ပီပီျပင္ျပင္ ေရးထားတာမ်ား ဖတ္လိုက္ရရင္ အဲဒီ့တေန႔ေတာ့ ထမင္းကို ဘာဟင္းနဲ႔စားလိုက္မွန္း မသိေအာင္ကို စိတ္ကူးထဲေမ်ာေနေတာ့တာ။ ငါသာ တကၠသို္လ္ေက်ာင္းသားၾကီးျဖစ္ခဲ့ရင္နဲ႔ စတဲ့စိတ္ကူးေတြေပါ့။ ဒီၾကားထဲ ေဒြးျပန္႐ုိက္တဲ့ " ေက်ပါတယ္ မေအးစိန္" တို႔၊ ဒါ႐ုိက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္း႐ုိက္တဲ့ "ႏွင္းဆီဝုိင္"တို႔၊ စတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတြက ငယ္ငယ္က တကၠသိုလ္အိပ္မက္ကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ေပးျပန္တယ္ေလ။ အဲတုန္းက႐ုိက္တဲ့ကားေတြကလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီးထဲမွာ တကယ္ဝင္႐ုိက္ႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္လား။ မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြကလည္း အိုက္တင္ေကာင္း၊ ဇတ္ပို႔ဇတ္ရံေတြကလည္း တကယ့္ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ေတြ ဆိုေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္းကို ကိုယ္တုိင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသလိုကို တကၠသိုလ္ အရသာခံစားရတာ။ ခုေနာက္ပိုင္းကားေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားကားဆို မၾကည့္လိုက္နဲ႔ MICT Park ထဲေက်ာင္းတက္ျပေတာ့တာပဲ။ တကၠသို္လ္ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့ မင္းသားကိုလည္းၾကည့္လိုက္ဦး၊ ငယ္ထိပ္မွာ ဆံပင္မရွိေတာ့တဲ့ မင္းသားအိုၾကီးေတြျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မဟုတ္ရင္ မိတ္ကပ္အေဖြးသားေလးနဲ႔ ေဂ်ာ္ဒကီးေတြလို ႐ႈတ္ရွက္ခတ္ေနေအာင္ဝတ္ထားျပီး ခံစားခ်က္မရွိတဲ့ မ်က္ႏွာေသၾကီးေတြနဲ႔ မင္းသားေပါက္စေတြျဖစ္၊ ဇတ္ပို႔ေတြၾကည့္ေတာ့လည္း လိုတာထက္ပို လန္ျပန္ေနေအာင္ဝတ္ျပီး က်ီးကန္းအာသလို၊ ဝိုင္းအာေနတဲ့ ငတိ၊ ငတိမေတြ။ အျပင္ေလာကနဲ႔ ကင္းကြာလြန္းလို႔ ဘယ္လိုမွကို တကၠသို္လ္အာ႐ုံသြင္းလို႔မရတဲ့ ကားေတြခ်ည္း။ ကိုယ္ပဲ အသက္ၾကီးသြားျပီး ဘုိးေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာလို႔လားေတာ့ မသိ။ ထားပါေတာ့ဗ်ာ ...  မဆီမဆိုင္ ကိုယ့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝအေၾကာင္းကေန ႐ုပ္ရွင္ဆီ ေရာက္သြားျပန္ျပီ။

     ဆယ္တန္းေအာင္လို႔ တက္မဲ့ တကၠသိုလ္ၾကီးကို ေရာက္ကေရာ " ျမကြ်န္းလည္းမညိဳႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြမ္းလည္းမခိုႏိုင္ေတာ့ပါဘူး"။ "စာေပ၊ ဂီတနဲ႔သာ အႏုပညာ အစစမွာလည္းစံု " ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားအတိုင္းျဖစ္ဖို႔မ်ား ေဝလာေဝး၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေလးေတာင္ စတည္တုန္း။ ဂီတမေျပာနဲ႔ ဂီတာေတာင္ ေက်ာင္းပင္မအေဆာက္အအံုနဲ႔ ေတာ္ေတာ္လွမ္းတဲ့ ကင္တင္းထဲမွာမွ တစ္လက္ေလာက္ရွိတာ။ သာခ်က္ကေတာ့ 9 ေလာက္ကိုရွိတယ္။ အင္းေပါ့ေလ... ကိုယ္က ပထမဆံုးအသုတ္ဆိုေတာ့ ဂေလာက္ေတာ့ ခံရမွာပါ့။ သူငယ္တန္းကေန ဆယ္တန္းအထိ ေယာက်္ားေလးေက်ာင္းမွာ ေနလာျပီး၊ ေယာက္်ားေလး တကၠသိုလ္ၾကီးကို တက္ရေတာ့လည္း ကုိယ့္အတြက္ဘာမွ သိပ္ေတာ့ မထူးျခားသြားဘူး။ ေက်ာင္းဝတ္စံု အျဖဴအစိမ္း ဝတ္ရတာနဲ႔ အျပင္အဝတ္အစားဝတ္ရတာပဲ ကြာတယ္။ (ခုေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္သားၾကီးေတြ စတိုင္ပန္အျပာနဲ႔ တီ႐ွပ္အျဖဴ ဝတ္ေနရရွာပါျပီ။ .. ဒုကၡိ..)။ ဝတၳဳေတြထဲက တကၠသိုလ္အထိန္းအမွတ္ သစ္ပုတ္ပင္ၾကီးေတြ၊ က့ံေကာ္ပင္ေတြ၊ ေရတမာပင္ေတြ အသာထား။ ေလာက္ေလာက္လားလား အရိပ္ခိုစရာ ေညာင္ပင္ေတာင္မရွိ။ ႐ုိမက္တစ္ဆန္ခ်က္မ်ားေျပာပါတယ္။ မနက္ေက်ာင္းကားမရွိလို႕ (ကြ်န္ေတာ္တို႔တုန္းက ေက်ာင္းကားရွားပါတယ္။) ေက်ာင္းကို တစ္ခုတည္းေသာ လိုင္းကား မ.ထ.သ ၂၁၈ နဲ႔မ်ား လာလိုက္ လို႔ကေတာ့ ေက်ာင္းေရာက္လို႔ ဒုတိယအတန္းခ်ိန္မွီရင္ ကံေကာင္း။ လူလည္း ေခြ်းတလံုးလံုး ဖံုတလိမ္းလိမ္းနဲ႔ ေမ်ာက္႐ုပ္ေပါက္ေနေလာက္ျပီ။ အတန္းထဲမွာ ငမ္းစရာ မိန္းကေလးမရွိလို႔ေတာ္ေသး။ သူ႔အရပ္နဲ႕ သူ႔ဇတ္ေတာ့ ကိုက္တယ္ဗ်။ ဘယ္သူငယ္ခ်င္းမွလည္း တေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ေစ့ေစ့ၾကည့္တာမွ မဟုတ္တာ။ ေယာက်္ားေလးအခ်င္းခ်င္း မင္းမ်က္ႏွာၾကီး ၾကည့္ေနမယ့္အစား အေသသာခံသြားမယ္ဆိုတဲ့ ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ။

    ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းၾကီးရဲ႕ တည္ေနရာကို ေျပာျပရဦးမယ္။ ေက်ာင္းက ရန္ကုန္ျမစ္ဝနားက သီလဝါဆိုတဲ့အရပ္မွာ ရွိတာဗ်။ ေက်ာင္းေရွ႕မုခ္ဦးကို လမ္းကေလးေက်ာ္လိုက္ရင္ ဇာမဏီေရေလွာင္ကန္ၾကီး၊ ေက်ာင္းအေနာက္ဖက္မွာ လယ္ကြင္းေတြ၊ လက္ဝဲဖက္မွာ အိမ္ေျခ ၂၀၊ ၃၀ေလာက္ရွိတဲ့႐ြာ၊ (ဒါေတာင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေဆာက္ေတာ့မွ ေပၚလာတဲ့႐ြာထင္တယ္။)၊ ႐ြာေဘးမွာ ၄စီးရွိျပီး ၃ စီးေလာက္ အျမဲပ်က္ေနတတ္တဲ့ မ.ထ.သ ၂၁၈ ကားဂိတ္နဲ႔၊ အရက္ပုန္းေရာင္းတဲ့ တဲ၊ ေက်ာင္းညာဖက္မွာ ေစတီနဲ႔ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း။
အစရွိတဲ့ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ တကၠသိုလ္အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ့ မဟာတကၠသိုလ္ေတာ္ၾကီးပရဝုဏ္ထဲကို ေျခခ်တဲ့ေန႔မွာကို ငါဟဲ့...ယူနီဗာဆီတီ စတူးဒန္႔ဆိုျပီး ေႂကြးေၾကာ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာမိတယ္။

ၾကံဳလို႔ ႂကြားရဦးမယ္ ေက်ာင္းတက္လာတာ ငါးႏွစ္ (သန္လ်င္ေက်ာင္းမွာ သံုးႏွစ္ခြဲ) ထဲမွာ အသိမရွိတဲ့ တာဝ(ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္) သာ ေခ်ာင္းေပါက္ေအာင္ေရာက္တာ၊ ေက်ာင္းေဘးက ဖန္ခ်က္ေတာရဆိုတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို တစ္ခါမွ မေရာက္ျဖစ္တာ။ ဆရာေတာ္ေတြလည္း ကံဆိုးရွာပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို စြန္႔ခြာျပီးေတာရ လာေဆာက္တည္ေနပါတယ္ဆိုမွ ေဘးမွာ ေမ်ာက္ေလာင္းေပါင္းေထာင္ခ်ီေနတဲ့ တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခု ဖုန္း၊ဒိုင္းဆိုိ ေပၚလာပါေလေရာ။ ေက်ာင္းတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒီဖက္မွာေက်ာင္း၊ ဟိုဖက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ အေဆာင္။ Golden Flower ကေန လာေဆာက္ေပးတာ။ ေယာက်္ားေလးေတြအေဆာင္ဆိုေတာ့ က်ားက်ားလ်ားလ်ားျဖစ္ေအာင္ထင္တယ္ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလး သုတ္ထားေပးတယ္။ အေဆာင္နာမည္လည္းၾကည့္ပါဦး ကန္႔ေကာ္ေဆာင္တဲ့။ ေကာင္းေရာ။ ဒီအေဆာင္နဲ႔ ေက်ာင္းၾကားမွာ ဘယ္ကဘယ္လိုျဖစ္ျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရာက္သြားတယ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ေျပာရဦးမယ္.. ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနာမည္ "ဖန္ခ်က္ေတာရ" ဆိုတာကို ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအဝင္ဝမုခ္ဦးမွာ ကမၺည္းထုိးတားတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာလံုးေတြကလည္းေသး၊ အုတ္တံတုိင္းအျဖဴေပၚမွာ ေဆးအျဖဴနဲ႔ေရးထားတဲ့အျပင္ အခ်ိန္ကလည္းနည္းနည္းၾကာျပီဆိုေတာ့ စာလံုးေတြက နည္းနည္းပ်က္ေနတယ္။ ဒါကို မ်က္စိအေတာ္ေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က 
"ဟင္... ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနာမည္ကလည္း အဆန္းပဲ။"
"ဘာျဖစ္လို႔လဲ "ဆိုေတာ့
"ၾကည့္ပါလား၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနာမည္ၾကီးက "မန္ခ်က္စတာ" တဲ့" ဆိုျပီး အတည္ၾကီးေျပာတာဗ်။
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေဘာပြဲကိုက္ထားတဲ့ ေကာင္လဲမသိဘူး။ 
"ဖန္ (မန္) + ခ်က္ (ခ်က္) + ေ (စ) + တာ (တာ) ဆိုျပီး" ျမင္ခ်င္တာျမင္တာ။ အဲလိုေကာင္ေတြ။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပဲ မေရာက္တာလား၊ မင္းတို႔ေက်ာင္းနဲ႔ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားနီးနီးေလးပဲ ေရာက္ဖူးလားဆိုရင္၊ ဟုတ္ကဲ့ ေရာက္ဖူးပါတယ္။ တစ္ခါတိတိကို ေရာက္ဖူးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕  ဘယ္ႏွႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွန္းမသိတဲ့ ေမြးေန႔တစ္ခုမွာ အမွတ္တရအျဖစ္ တစ္ေခါက္တိတိေရာက္ဖူးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခင္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းတစ္စု လုပ္ေနၾကထံုးစံတစ္ခုရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ ေမြးေန႔ေရာက္ရင္ ေမြးေန႔ရွင္က မတည္ျပီး (ေဇာ္လတ္ဆိုတဲ့ေကာင္ကေတာ့ ခြ်င္းခ်က္ေပါ့ေလ။ ကိုယ္ကေတာင္ လမ္းစရိတ္ျပန္မေပးလိုက္ရရင္ ထီသြားထိုး။ က်ိန္းေသေပါက္တယ္။) သူငယ္ခ်င္းေတြစုျပီး တေနရာရာသြားၾကတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမကြ်န္းသာထဲက ဘီယာဆိုင္သြားတတ္ၾကတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြေမြးေန႔အမ်ားစုက ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလထဲမွာဆိုေတာ့ ဒီလေတြေရာက္ရင္ ကိုယ္တုိ႔တသိုက္ ျမကြ်န္းသာထဲမွာ တဝဲလည္လည္၊ တမူးမူးနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ့တေခါက္ ကြ်န္ေတာ့္ေမြးေန႔မွာေတာ့ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား သြားခ်င္တယ္ဆိုလို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ဆဲဆိုျပီးလိုက္ပို႔ၾကတယ္။ (ညီညီဆိုတဲ့အေကာင္ အဆိုးဆံုး။ သြားမရွိတဲ့ အဘြားၾကီးအို ပီေက စားေနသလို ပြစိ၊ ပြစိနဲ႔ ....)။ သမိုင္းဝင္ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းရွိတဲ့ မုခ္ဖက္ကေနတက္၊ လက္ယာရစ္တစ္ပတ္ပူေဇာ္တာေတြ၊ အလွဴေငြထည့္တာေတြကို ဘင္လာဒင္အိမ္ကို ညဖက္ဝင္စီးတဲ့ အေမရိကန္ကြန္မန္ဒိုအျမန္ႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျပီးသကာလ "ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္"သြားဖို႔ GTCသြားတဲ့လမ္းဘက္မုခ္က ျပန္ဆင္းလာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ၁ ေခါက္တိတိေရာက္ဖူးတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။

"ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္..." နာမည္ေလးက လွတယ္။ အဆိုေတာ္ခ်စ္ေကာင္းကို ၾကိဳက္လြန္းလို႔မွည့္ထားတာလား။ ဆုိင္ရွင္နာမည္ကိုက ခ်စ္ေကာင္းလား။ လာသမွ်ေဖာက္သည္ေတြက ခ်စ္လည္းခ်စ္သြားေစ၇မယ္။ ေကာင္းလဲေကာင္းသြားေစရမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္လား၊ ဘာလားေတာ့ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိတာက ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္ သည္ ထန္းရည္ဆိုင္ျဖစ္သည္။ အဆိုေတာ္ခ်စ္ေကာင္းနဲ႔ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္တို႔တြဲဆိုတဲ့ "လူၾကမ္းေလး" သီခ်င္းထဲက အလိုက္အတုိင္းဆိုရရင္ေတာ့ "ဦးခ်စ္ေကာင္းနဲ႕ ထန္းရည္ဆိုင္ ... ဦးခ်စ္ေကာင္းနဲ႔ ထန္းရည္ဆိုင္။" အဲလို ဆိုရမယ္ထင္တယ္။ ဆိုင္က သန္လ်င္ GTC သြားတဲ့လမ္းမေဘးမွာ ကပ္ရက္ရွိတာ။ သူ႔နယ္တဝိုက္မွာေတာ့ သူကနာမည္ၾကီးပဲ။ ထန္းရည္ေကာင္းလို႔ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ သူ႔ဆိုင္ကထန္းရည္ေတြလည္း သူမ်ားထန္းရည္ဆိုင္ေတြကလိုပဲ ဘီအီးေတြ၊ ဘာေတြနဲ႔ ေရာတာပဲ။ ဆိုင္ေနရာနဲ႔ အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ သန္လ်င္က တျခားထန္းရည္ဆိုင္ေတြနဲ႔မတူတာကေတာ့ ထန္းပင္ေအာက္မွာကို တဲထိုးျပီး ဆိုင္ဖြင့္ထားတာ။ တဲက ေတာ္ေတာ္ၾကီးတယ္။ ေဘးမွာ အကာေတြ ဘာေတြလည္းမရွိဘူး။ တဲဆိုေပမယ့္ သန္႔ရွင္းတယ္ဗ်။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေတာ့ အသက္႐ႈေခ်ာင္တယ္။ လမ္းမေဘးကပ္လ်က္ဆိုေပမယ့္ ကားလမ္းမနဲ႔တဲက ေတာ္ေတာ္လွမ္းေသးေတာ့ ကားသံေတြ၊ ဘာေတြလည္း သိပ္ဆူဆူညံညံမရွိဘူး။ ေအးေဆးပဲ။ ထုိင္စရာခံု မထားေပးဘူး။ ေျမၾကီးေပၚ သင္ျဖဴးဖ်ာခင္းေပးထားတယ္။ အလယ္မွာ ေျခတံတုိထမင္းစား စားပြဲခပ္ၾကီးၾကီးတလံုးရွိတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးဝိုင္းထိုင္ေပါ့။ ပဲၾကီးေလွာ္ ေတြကို ဖ်ာေပၚၾကဲေပးထားတယ္။ ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္က ထန္းရည္ကို ျမဴနဲ႔ေရာင္းတယ္။ တျခားသန္လ်င္က ထန္းရည္ဆိုင္ေတြလို ပုလင္းလိုက္မဟုတ္ဘူး။ အဲ.. ေလးျမဴေလာက္မွာရင္ေတာ့ က်ည္ေတာက္နဲ႔ခ်ေပးတယ္။ ဝါးက်ည္ေတာက္ ခပ္ၾကီးၾကီးထဲကို ထန္းရည္ထည့္ထားတာ။ သဘာဝ အေအးဓါတ္ေလးရတာေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ တစ္က်ည္ေတာက္ဆို ၁၀ လီတာေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္။ ဓနိမိုးတဲေအာက္က ေျမၾကီး ေအးေအးေလးမွာထိုင္၊ ထန္းရည္ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးတစ္ခြက္ေလာက္ေသာက္၊ ေဘးက ဒလေဟာတိုက္လာတဲ့ ေလေအးေတြကို ခံစား၊ ပဲၾကီးေလွာ္ေလးကို တျမံဳ႕ျမံဳ႕ဝါးျပီး ခါးတြင္းခ်ဥ္လာရင္ ျခေသၤ့သံုးေကာင္ေဆးေပါ့လိပ္ေလး ဖြာျပီး တလူလူတက္သြားတဲ့ မီးခိုးေငြ႔ေလးေတြကို တရိပ္ရိပ္လိုက္ၾကည့္ေနရတာေလာက္ေကာင္းတဲ့ စည္းစိမ္ဘယ္မွာ ရွိမွာတုန္းဗ်ာ။ ထန္းရည္က ေဆးေပါ့လိပ္နဲ႔မွ လိုက္တာဗ်။ ပံုမွန္ဆို ေဆးေပါ့လိပ္က ေသာက္ေနက်မဟုတ္ရင္ ရွတတေလးျဖစ္ေပမယ့္ ထန္းရည္ေလးဝင္သြားလို႔ ခံတြင္းခ်ဥ္လာရင္ ေဆးေပါ့လိပ္က အေကာင္းဆံုးပဲ။ အဆီခံေျပာင္းဖူးဖက္ေလးကို အံသြားနဲ႔ဖြဖြေလးခဲျပီး ယူစမ္းဗ်ာ။ တကယ့္ဖီးလ္။ ဒါမ်ိဳးအခ်ိန္ကို ဒူဘိုင္းက ဆဲဗင္းစတားဟိုတယ္ၾကီးေပၚမွာထိုင္ျပီး King label ခြက္နဲ႔ေတာင္ မလဲႏုိင္ဘူး။ ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္က အျမည္းလား။ စံုပါ့။ ရန္ကုန္မွာ မရွိတဲ့ လယ္ႂကြက္ေက်ာ္တို႔၊ ဘာတို႔လည္းရွိတယ္။ အလိုက္ဆံုးကေတာ့ ပဲၾကီးသုတ္။ ပဲၾကမ္း ကြ်တ္ကြ်တ္ေလးေတြကို ၾကက္သြန္နီမ်ားမ်ား၊ ဆီ႐ႊဲ႐ႊဲမွာ ဆား၊ အခ်ိဳမႈန္႔နည္းနည္းနဲ႔ သုတ္ထားတာ။ ဘာစားကသလဲေတာ့ မေမးနဲ႔။ ဒါမ်ိဳးမစားတတ္ဘူးလား။ ေဆးဘဲဥသုတ္စားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္ပူပူေလးစားမလား။ ရွိပါ့။ စားေကာင္းေကာင္းနဲ႔စားျပီး ဗိုက္ျပႆနာတတ္ရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးေတြ သိပ္မစားတတ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ညီညီတို႔အတြက္ေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာ အပတ္တကုတ္ပညာရွာေနတဲ့ သားေတာ္ေမာင္ အေကာင္းစားေလးေတြ ဆာရင္စားဖုိ႔ (အေမေတြလည္း သိျပီးသာပါ။ ေက်ာင္းမွာ မရွိမွန္း) အိမ္က ထည့္ေပးလိုက္တဲ့ ထမင္းခ်ိဳင့္ေလးေတြ ဖြင့္ၾကေပါ့ဗ်ာ။ ငျဖိဳးအိမ္က ဟင္းခ်က္တာ ေကာင္းတယ္ဗ်။ ျမန္မာပီပီ ဆီေတာ့ အသံုးမ်ားတယ္။ ဒီေကာင္က ကြ်န္ေတာ့္မာတာမိခင္ ခ်က္တဲ့လက္ရာကို ၾကိဳက္တယ္။ ေအာင္ကိုျမတ္အိမ္ကေတာ့ တ႐ုတ္စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြေပါ့။ ဗမာဟင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရခိုင္ဟင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တ႐ုတ္ဟင္းပဲလာလာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အျမည္းျဖစ္သြားၾကတာခ်ည္းပဲ။ ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္က အမဲေၾကာ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ငျဖိဳးအိမ္က ဆတ္သားေျခာက္ေၾကာ္ျဖစ္ျဖစ္ ပါလာလို႔ကေတာ့ ထန္းရည္ျမဴေတြက စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္နဲ႔ျပည့္မွီတဲ့အျပင္ ဟိုဖက္ပါ လြန္လြန္သြားတတ္တယ္။ တကယ္တမ္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ ဒီေခြးမေသာက္တဲ့ အရည္ေတြေသာက္တာ ကြ်န္ေတာ္၊ ငျဖိဳး၊ ငညီ နဲ႔ ေဇာ္လတ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ရွမ္းဆိုတဲ့ ငတိရယ္၊ ေအာင္ကိုျမတ္ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ေလးရယ္၊ တခါတခါပါလာတတ္တဲ့ သက္ေဝဆိုတဲ့ တြတ္ပီရယ္က လံုးလံုးမေသာက္။ ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္မွာဆို ဒီေကာင္ေတြ ဝိုင္းေဘးမွာ ေဘာလံုးဂ်ာနယ္ထိုင္ဖတ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြ။ အပါယ္ခံေတြေပါ့။ ဒါေတာင္ ေဇာ္လတ္နဲ႔ ညီညီက သိပ္ေသာက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေသာက္သည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္တန္ ေငြရွင္းရင္ေတာ့ စုေပါင္းက်ခံေစသတည္းေပါ့။ သံုး၊ေလး နာရီေလာက္ ခ်စ္ေကာင္းဆိုင္မွာ ေခြးမေသာက္တဲ့အရည္ေတြေသာက္ျပီးရင္ ထန္းရည္ဆိုင္ေရွ႕က လိုင္းကားတားစီးျပီး မဟာရန္ကုန္ေ႐ႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကို counter ပစ္ဖို႔ ခ်ီတက္ၾကပါေလေတာ့သည္။

ေက်ာင္းသားဘဝက သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား အမွတ္တရ ျပန္ေရးပါသည္။
ေနာက္တေခါက္မွ ငယ္က်ိဳးငယ္နာမ်ားေဖၚထုတ္ပါမည္။ ရန္ျဖစ္ဖူးသူမ်ား သတိထားၾကပါကုန္ေလာ့ ....။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
 လြယ္အိတ္
(၁၉.ဇြန္.၁၂)

6/18/12

သမိန္ဗရမ္း-၁ (ႏိုင္ပန္းလွ)

ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ ျပဳစုေသာ ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

တေကာင္းျပည္မွ ဧကရာဇ္မင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ နန္းစည္းစိမ္ သမၼတိကိုခံစားေနစဥ္ ကာမဏိ (ကာမၼနိ)ဟူေသာ လူစြမ္းေကာင္းတေယာက္ ရွိသည္။ ကာမဏိသည္ သူမတူေအာင္ လက္ေရးေကာင္းသည္။ ဓါးခုတ္၊ လံွထိုး ျမင္းစီးတိုင္သည့္အရာတြင္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသည္။ "ကာမဏိသည္ လူမဟုတ္၊ နတ္ေဒဝါႏွင့္တူသည္"ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၾကသည္။

တေန႔ေသာ္ စိန္႔ျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ ညီလာခံထြက္ေတာ္မူ၍ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၏။ "င့ါသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိႏွင့္ တပါးေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးတို႔အား ျမင္းစီးခ်င္းစစ္ထိုးသည့္ပြဲကို ပသို႔ ငါ ႐ႈစားရမည္နည္း။ ကာမဏိႏွင့္ စစ္ထိုးဝ့ံေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးကို မည္သည့္ဧကရာဇ္မင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသနည္း။ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးျမင္းစီးခ်င္း စစ္ထိုးသည္ကို ငါ႐ႈစားလုိလွသည္။ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

"ရတနာပူရ အင္းဝျပည္ႏွင့္ ဟံသာဝတီျပည္ရွိ ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ အစဥ္သျဖင့္ စစ္ခင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတြင္  စီးခ်င္းတြင္အလြန္ေကာင္းသည့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။" ဟုမွဴးမတ္မ်ားကေလွ်ာက္ထားလွ်င္ စိန္႔ျပည္ဧကရာဇ္မင္းသည္ လြန္စြာဝမ္းသာအားရ၍ ရတနာပူရအင္းဝျပည္သို႔ စစ္ခ်ီရန္ စစ္အဂၤါမ်ား စီရင္ေစ၏။

အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္းရေသာ္ ၾကည္းတပ္တြင္ျမင္းစီး၍ စိန္႔ျပည္ဘုရင္သည္ အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ ရတနာပူရအင္းဝႏုိင္ငံသို႔ ခ်ီေတာ္မူသည္။ စိန္႔ျပည္ဘုရင္၏ စစ္အင္အားၾကီးမားပံုကား ဝႆႏၱ မုိးဥတုတြင္ မုိးၾကီးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းသျဖင့္ ေတာအလံုးကို မုိးေရေတြဖံုးလႊမ္းထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလသည္။ အထက္မွေအာက္သို႔စီးက်ေသာ ေတာင္က်ေရမ်ားကို တာဆီး၍မရႏုိင္သလို စိနမင္း၏စစ္တပ္မၾကီးသည္ အင္းဝသို႔ ဒလေဟာခ်ီလာသည္။ စည္ေမာင္းသံမ်ားမွာ တေသာေသာညံလ်က္ရွိေတာ့သည္။အင္းဝႏွင့္နီးလတ္ေသာ္ တပ္စခန္းခ်၍ေနေတာ္မူ၏။

   ရတနာပူရ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွက္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ တ႐ုတ္စစ္ခ်ီလာသည္ကိုၾကားလွ်င္ ျမိဳ႕ျပ၊ က်ံဳးေျမာင္းမ်ားကို ခုိင္ခံ့ျမဲျမံေအာင္ ျပဳျပင္၍ေနေတာ္မူ၏။ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ တုိင္ခိုက္ျခင္းမျပဳပဲ ျမိဳ႕တြင္း၌သာ အခုိင္ေနေလသည္။

   စိန္႔ျပည္ဘုရင္သည္ သူရဲသူခက္မ်ားအား "လက္နက္ေကာင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေသာ လူသူမ်ားကို အႏၱရာယ္မျပဳရ။ ငါ့အမိန္႔ကိုမနာခံလွ်င္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ပစ္မည္"ဟု ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ရာဇသံစာေရး၏။ ပဏၰာလက္ေဆာင္မ်ားကား မကန္း႐ုပ္ျဖင့္ ပိုးအဝတ္အုပ္တစ္ရာ၊ ေ႐ႊသမင္႐ုပ္ျဖင့္ပိုးအုပ္တစ္ရာတို႔ ျဖစ္သည္။ ရာဇသံစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကို ျမန္မာစကားတတ္ေသာေစာ္ဘြားတစ္ဦးကို ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္တကြ အင္းဝသို႔ေစေတာ္မူ၏။ ေစာ္ဘြားသည္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားႏွင့္ ရာဇသံစာကိုယူ၍ အင္းဝေ႐ႊနန္းသခင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ဝင္ေရာက္ဆက္သေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း စာကိုျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျပန္ဆိုဖတ္ၾကားေစ၏။ စာတြင္
       "စိနျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္း ၾကားေရာက္အပ္ေသာ၊ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္သခင္။ ယခု ငါတို႔စစ္ခ်ီလာသည္မွာ ဆႏၵႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးကား အင္းဝမင္းသည္ ငါတို႔လက္ေအာက္ခံ၍ လာေရာက္ရွိခိုးရန္ျဖစ္သည္။  အျခားတစ္မ်ိဳးကား သူရဲေကာင္းခ်င္းစီးခ်င္းထိုးသည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ႐ႈစားလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အင္းဝဘက္မွ ျမင္းစီးသူရဲေကာင္း႐ႉံးခဲ့လွ်င္ အင္းဝကိုၾကည္သာစြာျဖင့္ ငါ့လက္အပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ငါတို႔ဘက္မွ သူရဲေကာင္း ႐ႈံးခဲ့ေသာ္ စိနျပည္သို႔ ငါတို႔ ဆုတ္ျပန္ပါမည္။ အင္းဝျပည္ရွိ တဲငယ္တစ္ခုကိုမွ် မပ်က္ဆီးေစရပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္၏ ဆႏၵကိုျပန္ၾကားေစလိုပါသည္။ "
ဟု ပါရွိေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ စာပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကို သိရျပီးလွ်င္ လြန္စာဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။

    "သည္တစ္ၾကိမ္ စစ္ကိစၥေျပာဆိုရသည္မွာ လြန္စြာပင္ တရားနည္းလမ္းက်လွေပသည္။ တုိင္းသူျပည္သား၊ ပုဏၰား၊ ရဟန္းမ်ားကို ပူပင္ေသာက မေရာက္ေစရေတာ့ပါ။ တရားဓမၼႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ မင္းဧက႐ာဇ္မ်ားအတြက္ သင့္တင့္လွေပသည္"
ဟုမိန္႔ေတာ္မူျပီး ျပန္စာႏွင့္တကြ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကို ေစာ္ဘြားလက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသည္။ လက္္ေဆာင္မ်ားကား ေခါမေစာင္အုပ္ႏွစ္ဆယ္၊ ေခါင္းအံုးႏွင့္တကြ သဇင္ပန္းအပြင့္သံုးဆယ္ပါေသာ တင္းတိမ္ အေတာင္ငါးဆယ္ျဖစ္သည္။ စာတြင္
  "စိန္႔ျပည့္ရွင္ဧကရာဇ္မင္း ဆႏၵရွိသည့္အတုိင္း သူရဲေကာင္းအခ်င္းခ်င္း ျမင္းစီး၍ ဓါးလွံကိုင္လ်က္ စစ္ထိုးမႈကို ႐ႈစားရန္ ေကာင္းသည္ဟု ငါလည္းျမင္ပါသည္။ လြန္စြာ ငါဝမ္းသာပါသည္။ သို႔ေသာ္ သည္တစ္ၾကိမ္ စစ္ထိုးမည့္ကိစၥမွာ မဟာယုဒၶ(စစ္ၾကီး)ျဖစ္သျဖင့္ အလ်င္လို၍မရပါ။ အင္းဝမွာ သူရဲေကာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၇ ရက္မွ် ဆိုင္းငံ့ေစလိုသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ စစ္တပ္ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္ခ်ီလာေသာ အေဆြေတာ္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ ခရီးေဝးမွလာခဲ့ရသျဖင့္ ပင္ပန္းေခ်မည္။ အေမာမေျပေသး။ ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္တကြ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အနားယူၾကပါဦး။ အေဆြေတာ္၏ ရာဇသံ၌ပါသည့္အတိုင္း အခ်ိန္တန္လွ်င္ အေၾကာင္းၾကားေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း "

  ယင္းစာႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ရရွိလွ်င္ စိန္႔့ျပည့္ရွင္ဧကရာဇ္မင္းလည္း လြန္စြာဝမ္းသာ၏။ ဗိုလ္ပါ၊ သူရဲသူခက္မ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာအပန္းေျဖၾကေစသည္။

   ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေတာ္မူစဥ္ "စိန္႔ျပည့္ရွင္၏ သူရဲေကာင္းကာမဏိႏွင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျမင္းစီးခ်င္းထိုးဝံ့ပါသနည္း" ဟုေမးေတာ္မူ၏။ ခစားေနၾကေသာ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ သူရဲသူခက္မ်ားအနက္ မည္သူမွ်ေခါင္းမေမာ္ဝ့ံေပ။ တိတ္ဆိတ္စြာေနသျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာေၾကာက္႐ြ႔ံစိုးရိမ္ေတာ္မူ၏။ စိတ္ေသာကေရာက္ေတာ္မူ၏။"

   အင္းဝျပည္၏ ျဂိဳလ္အေနအထားကို ၾကည့္႐ႈေစရာ ပုဏၰား၊ ဟူးရားတို႔က " အင္းဝျပည္၏ ျဂိဳလ္အေနအထားမွာ အားလံုးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေရွ႕သို႔ လာဘ္လာဘ ရရန္လည္းရွိပါေသးသည္ " ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဝမ္းသာေတာ္မူ၏။ သူရဲေကာင္းရွာရန္ ျမိဳ႔အႏွံ႔ေမာင္းလည္ခတ္ေစသည္။
   "အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ စိန္႔ျပည့္ရွင္မင္း၏ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါမူ ထုိသူရဲေကာင္းအား ရတနာပူရအင္းဝေ႐ႊနန္းရွင္က မဟာဥပရာဇာအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္။ "
ဟူ၍ အင္းဝျမိဳ႕အႏွံ႔အျပားသို႔ ေၾကညာေမာင္းကို လည္ခတ္ေစ၏။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ကာမဏိအား စစ္ထိုးဝ့ံသူ မရွိေခ်။"

    ယင္းေသာအခါ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ေနေသာ သမိန္ဗရမ္းအား ေစာင့္ရသည့္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားသည္ သူရဲေကာင္းကိစၥကို အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုၾကသည္။

    "ယခု ငါတို႔ေ႐ႊနန္းရွင္ ဧကရာဇ္မင္းေခါင္က မဟာဥပရာဇာေပးမည္။ နန္းထက္ဝက္ေပးမည္ ဆုိသည့္တိုင္ေအာင္ ကာမဏိကို စစ္ထိုးဝံ့သူ မရွိပါသျဖင့္ ငါတို႔အင္းဝျပည္ၾကီး ပ်က္စီးရေတာ့မည္ တကား။ "
ယင္းသို႔ဆိုသည္ကို သမိန္ဗရမ္း ၾကားရလွ်င္

   "ငါသည္ ေထာင္တြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာပင္ ဒုကၡခံေနခဲ့ရသည္။ ဆင္စီး၍လည္းေကာင္း၊ ျမင္းစီး၍လည္းေကာင္း ေျခလက္ကို မဆန္႕တန္းရသည္မွာ ၾကာလွျပီ။ ဘယ္လက္ကို ညာသို႔တိုင္ေအာင္၊ ညာလက္ကို ဘယ္သို႔တိုင္ေအာင္ မလွည့္ရသည္မွာ ၾကာလွျပီျဖစ္၍ ငါပူပန္ပါ၏။ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ကာမဏိကို အနည္းငယ္မွ် ငါမေၾကာက္။ သူ႔ကိုအႏုိင္ယူဖို႔ မည္သို႔မွ် မခက္ခဲ။ သည္တာဝန္ကို ငါယူခဲ့ေသာ္ အရွင္ႏွစ္ပါးတုိ႔၏ အမႈကို ငါ့ပုခံုးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ထမ္းသလိုျဖစ္ေတာ့မည္။ သည္ကဲ့သို႔ျပဳဖို႔ မသင့္တင့္ပါတကား"
ဟု စဥ္းစားျပီး တိတ္ဆိတ္စြာပင္ေနေလ၏။ ေနာက္တေန႔တြင္လည္း ေၾကျငာေမာင္းလည္ခတ္သည္ကို ေထာင္ေစာင့္မ်ား ၾကားရလွ်င္

      "သည္တစ္ၾကိမ္ တ႐ုတ္စစ္ခ်ီလာသည္မွာ အင္အားၾကီးမားလွသည္။ ငါတို႔ဘက္က သူရဲေကာင္းကို ရွာသည္မွာလည္း မည္သူမွ် တာဝန္မယူဝ့ံေသး။ သည္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ကို မဆိုထားႏွင့္ဦး၊ အင္းဝထက္ ဆယ္ႏွစ္ဆၾကီးေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ တ႐ုတ္တုိ႔ကို ခံႏိုင္မည္မဟုတ္။ ငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္တို႔ အမွန္ရေတာ့မည္။ "
ဟု အခ်င္းခ်င္းဆိုၾကျပန္၏။ သမိန္ဗရမ္းလည္းနားေထာင္လွ်က္

   "အင္းဝျမိဳ႕သည္ ပဲခူးျမိဳ႕သို႔ခ်ီရန္ လမ္းစျဖစ္၏။ အင္းဝသည္ ဟံသာဝတီ၏ မုခ္ဝႏွင့္လည္းတူသည္။  ယခု စိန္႔ျပည့္ရွင္ ဧကရာဇ္မင္းသည္ သူရဲေကာင္းခ်င္း ျမင္းစီး၍ စစ္ထိုးသည္ကို ႐ႈစားလုိေသာဆႏၵျဖင့္ စစ္ခ်ီလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကာမဏိကို ခံဝ့ံသူ အင္းဝတြင္ မရွိပါက သူ႔ဆႏၵျပည့္ဝမည္မဟုတ္။ အင္းဝကို ရျပီးေသာ္ ဟံသာဝတီသို႔ ဆက္လက္ခ်ီေပဦးမည္။ ငါ့မွာလည္း ေထာင္တြင္း၌ ၾကာျမင့္စြာ ေနခဲ့ရျပီ။ အင္းဝပ်က္ေသာ္ ဟံသာဝတီသို႔ ငါျပန္ေရာက္ဖို႔ မရွိေတာ့ျပီ။ သည္စစ္ကို ငါတာဝန္ယူတိုက္မွ ေတာ္ေတာ့မည္။ တ႐ုတ္စစ္ကို ဟံသာဝတီသို႔ မစုန္ေစေတာ့ျပီ။"
ဟု စိတ္တြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျပီး ေထာင္ေစာင့္တို႔အား
  "စိန္႔ျပည္မွ သူရဲေကာင္း ကာမဏိကို ပသို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရမည္နည္း။ သူ႔မွာ ဥာဏ္ပညာ အစြမ္းသတၱိ မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေကာင္းကင္ပ်ံႏုိင္သည့္ နတ္သားကိုသာ ငါေၾကာက္သည္။ ဤေျမခ်ာတြင္ ကာမဏိသည္ ငါတို႔လို လူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔အား ေၾကာက္စရာမရွိ။ သူ႔ကိုႏုိင္ေအာင္ ငါတာဝန္ယူ တိုက္ဝ့ံသည္ " ဟုဆို၏။ ယင္းစကားကို ေထာင္ေစာင့္တုိ႔ၾကားလွ်င္ ဝမ္းသာအားရစြာျဖင့္

    "ငါ့ရွင္ တာဝန္ယူ၍ တုိက္ဝ့ံလွ်က္ အလြန္ေကာင္းမည္။ ငါ့ရွင္လည္း ဒုကၡမွ လြတ္ကင္းရမည္။ ယႆပတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပရာဇာမင္း ျဖစ္ရမည္မခြ်တ္။ ေနာင္ကို ငါ့ရွင္၏ ဘုန္းရိပ္ကို ငါတို႔ ခိုလႈံရေတာ့မည္ " ဟုဆိုၾက၏။

    "ယခု ကာမဏိအား အႏုိင္ယူစစ္ထိုးဖို႔ ငါတာဝန္ယူသည္မွာ ယႆပတိၱကို လို၍မဟုတ္။ အင္းဝႏုိင္ငံၾကီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ၍ ကိတၱိယႆေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစလိုသည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ရဟန္းပုဏၰားမ်ားအား ခ်မ္းသာသုခတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစလို၍ ျဖစ္သည္။"
ဟု ဆို၏။ ထုိ႔ေနာက္ ေထာင္မႉးသည္ စစ္ေသနာပတိထံသြား၍ သမိန္ဗရမ္း (ဗညာဓေရမ္) ဆိုသည့္ စကားမ်ားကို တင္ေလွ်ာက္သည္။ ေသနာပတိလည္း ဝမ္းသာအားရျဖင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္ထံ ဝင္ေရာက္သံေတာ္ဦးတင္ေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ထိတ္လန္႔ေနရာမွ သတိရလာ၏။

   "အင္း သမိန္ဗရမ္းကို ငါေမ့ေနလိုက္တာ။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ဆင္စီး၊ ျမင္းစီး၍ တုိက္ခိုက္ရာမွာ အလြန္လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္ေပါ့ပါးလွသည္။ ဥာဏ္ပညာ အစြမ္းသတၱိရဲရင့္မႈမွာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသူ ျဖစ္သည္။ ကာမဏိႏွင့္ စစ္ထိုးေစမွ သင့္မည္"ဟု စိတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာ၏။ လြန္စြာ ဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားအား

   "သမိန္ဗရမ္းသည္ ဟံသာဝတီတြင္ သူရဲေကာင္းျဖစ္သည္ကို ငါေမ့ေနသည္။ ယခုမွ ငါသတိရလာသည္။ သမိန္ဗရမ္းကို သစၥာေရတုိက္ျပီး ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ထားရာမွ ထုတ္ခဲ့ေခ် "
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အမိန္႔အတိုင္း သမိန္ဗရမ္းအား သစၥာေရတုိက္ျပီးေသာ္ ေထာင္တြင္းမွ ထုတ္၍ ေရွ႕ေတာ္သို႔ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သမိန္ဗရမ္းကိုျမင္လွ်င္ ေ႐ႊနန္းသခင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာဝမ္းသာ အားရေတာ္မူ၏။

   "ရတနာပူရ အင္းဝျပည္အနီး၌ တပ္တည္ေနေသာ တ႐ုတ္စစ္တပ္မွ သူရဲေကာင္းကာမဏိႏွင့္ ခံဝ့ံသူတစ္ေယာက္ကို ငါတို႔ ရွာ၍မရေသး။ သည္တာဝန္ကို မင္းယူဝ့ံမည္ေလာ" ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

   "ေ႐ႊနန္းရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ကာမဏိႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္မည့္ တာဝန္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ထမ္းေဆာင္ပါမည္။ စိန္႔ျပည့္ရွင္ကို ေ႐ႊနန္းသခင္ အရွက္မရေစပါ။ သို႔ေသာ္ အရွင္မင္းၾကီးထံမွ ျမင္းေကာင္းတစ္စီးကို ကြ်ႏ္ုပ္ေတာင္းခံလုိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ရပါမူ ကာမဏိေလာက္ကို မဆုိထားႏွင့္၊ နတ္သိၾကားမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမဆို ကြ်ႏ္ုပ္ရေအာင္ တုိက္ဝ့ံသည္" ဟု သမိန္ဗရမ္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ဝမ္းသာ အားရေတာ္မူ၏။

     "ငါ့မွာ ျမင္းေတြ ေသာင္းသိန္းမွ်ရွိသည္။ မင္း ဘာမွ်မပူႏွင့္။ မင္းစိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ေ႐ြးယူေခ်။" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
   "ေ႐ႊနန္းသခင္ ပိုင္ေသာ ျမင္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိသည္ကား မွန္ပါ၏။ ျမင္းေကာင္း မရမည္စိုးသည္။ အေကာင္းမွန္လွ်င္ ရွားသည္ခ်ည္း။ ဆင္ေကာင္းသည္ကို စီးျပီးမွ သိႏုိင္သည္။ ျမင္းေကာင္းသည္ကို သိလိုလွ်င္ သူ႔ကုန္းထက္မွာ လက္တင္ၾကည့္မွ သိမည္။ သူရဲေကာင္းအစြမ္းကို သိလိုလွ်င္ တုိက္ခုိက္ေစျပီးမွ သိႏုိင္သည္။ ကိုးရည္မီေသာ ေ႐ႊျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုပါက မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကည့္မွ သိႏိုင္သည္။ မိန္းမေကာင္းမည္သည္ မယားဝတ္တရားႏွင့္ညီျပီး လွပ၍ အက်င့္သိကၡာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွ မိန္းမေကာင္းမည္ေပမည္။ ခ်ိဳဆိမ့္သည့္ အရသာေကာင္းကို သိလိုလွ်င္လည္း ျမည္းၾကည့္ျပီးမွ သိႏုိင္ပါသည္။ စိတ္ေကာင္းရွိမရွိ သိလိုလွ်င္လည္း သံသယကင္းသည့္အထိ စမ္းသပ္ျပီးမွ သိႏုိင္ပါသည္။ ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တင္ျပသည့္ ဥပမာတို႔သည္ ရွာရခက္သည့္ ပစၥည္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါသည္"
ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားလွ်င္ ရယ္ေတာ္မူ၏။ လြန္စြာသေဘာက်ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ရွိသမွ် ျမင္းၾကီးငယ္ဟူသေ႐ြ႔ကို သမိန္ဗရမ္းအားျပေစ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ၾကည့္ေတာ္မူ၏။

   ျမင္းရွိသေ႐ြ႕ ေသာင္းသိန္းမက ျပသေသာ္လည္း သမိန္ဗရမ္း စိတ္ၾကိဳက္ျမင္း တစ္ေကာင္မွ် မေတြ႔ရေပ။ ျမန္မာ မွဴးမတ္ ေသနာပတိမ်ားလည္း ရယ္ေမာ၍ သေရာ္ၾက၏။ ေလွာင္ေျပာင္ ေျပာဆိုၾက၏

  "သည္မြန္သူရဲေကာင္းမွာ စကားမ်ားမ်ားေျပာေသာ ႏႈတ္ေရးေကာင္းသူသာျဖစ္သည္။ ျမင္းေ႐ြးဟန္ျပဳျပီး အခြင့္ေကာင္းအခါေကာင္း ယူမည္။ ျမင္းေတြ ေသာင္းသိန္းမကကို ပယ္သည္။ သည္ျမင္းေတြအားလံုးမွာ စစ္ပြဲတြင္  အျမဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္ခ်ည္း။ အားလံုးပင္ ျမင္းေကာင္းခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္စီးမွ် မေ႐ြးခ်ယ္ဘဲ အခ်ိန္ေႏွာင္းေအာင္ျပဳသည္။ လမ္းရလွ်င္ ေျပးမည္ မခြ်တ္"
ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး တီးတုိးေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ မည္သို႔မွ် သံသယမျဖစ္။ သမိန္ဗရမ္းအား ယံုၾကည္ေတာ္မူသည္။ ျမိဳ႕တြင္းရွိသမွ် ျမင္းမ်ားအနက္ တစ္စိီးမွ်စိတ္ၾကိဳက္မေတြ႔ေၾကာင္းကို သမိန္ဗရမ္းေလွ်ာက္ထား၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ေသနာပတိမ်ားအား ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ ေက်း႐ြာဇနပုဒ္ နိဂံုးမ်ား၌ ျမင္းေကာင္းတစ္စီး ရရွိသည္အထိ ရွာေစေတာ္မူ၏။
   ဘုရင္္မင္းေခါင္ႏွင့္ စိန္႔ျပည့္ရွင္တုိ႔ အခ်ိန္းအခ်က္ ျပဳထားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမိဳ႕ျပင္ရွိဇနပုဒ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္မရွိ နဂိုမူလပကတိအတိုင္း ေအးခ်မ္းစြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ေပသည္။ ေသနာပတိမ်ားသည္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္ကာ ျမင္းရွိေသာေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ရွာေဖြၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီ ျမင္းမသားအမိ ႏွစ္စီးတို႔အားေတြ႕ျမင္ၾကသည္။ ျမင္းရွင္မွာ မုဆိုးမျဖစ္သည္။ ေရကန္အနီးတြင္ ျမင္းမသားအမိတို႔သည္ ျမက္စားလ်က္ေနၾကသည္။ ေရကန္၏အနံမွာ ငါးလံမွ်ရွိ၍ ေရနက္သည္။ ျမင္းပ်ိဳသည္ ေရကန္ကို ေန႔စဥ္ ခုန္လႊား၍သြားလာျမဲျဖစ္၏။ မုဆိုးမသည္ ဆန္ကိုဖြပ္ျပီး ဖြဲႏုကို ျပာထုတ္၏။ ရသမွ်ဖြဲႏုကို ျမင္းသားအမိတို႔အား ေခၚေကြ်းလ်က္ရွိ၏။ ျမင္းမသည္ အားနည္းသျဖင့္ ေရကန္ကို မခုန္လႊားႏုိင္။ ေရကို ျဖတ္ကူး၍လာရသည္။ ျမင္းပ်ိဳသည္ အလြန္အားေကာင္း၍ ေရကန္ကို ခုန္လႊားကာ ဖြဲႏုကိုလာစား၏။
 ယင္းသို႔ မုဆိုးမသည္ ေန႔စဥ္ပင္ ျမင္းသားအမိတုိ႔အား ဖြဲႏုကို ေခၚေကြ်းသည္။ ထိုျမင္းပ်ိဳကို ေသနာပတိတို႔ျမင္ၾကလွ်င္ "ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ အားေကာင္းလြန္းသည္" ဟု ဆိုၾကျပီး ဝိုင္းဝန္း၍ဖမ္းဆီးရန္ ၾကိဳးစားၾက၏။ ၾကာျမင့္စြာၾကိဳးစားေသာ္လည္း ျမင္းပ်ိဳကိုဖမ္း၍ မရေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ မုဆိုးမအား ေခၚ၍ဆို၏။

  "ယခု နင့္ျမင္းပ်ိဳကို ငါတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ နင့္ျမင္းကို ငါတို႔ယူ၍ ေ႐ႊနန္းရွင္အား ဆက္သရမည္။ အျမန္ဖမ္းေပးပါ။"ဟု ဆိုလွ်င္ မုဆိုးမက "ျမင္းပ်ိဳကို အလိုရွိပါက ေသနာပတိမ်ား ဤအနီးအနား၌ မေနၾကပါႏွင့္ ။ အေဝးသို႔ ေခတၱေရွာင္ေနၾကပါ" ဟုဆို၏။ ေသနာပတိမ်ားလည္း ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ ထြက္သြားၾကသည္။ သို႔စဥ္ မုဆိုးမသည္ ျမင္းပ်ိဳ၏လည္တြင္ ၾကိဳးတပ္၍ သစ္ပင္ၾကီးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္လိုက္သည္။

  ေသနာပတိမ်ားလည္း ဝမ္းသာစြာျဖင့္ ေရာက္လာၾကျပီး ျမင္းပ်ိဳကို ယူသြားၾက၏။ ျမိဳ႕တြင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ေ႐ႊနန္းရွင္အား ျမင္းပ်ိဳကို ေတြ႔ရပံု အလံုးစံုကို တင္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ျမင္းပ်ိဳ၏ ေကာင္းေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာကို ျမင္လွ်င္ လြန္စြာသေဘာက်၏။ ထို႔ေနာက္ သမိန္ဗရမ္းအားေခၚျပီး ျမင္းပ်ိဳကိုၾကည့္ေစ၏။ လွပဝျဖိဳး၍ ျမင္းေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ကို သမိန္ဗရမ္းျမင္လွ်င္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၏။ ျမင္းပ်ိဳ၏ ေက်ာထက္တြင္ လက္ကို တင္ၾကည့္၏။ အနည္းငယ္မွ် နိမ့္မက်။ ျမိဳ႕တြင္းမွ ျမင္းမ်ားႏွင့္မတူ။ ခြန္အားဗလေကာင္းေသာ ျမင္းေကာင္းျဖစ္သည္ကို သိရ၏။ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ျမင္းျဖစ္၍ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္သျဖင့္ ကၾကိဳးတန္ဆာမ်ားကို ခ်ည္ေစ၏။

   "ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ၾကိဳက္ျမင္းကို ရပါျပီ။ ျမင္္းႏွင့္ ရင္းႏွီးရန္ႏွင့္ စစ္ထိုးတတ္ေအာင္ ျမင္းကို ေလ့က်င့္ခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါ" ဟု သမိန္ဗရမ္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ေ႐ႊနန္းသခင္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူသျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ တုတ္၊ ဓားႏွင့္ လွံတုိ႔ကိုကိုင္၍ ျမင္းထက္သို႔တက္ကာ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ ဒုန္းဆိုင္းႏွင္ေလသည္။ လမ္းတြင္ ေျမမႈန္မ်ား ထသျဖင့္ ျမင္းႏွင့္လူကို မျမင္ရေတာ့ေပ။ ျမန္မာေသနာပတိမ်ားသည္ သမိန္ဗရမ္းအား သံသယျဖစ္ၾကသည္။

    "သမိန္ဗရမ္း ပလီသည္။ ေ႐ႊနန္းသခင္ကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ဟံသာဝတီသို႔ ထြက္ေျပးျပီ"
ဟု ဆိုၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ယင္းသို႔ မွဴးမတ္မ်ားဆိုၾကလွ်င္ ပူပင္ေတာ္မူ၏။ ေထာင္မွဴးအား ေခၚ၍ေမး၏။

  "သမိန္ဗရမ္းသည္ သစၥာရွိသည္။ ေျဖာင့္မတ္လြန္းသည္။ ေ႐ႊနန္းသခင္အား လိမ္လည္၍ ထြက္ေျပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ျမင္းပ်ိဳသည္ အ႐ုိင္းျဖစ္သျဖင့္ စီးက်င့္ရရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ က်င့္သားရလွ်င္ မုခ်ျပန္လာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါသည္။ ေ႐ႊနန္းရွင္ ဆိုင္းငံ့၍ ေစာင့္ေတာ္မူပါ။"
ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။
  သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ သံသယစိတ္ မကုန္ေသးသျဖင့္ အတြင္းေဆာင္သို႔ ဝင္ေတာ္မမူဘဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ေသနာပတိမ်ားကိုလည္း သမိန္ဗရမ္းအလာကို ေစာင့္စားေနေစ၏။
သမိန္ဗရမ္းသည္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ျမင္းကို ဒုန္းစိုင္းႏွင္ကာ ျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္ျပီး စိတ္တုိင္းက်ေအာင္ ေလ့က်င့္သည္။ ေနေစာင္း၍ သံုးခ်က္တီးအခ်ိန္တြင္ ျမင္းကိုအလွစီးလ်က္ ျမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္လာေလ၏။ ျမင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ျမင္းကို အလွစီး၍ သမိန္ဗရမ္း ဝင္လာသည္ကို အေဝးမွျမင္ရလွ်င္ပင္ ေသနာပတိမ်ားက အသံက်ယ္စြာျဖင့္
"သမိန္ဗရမ္း ျပန္လာျပီ။ သမိန္ဗရမ္း ျပန္လာျပီ။ ေထာင္မွဴးေျပာသည့္အတိုင္း မွန္ေပသည္"
ဟု ဟစ္ေအာ္ၾက၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း သမိန္ဗရမ္း ဝင္လာသည္ကုိ ျမင္လွ်င္ လြန္စြာ ဝမ္းသာအားရေတာ္မူ၏။
 "သမိန္ဗရမ္းသည္ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ဟူ၍ မွတ္ယူႏိုင္ျပီ။ သစၥာတရား ခုိင္ျမဲေပသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ျပိဳင္ဘက္ ကင္းသည္။"
ဟု စိတ္တြင္ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ျမင္းထက္မွသက္၍ ေ႐ႊနန္းသခင္ထံ ဝင္ေရာက္ရွိခိုးလ်က္

   "ကြ်ႏ္ုပ္သည္ စိတ္တုိင္းက် ျမင္းကို ေလ့က်င့္ျပီးပါျပီ။ ကာမဏိဦးေခါင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္လက္က မလြတ္ေတာ့ျပီ။ ေ႐ႊနန္းသခင္ထံ အရဆက္သပါမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သံျခင္းတစ္ခုကို ကြ်ႏု္ပ္လိုပါသည္။ ကာမဏိဦးေခါင္းကိုျဖတ္ျပီး ေျမသို႔မက်မီ ခြ်န္းျဖင့္ခ်ိတ္၍ သံျခင္း၌ထည့္ကာ ေ႐ႊနန္းသခင္အား ဆက္သပါမည္" ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထိုအခါ မွဴးမတ္မ်ားက

  "ေ႐ႊနန္းရွင္က သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းဖန္မ်ားလို႔ သူ႔စကား ၾကီးမားလွသည္။ ဘဝင္ျမင့္လြန္းသည္။ ၾကံဳးဝါးလြန္းေပသည္" ဟု တီးတိုးဆိုၾက၏။
ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ပတၱျမားစီေသာ ျမင္းကၾကိဳးတန္ဆာ၊ ေ႐ႊေရာင္ေခါင္းေပါင္း၊ နဝရတ္ကုိးသြယ္ လက္စြပ္ႏွင့္တကြ စစ္ထိုးရန္ လက္နက္ပစၥည္း ဟူသမွ်ကို သမိန္ဗရမ္းအားေပးေတာ္မူ၏။ ျမင္းကို အလွဆင္ျမန္းရန္ မင္းနႏၵမိတ္အား တာဝန္ေပးေတာ္မူ၏။ သမိန္ဗရမ္းအလား စိတ္တုိင္းက် လုိအပ္သမွ် ပစၥည္းမ်ားကို ေပးေစ၏။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည့္ရွင္ထံသို႔ ရာဇသံစာႏွင့္ စစ္ထိုးမည့္ အခ်ိန္ကာလကို ခ်ိန္းခ်က္ျပဳေတာ္မူ၏။ လက္ေဆာင္ပဏၰာႏွင့္ ရာဇသံစာကို မင္းမဟာရာဇာလက္ အပ္၍ေစေတာ္မူ၏။


သမိန္ဗရမ္း-၂ (ႏုိင္ပန္းလွ)

ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ ျပဳစုေသာ ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ 

မင္းမဟာရာဇာသည္ အင္းဝျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ တ႐ုတ္ျပည့္ရွင္အား လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရာဇသံစာကို ဆက္သေလ၏။ စာတြင္
"ရတနာပူရအင္းဝ ေ႐ႊနန္းသခင္ ၾကားေရာက္အပ္ေသာ စိန္႔ျပည့္ရွင္မင္း။ ငါတို႔၏ သူရဲေကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျမင္းစီးခ်င္းတုိက္ခိုက္သည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ႐ႈစားလိုသည့္အတိုင္း ယခုအခါ ငါတို႔ဘက္က အစစအရာရာ စီစဥ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ၇ ရက္ ျပည့္ေျမာက္ျပီး ျဖစ္သည္။ ၎ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည္ ျဖစ္ပါ၍ စစ္ထိုးမည့္ သူရဲေကာင္းကို ေစလႊတ္လုိသည္။ ျမင္းစီးခ်င္း ထိုးမည့္စစ္ပြဲကို ငါတို႔မင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား ႐ႈစားၾကရေပေတာ့မည္"

   ဘုရင္မင္းေခါင္ထံမွ စာကိုရလွ်င္ စိန္႔ျပည့္ရွင္လည္း လြန္စြာဝမ္းသာ၏။ မကန္းေျခသည္း ငါးခုပါေသာ ေျခနင္းတစ္စံုႏွင့္ ပုလဲစီေသာ ေ႐ႊကၾကိဳးတစ္ဆင္စာတို႔ကို လက္ေဆာင္တံု႔ေတာ္မူ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ႏွလံုးေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏။ မင္းႏွစ္ပါးတို႔ ခ်ိန္းခ်က္ျပဳျပီးေသာ္ အင္းဝျမိဳ႕မုခ္ဝ အေရွ႕ဘက္က်ံဳးနားတြင္ စစ္ကြင္းကို စီရင္ေစ၏။ စစ္ကြင္းတဖက္စီတြင္ သာလာယံဇရပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေစ၏။ စစ္ပြဲကို ဇရပ္ထက္မွ တစ္ဖက္စီ တစ္ဖက္စီတြင္ေနျပီး မင္းႏွစ္ပါးတို႔ ႐ႈစားၾကရန္ျဖစ္သည္။ စစ္ကြင္း၏ အနံမွာ ဆယ္ဧကမွ် က်ယ္ျပန္႔သည္။

   ႏွစ္ဖက္ေသာ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားသည္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဇရပ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ဇရပ္မ်ားတြင္ လွပတင့္တယ္စြာ တင္းတိမ္ကာျခင္း၊ ဗိတာန္မိုးျခင္း၊ အလံတံခြန္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံ၍ က်က္သေရမဂၤလာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳျပင္ၾကသည္။ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္ကာလေရာက္လတ္ေသာ္ ေရေျမ့ရွင္ မင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဇရပ္သို႔ အသီးသီးထြက္ေတာ္မူၾက၏။ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါ သူရဲသူခက္မ်ားလည္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ အသီးသီးေနရာယူၾကသည္။
ဗိုလ္ကာမဏိသည္ ေ႐ႊျဖင့္ျပီးေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္သည္။ ေ႐ႊခါးစည္းကို ခ်ည္သည္။ ျမင္းစီးခ်င္း၌ သံုးရသည့္လက္နက္မ်ားကို လြယ္လ်က္ ျမင္းထက္သို႔တက္ကာ စစ္ပြဲ႐ႈမည့္ ပရိတ္သတ္ထု၏ အလယ္ဗဟိုသို႔ ထြက္ခဲ့ေလသည္။
သမိန္ဗရမ္းသည္ အကႌ်ကိုဝတ္ျပီး ေ႐ႊစလြယ္ကို သိုင္းသည္။ ေ႐ႊျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ ေခါင္းေပါင္းအနီကို ေပါင္းသည္။ ေ႐ႊဆြဲၾကိဳး၊ ေ႐ႊလက္ၾကပ္၊ ေ႐ႊလက္ေကာက္၊ ေ႐ႊလက္စြပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္သည္။ လက္သန္းတြင္ နဝရတ္ကိုးပါး လက္စြပ္တစ္ျခည္ကို ဝတ္သည္။ ျပီးလွ်င္ ဓါးရွည္ကိုလြယ္ကာ ျမင္းထက္သို႔တက္၍ ပရိသတ္တုိ႔၏ အလယ္ဗဟိုသို႔ ျမင္းကိုကလ်က္ ထြက္ခဲ့ေလသည္။
    သမိန္ဗရမ္းသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာျဖင့္ အျပည့္အဝ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကာမဏိအားၾကည့္ျပီး လွံျဖင့္ထိုးရန္ ေနရာကို ရွာ၏။ ထိုးခုတ္ရန္ ေနရာကို မျမင္သျဖင့္ အၾကံထုတ္၏။

    "ကာမဏိသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကို အျပည့္ဝတ္ထားသည္။ လက္နက္လည္း ျပည့္စံုသည္။ လ်င္ျမန္ေပ့ါပါးသည္။ သူ႔ျမင္းႏွင့္ ငါ့ျမင္းမွာ အင္အားတူမွ်ၾကသည္။ ထိုးခုတ္ဖို႔ေနရာကိုရွာရန္ သူ႔အားပရိယာယ္ျပဳ၍ ကေစမွေတာ္မည္။ ျမင္းတို႔မည္သည္ ကခုန္ရသျဖင့္ အင္အားေပ်ာ့လာေခ်မည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ သူ႔အား ငါအႏိုင္ယူ ထိုးခုတ္ဖို႔ လြယ္ကူမည္" ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္ျပီး သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ ကာမဏိကို ဆို၏။

   "ငါတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ အျခားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားထက္ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခု ငါတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အဝသာန္(အဆံုး)ကာလအျဖစ္ ေသေရးရွင္ေရးအတြက္ စစ္ထုိးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ငါတို႔၏ ေက်ာ္ၾကားသည့္အမည္ကို ရာဇဝင္တြင္ရစ္ေအာင္ အဆံုးကာလာေရာက္သည္အထိ တည္ရွိေစလိုသည္။ ယခု ငါတို႔သည္ အႏုိင္အ႐ႈံးကို တစ္ခါတည္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ တုိက္ခိုက္လုိက္ပါက စစ္ထိုးသည့္ ပံုပန္းသဏၭာန္ ဟန္အမူအရာအားလံုးကို ပရိတ္သတ္မ်ား ျမင္ရမည္ မဟုတ္။ ငါတို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အႏၱရာယ္မျပဳၾကႏွင့္ဦး။ အေဆြေတာ္သည္ ျမင္းထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္၍ သီခ်င္းသီဆိုလ်က္ ကဟန္ရွိသမွ် ကျပပါ။ အေဆြေတာ္ ကျပသလိုတူေအာင္ ငါလိုက္၍ကမည္။ ေနာက္တဖန္ ကဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ငါကျပမည္။ ငါ ကသလို တဖန္တူေအာင္ အေဆြေတာ္လိုက္ကေစလိုသည္။ မင္းဧက႐ာဇ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားအား ျပသရန္ျဖစ္ပါသည္။ ငါတို႔ သူရဲေကာင္းႏွစ္ဦးသည္ ကဟန္ရွိသမွ် ကုန္စင္ေအာင္ကျပျပီးေသာ္ အနားယူလိုက အနားယူၾကမည္။ ထုိအခါက်မွ အႏုိင္အ႐ႈံးကိုယူရန္ အစြမ္းကုန္ တိုက္ခုိက္ထုိးခုတ္ၾကေစလိုသည္။ အေဆြေတာ္ သေဘာတူလွ်င္ သည္အေၾကာင္းကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ ႏွစ္ပါးတုိ႔ထံ အေၾကာင္းၾကားေစမည္။"
ဟု သမိန္ဗရမ္းဆိုသည္ကို ကာမဏိၾကားလွ်င္ ဝမ္းသာ၏။ "သင့္ေတာ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါတို႔သည္ ဧည့္သည္ျဖစ္၍ အေဆြေတာ္သည္ အိမ္ရွင္ျဖစ္၏။ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္၍ အလ်င္ကမည္။ ငါကသလို တူေအာင္ အေဆြေတာ္ လုိက္၍ကပါ" ဟု ကာမဏိဆုိျပီး ဓါး၊ လွံ၊ ဒိုင္း၊ လႊားတို႔ကိုကိုင္၍ ျမင္းကိုႏွင္ကာ သီဆိုကခုန္သည္။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိကသလိုတူေအာင္ လုိက္၍ကသည္။ ယင္းသို႔ ကာမဏိကသလို သမိန္ဗရမ္းသည္ တူေအာင္ေနာက္မွလိုက္၍ကသည္ကို စိနျပည့္ရွင္ႏွင့္တကြ အင္းဝျပည့္ရွင္ ဘုရင္မင္းေခါင္တုိ႔က စိတ္ဝင္စားစြာ ႐ႈစားေတာ္မူၾက၏။ ၾကည့္႐ႈ၍အလြန္ေကာင္းသည္။ ပံုပန္းသဏၭာန္ေကာင္းလွသည္။ လွ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္၍ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသည္။ နတ္ျမင္းသည္မ်ား၊ ေဇာ္ဂ်ီဝိဇၨာဓိုရ္မ်ား လာေရာက္ကျပေနသလားဟူ၍ ထင္မွတ္ေလာက္ေပသည္။

    ယင္းေသာအခါ ႏွစ္ဖက္ေသာ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာဗလဂၢ စစ္သည္ သူရဲတို႔သည္ လက္နက္မ်ားႏွင့္တကြ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲကို အားရပါးရ ႐ႈစားၾကသည္။ ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔ႏွင့္တကြ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားသည္ ကာမဏိႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းတို႔အား လြန္စြာခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳၾကသည္။

     ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတို႔၏ မင္းပုရိသတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ နတ္ျမင္းသည္ေတာ္မ်ား ဆင္းသက္လာ၍ လက္နက္စံုညီစြာျဖင့္ လွပတင့္တယ္စြာ ကျပေနသလို ျဖစ္ေတာ့သည္။ မ်က္စိႏွစ္လံုးျဖင့္ အလ်င္မွီေအာင္ မၾကည့္ႏုိင္ၾကေပ။ ကာမဏိကိုၾကည့္ျပီး သမိန္ဗရမ္းကို ၾကည့္ရသည္။ ႐ႈမျငီးဖြယ္ ႐ႈကြင္း႐ႈကြက္ေကာင္းလြန္း၍ မ်က္စိတံခြန္ဟု ဆုိေလာက္သည္။ မ်က္စိပသာဒက်လွသည္။ ကာမဏိ ကဟန္ကုန္လွ်င္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကျပျပန္သည္။ ကာမဏိလည္း တု၍စီးသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္း၍စီးသည္။ ကာမဏိလည္း လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္း၍စီးျပသည္။ ကာမဏိ၏ ခ်ပ္ၾကိဳးအခ်ိတ္အဆက္ကုိ ျမင္သာေအာင္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ပရိယာယ္လုပ္၍ ကသည္။ ဓါး၊ လွံ၊ ဒိုင္း၊ လႊားတုိ႔ကုိကိုင္လ်က္ လက္ဝဲလက္ကို လက္ယာသို႔ခ်၍ လက္ယာလက္ကို အထက္သို႔ေျမႇာက္တန္းလိုက္သည္။ လည္ကို ကိုင္း၍ခ်သည္။ ကာမဏိလည္း တု၍ျပဳလုပ္သည္။ ပက္လက္လွန္၍လည္းေကာင္း၊ ေမွာက္လ်က္လည္းေကာင္း၊ လက္ယာလက္ကို ဝဲဘက္သို႔ခ်၍ လက္ဝဲလက္ကို အထက္သို႔ဆန္႔တန္း၍လည္းေကာင္း၊ လည္ကို ဘယ္ျပန္၊ ညာျပန္လွည့္၍ လည္းေကာင္း၊ ေမာ့၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေက်ာသို႔လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ျပဳလုပ္၍စီးျပသည္။

      ကာမဏိသည္ သမိန္ဗရမ္း၏ ပရိယာယ္ကိုမသိ။ ျမန္မာတုိ႔၏ ကဟန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သည္။ အနည္းငယ္မွ် သံသယမရွိေပ။ သမိန္ဗရမ္းကသမွ် တစ္စမက်န္တူေအာင္ တု၍ကျပသည္။ လက္ကိုအထက္သို႔ေျမႇာက္ထားစဥ္ ကာမဏိ၏ ခ်ိဳင္းၾကားႏွစ္ဖက္တြင္ ခ်ပ္ၾကိဳးအဆက္ျပတ္၍ ဟေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ လွံုျဖင့္ထိုး၍ ဓါးရွည္ျဖင့္ခုတ္ႏိုင္သည္တို႔ကို သမိန္ဗရမ္းသည္ အမွတ္တမဲ့ မွတ္သားလိုက္ျပီး သည္ေနာက္ "ကဟန္ကုန္ျပီ " ဟု ႐ုတ္တရက္ဆုိ၍ အနားယူလိုက္သည္။

  "ငါတို႔သည္ ကဟန္အမ်ိဳးစံုကို ကျပျပီးျပီ။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အ႐ႈံးအႏုိင္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ငါတို႔အစြမ္းရွိသေလာက္ ထိုးခုတ္တိုက္ခိုက္ၾကပါစို႔ ။  " ဟု သမိန္ဗရမ္းဆိုသည္။

   ကာမဏိလည္း "ေကာင္းျပီ၊ တုိက္မည္" ဟု ဆို၍ ျမင္းကိုႏွင္ကာ သမိန္ဗရမ္းထံ ဝင္လာသည္။ သမိန္ဗရမ္းလည္း ထြက္၍ခံႏွင့္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ထိုးခုတ္တုိက္ခိုက္ၾကေသာ္လည္း ခ်က္ေကာင္းမရၾကေပ။ သို႔စဥ္ သမိန္ဗရမ္းၾကံ၏။ "သည္လိုသာ ထုိးခုတ္တိုက္ခိုက္ေနလွ်င္ သူ႔ကိုႏိုင္ဖို႔ခက္သည္။ သူ႔ျမင္းမွာ အင္အားမေလ်ာ့ေသး။ သူ႔ျမင္းကို အင္အားေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳျပီးမွ သူ႔ကိုထိုးခုတ္ရန္ လြယ္ေတာ့မည္။"

   ယင္းသို႔ အၾကံရျပီးသည္ႏွင့္ ႐ႈံးေလဟန္ ဆုတ္၍ေျပးသည္။ ကာမဏိလည္း သမိန္ဗရမ္းေျပးလွ်င္ ဒုန္းစိုင္း၍လိုက္သည္။ တစ္ခ်ီတစ္ခ်ီတြင္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ႐ုတ္ျခည္းလွည့္၍ တုိက္ခိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ေျပးျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လွည့္၍တုိက္ခုိက္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ေျပးတစ္ခ်ီ တုိက္တစ္လွည့္ႏွင့္ ေျပးရင္းလႊားရင္းပင္ ျဖဳတ္ခ်ည္းလွည့္၍ ထုိးခုတ္ျပန္သည္။ ၾကာလွ်င္ သမိန္ဗရမ္း၏ ပရိယာယ္ေၾကာင့္ ကာမဏိ၏ ျမင္းအင္အားမွာ ေပ်ာ့ညံ့လာေတာ့၏။ ကာမဏိလည္း ေမာပန္းလာ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သမိန္ဗရမ္း၏ အလွည့္ကို အလ်င္မီေအာင္ ကာမဏိမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

   သုိ႔စဥ္ ကာမဏိလက္ အထက္သို႔ ေျမႇာက္ထားသည့္ အခြင့္ေကာင္းရသည္ႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိ၏ ခ်ိဳင္းၾကားကို ျဗဳန္းဒိုင္း လွံျဖင့္ထိုးလိုက္သည္။ တဖက္သို႔ ေစာင္းက်စဥ္ ကာမဏိ၏ လည္ကို ဓါးရွည္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ကာမဏိ၏ ဦးေခါင္းလည္း ထက္ပိုင္းျပဳတ္က်ေလ၏။ ေျမသို႔မေရာက္မီ သံခြ်န္းျဖင့္ ျဖင္းခနဲခ်ိတ္ယူျပီး သံျခင္း၌ထည့္ကာ သီဆိုကခုန္လ်က္ ပရိတ္သတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္မွ ျဖဳန္းခနဲခြာ၍ ဘုရင္မင္းေခါင္ရွိရာ သာလယံဇရပ္ေရွ႕သို႔ ျမင္းကိုႏွင္ခဲ့ေလသည္။

စိနျပည့္ရွင္မင္းႏွင့္တကြ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကာမဏိက်၍ သမိန္ဗရမ္းႏုိင္သည္ကိုျမင္လွ်င္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔မွ် အံ့ၾသၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကာမဏိအေလာင္းကို သိမ္းဆည္း၍ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ျမႇပ္ႏွံၾကျပီးလွ်င္ မိမိတို႔တပ္စခန္းသို႔ အသီးသီးျပန္ၾကသည္။ 

သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိ၏ ဦးေခါင္းကို ျခင္းျဖင့္ယူ၍ လာေရာက္ဆက္သလွ်င္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာပီတိေသာမနႆ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္တကြ အင္းဝျမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။ အင္းဝသားမ်ားသည္ သမိန္ဗရမ္းအား ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳၾက၏။ "သမိန္ဗရမ္းသည္ နတ္ျမင္းသည္ေတာ္အလား စြမ္းပကား ၾကီးမားပါေပသည္။ ကာမဏိေခါင္းကို ေျမသို႔မခေစဘဲ ယင္းသို႔ ျပဳႏိုင္ေခ်သည္" ဟုဆိုၾက၏။ သမိန္ဗရမ္းအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျမႇာက္စား၍ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ဗိုလ္မင္းတပ္မင္းမ်ားသည္ ကာမဏိက်ဆံုးသျဖင့္ ျဗဳန္းျဗင္းဆန္ျပီး လြန္စြာ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကသည္။

    "အရွင္မင္းၾကီးသည္ အင္းဝႏုိင္ငံကို လက္ေအာက္ခံျပဳလို၍ စစ္ခ်ီခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ ကာမဏိလို သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အင္းဝကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရေအာင္ တုိက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အင္းဝျမိဳ႕႐ိုးကို နင္းျပီးမွ အခ်ည္းအႏွီး အလာဟႆ ျပန္သြားရမည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔အား အလြန္ရွက္လွပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေျမၾကီးတစ္တံုးစီျဖင့္ အင္းဝျမိဳ႕တြင္းသို႔ ပစ္သြင္းလိုက္ပါကလည္း အင္းဝျမိဳ႕႐ုိးမွာ တစ္ခဏခ်င္း ျမဳပ္သြားႏုိင္ေပသည္။ "ဟု စိနျပည့္႐ွင္မင္းထံ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။

    "ငါသည္ ျမင့္ျမတ္ၾကီးမားေသာ ခတၱိယမင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သစၥာစကား ဆုိထားျပီးလ်က္ ျပန္လည္ ဖ်က္ပစ္ရန္ လားလားမွ် မေတာ္ေပ။ မင္းတို႔အလိုအတုိင္း လိုက္နာခဲ့ေသာ္ ေနာင္ကို ျမန္မာတို႔က "တ႐ုတ္တို႔သည္ သစၥာမရွိ၊ ကတိမတည္"ဟု ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုၾကေခ်မည္။ ငါသည္ လူ႔စည္းစိမ္သမၸတၱိ၊ ေ႐ႊေငြဥစၥာပစၥည္းကို မဆုိထားႏွင့္ဦး။ သိၾကားမင္း၊ နတ္မင္း၏ ဒိဗၺကမၸတၱိ ဥစၥာပစၥည္းထက္ သစၥာတရားကို ပို၍ခ်စ္သည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီးလွ်င္ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ၾကီးကို ႏုတ္၍ စိနျပည္သို႔ ျပန္ေတာ္မူသည္။

    ရတနာပူရ အင္းဝေ႐ႊနန္းထက္တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ညီလာခံသို႔ ထြက္ေတာ္မူလွ်င္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားအား "ငါ၏ ရာဇပုေရာဟိတ္ ဟူးရားတို႔က အင္းဝ၏ ျဂိဳလ္အေနအထား ေကာင္းမြန္သည္။ ျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘေတြ ရမည္ဟု ေဟာျပသည့္အတုိင္း မွန္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရာဇပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ျမင္းရွင္မုဆိုးမတုိ႔အား ဥပေဘာဂႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေစ"ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍

 "သည္တစ္ၾကိမ္ စိနျပည့္ရွင္မင္းသည္ ငါတို႔ႏိုင္ငံသို႔ အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ စစ္ခ်ီလာသည္မွာ ေျမျပင္ၾကီးတုန္လႈပ္သြားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ကာမဏိကို ခံဝံ့သူမရွိ။ ငါ၏ ထီးျဖဴနန္းလ်ာကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ သမိန္ဗရမ္းတစ္ဦးတည္းသာ တာဝန္ယူ၍ တြန္းလွန္ေပးခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ဘက္က သမိန္ဗရမ္းႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေျပာဆိုထားသည့္ ကတိအတုိင္း တပ္ႏုတ္၍ ျပန္သြားၾကေလျပီ။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ ပီတိျဖစ္ဖြယ္၊ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ၾကည္လင္လွပတင့္တယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ သမိန္ဗရမ္းအား ငါ၏ ရာဇာဓိတာ သမီးကညာကို အပ္ႏွင္း၍ မဟာဥပရာဇာအျဖစ္ ထားေတာ္မူမည္။ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား ပသို႔ျမင္ၾကပါသနည္း" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔စဥ္ မွဴးမတ္မ်ားက မည္သို႔မွ် မတင္ေလွ်ာက္မီ သမိန္ဗရမ္းသည္ ဦးခိုက္လ်က္
"အရွင္မင္းၾကီး၏ ေ႐ႊဖဝါးေတာ္ေအာက္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ခစား၍ သည္တစ္ၾကိမ္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေပးသည္မွာ ဆႏၵေလးပါးရွိပါသည္။
(၁) ကြ်ႏု္ပ္သည္ သံု႔ပန္းအျဖစ္ သံေျခခ်င္းခတ္ထားသည့္ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္လိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၂) အဝသာန္အဆံုးကာလတုိင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိတိၱယႆ ေက်ာ္ေစာမႈကို တည္တံ့ေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၃) ကြ်ႏု္ပ္အား ကြပ္မ်က္ေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၄) သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္အား ဟံသာဝတီျပည္သို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး
ေပါင္း ဆႏၵေလးပါးျဖစ္ပါသည္။ ယခု အရွင္မင္းၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ရာဇဓိတာသမီးကညာေပး၍ မဟာဥပရာဇာ အိမ္ေရွ႕မင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္ လက္မခံပါရေစႏွင့္။ အရွင္မင္းၾကီးေပးသည့္ဆုကို အရွင္မင္းၾကီးအား ျပန္လည္ဆက္သပါသည္"ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားေတာ္မူေသာ္ 
"သမိန္ဗရမ္းသည္ သူရဲေကာင္း မ်ိဳး႐ုိးဇာတိ ပီသည္။ အသက္ကို မႏွေျမာ။ ေသေဘးကို မေၾကာက္။ စည္းစိမ္သမၸတၱိကို မမက္ေမာ။ ရဲရင့္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ေပသည္။ သူ႔ေက်းဇူးဂုဏ္ေတြမ်ားသည္။ အင္းဝျပည္ကို ရန္သူအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကြ်တ္ေအာင္ ကူညီကယ္တင္မႈ ျပဳထားေပသည္။ သူ႔အား ကြပ္မ်က္ရန္မသင့္။ ဟံသာဝတီသို႔လႊတ္လိုက္ရန္မွာလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္း၍ မျပီးဆံုးၾကေသး။ သူ႔အား အင္းဝမွာ ထားမွ ေတာ္မည္"ဟု စိတ္တြင္ဆို၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မူျပီး အတြင္းေဆာင္သို႔ ဝင္ေတာ္မူသည္။ သို႔ႏွင့္ ခစားေနၾကေသာ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္တကြ သမိန္ဗရမ္းလည္း မိမိတို႔၏ ေနရာအသီးသီးသို႔ သက္ၾကကုန္၏။


ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ
B.Sc (Hons)Ph.D,
LL.D(Pacific Western Un.)
L.A. USA


လြယ္အိတ္။      ။ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ကာမဏိတုိ႔၏ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို သမိုင္းျပဳစုသူတို႔မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကသည္ကို ဖတ္႐ႈမွတ္သားဖူးပါသည္။ အထင္အရွားအားျဖင့္ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက (စကားခ်ပ္။  ။ ထူးျခာခ်က္မွာ အဆိုပါျမန္မာ့အထင္အရွား သမိုင္းပညာရွင္ ႏွစ္ဦးလံုးကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၃၊ တန္ခူးလတြင္ ဖြားျမင္၍ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွက ေဒါက္တာသန္းထြန္းထက္ ရက္ပိုင္းမွ်ပို၍ အသက္ၾကီးသည္။) သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ဂါမဏိစီးခ်င္းတိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္တို႔မွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ဦးစားေပး၍ ျဖည့္စြက္ေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟု ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းကို ေဒါက္တာသန္းထြန္းေရးသားေသာ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇဝင္က်မ္း၊ ျမန္မာရာဇဝင္စာတန္းအမွတ္တစ္ (တတိယအၾကိမ္) စာ-၁၉ ၌
"သကၠရာဇ္ ၇၇၅ ႏွင့္ ၈၃၇ ခုမ်ားတြင္ တ႐ုတ္စစ္ေရာက္၍ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ခ်င္း စီးခ်င္းကစားရာတြင္ အႏွစ္ ၆၄ႏွစ္သာ ျခားလ်က္ ဇတ္လမ္းတူ၍ ျမန္မာဖက္မွ ဇာတ္လိုက္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္စလံုး သမိန္ဗရမ္းျဖစ္ေနသည္မွာ တစ္ေနရာရာတြင္ မွားအံ့ေလာဟု သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမ်ား၌ ရွာေဖြၾကရာ ထိုအခါက ျမန္မာႏွင့္ရန္ျဖစ္သည္ဟု မေတြ႔ရေခ်။ "ဟု ေဖၚျပထားသည္။ သကၠရာဇ္မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရ၍ ခရစ္ႏွစ္အားျဖင့္ ၁၄၁၃ ႏွင့္ ၁၄၇၅ ခန္႔ ျဖစ္ေပမည္။ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ၏ က်မ္းတြင္လည္း ျမန္မာႏွင့္ စစ္ျပဳခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ ယင္းကို ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွျပဳစုေသာ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း (အ႒မအၾကိမ္) စာ -၃၃၇ ၌
"ျမန္မာေပမူတြင္ တ႐ုတ္ဦးတည္ဘြားဟုဆုိ၏။ မြန္ေပမူတြင္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ဟုဆို၏။ အမည္နာမကိုတိက်စြာ မျပဆို။ သည္အေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ရာဇဝင္၌လည္း မေတြ႔ရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ရာဇဝင္ဆရာတို႔က တ႐ုတ္မဟုတ္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိႏၷီကို မင္းရဲေက်ာ္စြာ တိုက္ခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ ကာမဏိသည္ ရွမ္းတ႐ုတ္ျဖစ္ေလသလားဟု ေတြးေတာဖြယ္ရာရွိပါသည္" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
စာ-၃၂၉ ၌
"မြန္မူတြင္ တေကာင္းျပည္မွ ဧက႐ာဇ္မင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မင္းျပဳစဥ္ဟု ဆိုသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မၾကီးကို ဆိုလုိဟန္မတူ။ တေကာင္းျပည္၌ရွိေသာ တ႐ုတ္ကို ဆိုလိုဟန္တူ၏။ "
ဟူ၍ ရွင္းျပထားသည္။


ကြ်န္ေတာ့္သီးျခားကိုယ္ပိုင္ အျမင္အားျဖင့္ အင္းဝေခတ္တြင္ ျမန္မာ့စာေပအဆင့္အတန္းသည္ လြန္စြာထြန္းလင္းခဲ့၍ ပင္ေလးပင္၊ ရွင္ေလးပါးကဲ့သို႔ေသာ စာဆိုအာဇာနည္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားသည္ႏွင့္အညီ အင္းဝေခတ္၏ အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေစေသာ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားလည္း က်န္ရွိခဲ့သည္။ ဆရာႏုိင္ပန္းလွ၏ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းတြင္ပင္ အင္းဝဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္တုိ႔ စစ္ခင္းသည့္အေၾကာင္းကို မြန္မူတြင္မည္သို႔ဆိုေလသည္၊ ျမန္မာမူတြင္ မည္သို႔ဆိုေလသည္ ဟု အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ကာမဏိ စီးခ်င္းထိုးသည္ဟု  မြန္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ အညီအညႊတ္ ေဖၚျပထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ စီးခ်င္းထိုးခဲ့သည္ကား မွန္၏။ သို႕ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႔၌ မေဖၚျပထားသျဖင့္ စစ္ေရာက္လာသူတို႔မွာ တျခားအင္အားၾကီးလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တန္ရာ၏ ဟု စဥ္းစားမိသည္။  ဆရာေဒါက္တာသန္းထြန္းအဆိုအရ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ေ႐ႊလီျမစ္စံုရာထက္ အထက္ပိုင္း) မပါေသး၊ ယင္းျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏွင့္ယူနန္နယ္စပ္ရွိ နန္ေက်ာင္တုိ႔ အုပ္စိုးထားဆဲ) ဟု ဆိုေလသျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ယူနန္ျပည္သား (သို႔) အင္အားၾကီးမားလာေသာ နန္ေက်ာင္တို႔ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။  ဤကား သုတပိုင္းျဖစ္သည္။


ရသပိုင္းအေနျဖင့္ကား ဤအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရတုိင္း ၾကက္သီးမ်ားထသည္အထိ ေလးစားအားက်မိသည္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ရွိသည္။ ယင္းမွာ မြန္သူရဲေကာင္းသမိန္ဗရမ္း၏ စူး႐ွထက္ျမက္လာေသာ ျမင္းေရးလည္းမဟုတ္၊ စီးခ်င္းထိုးျခင္း၏ အတိမ္အနက္ကို ပါးနပ္စြာ အသံုးခ်သြားေသာ စစ္မက္ေသနကဗ်ဴဟာ ႏွံ႔စပ္မႈလည္းမဟုတ္၊ ကာမဏိေခါင္းကို ျဖတ္၍ေျမသို႔မက်မီ ခြ်န္းျဖင့္ခ်ိတ္ကာ ေ႐ႊနန္းရွင္ထံ ဆက္သပါမည္ဟု ရဲရဲေတာက္ေပးဝံ့ေသာ ကတိလည္းမဟုတ္ပဲ ၎တို႔ထက္ ပို၍လုပ္ႏုိင္ခဲလွေသာ သီးခံျခင္းတရားပင္ ျဖစ္သည္။


စင္စစ္အားျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ မြန္သူရဲေကာင္းျဖစ္၍ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္ရေသာ ဘုရင့္သားမက္ေတာ္ျဖစ္သည္။ အင္းဝႏွင့္ ဟံသာဝတီတို႔၏ ကာလရွည္ၾကာလွေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း၌ အင္းဝသားတို႔အား ႐ြပ္႐ြပ္ခြ်ံခြ်ံတိုက္ခိုက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းသား မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ေၾကာင့္ မြန္သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိမ္က်ဆံုးရသည္ကို မခံရပ္ႏုိင္၍ အင္းဝတပ္တည္ရာသို႔ တစ္ဦးတည္းဆင္ကို ခြ်န္းဖြင့္ကာ အျပင္းတိုက္ေသာေၾကာင့္ အင္းဝစစ္သည္တို႔ အမ်ားအျပား က်ဆံုးခဲ့ရဖူးေလသည္။ သုရွင္ ရာဇဓိရာဇ္ စစ္ဆုတ္ရာ၌ ေနာက္ခ်န္တပ္အေနျဖင့္ အင္းဝသားတို႔၏ စစ္ကိုခံရင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာလက္တြင္းသို႔က်ေရာက္ရကာ အင္းဝ၌ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူျဖစ္သည္။ ဘယ္လက္ကို၊ ညာသို႔ မလွည့္ရ၊ ညာလက္ကို ဘယ္သို႔မလွည့္ရ ဟုေဖၚျပထားသျဖင့္ အင္းဝရွိေျမတုိက္ခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ ေျခ၊လက္တို႔ မလႈပ္ႏႈိင္ေအာင္ပင္ သံလက္ထိပ္၊ သံေျခက်င္းတို႔ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံထားရသည့္ မြန္သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္တြင္ အင္းဝသားတို႔အား လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိလွ်င္ လြန္မည္မထင္။  သို႔ေသာ္ အင္းဝသို႔ ျပည္ပစစ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အင္းဝပ်က္ကာ ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ျပီး မိမိလြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္၊ အင္းဝသားတို႔အား လက္စားေခ်ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆံုး မေတြး၊ အင္းဝသည္ ဟံသာဝတီ၏ တံခါးေပါက္ျဖစ္သည္၊ အင္းဝႏွင့္ မိမိတို႔ဟံသာဝတီသည္ စစ္ျပဳျမဲျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းတပါးသားတို႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ အင္းဝႏွင့္ဟံသာဝတီတုိ႔ေပါင္း၍ တုိက္မွေတာ္မည္ဟု အမ်ိဳးသားေရးအေတြး ေတြးသည္။ အင္းဝသားတို႔အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ "အင္းဝႏုိင္ငံၾကီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ၍ ကိတၱိယႆေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစလိုသည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ရဟန္းပုဏၰားမ်ားအား ခ်မ္းသာသုခတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစလို၍ ျဖစ္သည္" ဟု ရဲရဲေတာက္ဆို၍ စီးခ်င္းတိုက္ရန္ တာဝန္ယူသည္။ ျပဳႏုိင္ခဲလွစြာေသာ သီးခံျခင္း၊ အျမင္က်ယ္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကာမဏိအား စီးခ်င္းေအာင္ႏုိင္ျပီးေသာအခါ၌လည္း အင္းဝဘုရင္မင္းေခါင္အား ဟံသာဝတီသို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္၊ မဟုတ္ပါက ကြပ္မ်က္ေပးပါရန္သာ ေတာင္းဆိုသည္။ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာဘြဲ႔ကိုပင္ လက္မခံ။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စံနစ္တြင္ မည္မွ်ၾကိဳးပမ္း၍အမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္း႐ြက္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရွင္ဘုရင္ထံ အတင္မွားပါက အကြပ္ခံရတတ္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ေသဒဏ္ေတာင္းခံျခင္းမွာ၊ မိမိအားထုတ္မႈကို ရွင္ဘုရင္က ပို၍အေရးေပးလာေစရန္ ဟန္လုပ္၍ေတာင္းခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။  ထုိကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ကို အရွင္းဆံုးလင္းျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ သမိန္ဗရမ္းသည္ အင္းဝေခတ္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိသာမက ေနာင္အနာဂတ္ႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ လတ္ဆတ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
(၎တို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ သမိုင္းပညာရွင္လည္းမဟုတ္၊ သမိုင္းပညာျဖင့္ ဘြဲ႔ရသူလည္းမဟုတ္ပါ။ ဝါသနာအရသာ ဖတ္႐ႈေလ့လာေနေသာ သမိုင္းဝါသနာပါသူ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေကာင္းလြဲပါလိမ့္မည္။ အျမင္မေတာ္ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား လမ္းျပေပးၾကပါကုန္။)


ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
   လြယ္အိိတ္
(၁၈.ဇြန္လ.၁၂) 

6/11/12

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း၏ ပထမဆံုးႏွင့္ေနာက္ဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (ေၾကးမုံဦးေသာင္း)

(ကိုသက္ဦး https://thetoo.blogspot.com မွ ေၾကးမံုဦးေသာင္းေရးသားေသာ ဘီလူးတို႔႐ြာေဆာင္းပါးမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။) 
 
အိမ္ေစာင့္အစုိးရေခတ္က ေန႔တေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ သတင္းစာရွင္းပဲြကို စစ္႐ံုးသို႔ ဖိတ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္ ငါးဆယ္ခန္႔ တက္ၾကသည္။ 

၀န္ႀကီးအမည္မခံဘဲ ၀န္ႀကီးရာထူးကို ထမ္း႐ြက္ေနေသာ တာ၀န္ခံစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ႀကိဳဆိုၿပီး တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေနရာခ်ေပးပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း မလာေသး သျဖင့္ ေစာင့္ေနၾကရသည္။ ဖိတ္ေခၚေသာ အခ်ိန္ထက္ (၂) နာရီထက္ေနာက္က်ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ေရာက္လာ သည္။ 


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ အစည္းအေ၀းခန္းမထဲသို႔ မလာေသးဘဲ အတြင္းခန္းထဲတြင္ သူ၏၀န္ႀကီး စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား အား ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္းသံမ်ားကို သတင္းေထာက္မ်ား ၾကားၾကရသည္။ တျဖည္းျဖည္း ေဒါသတိုးတက္လာကာ စစ္ဗိုလ္၀န္ႀကီးမ်ား အားလံုးကို ေအာ္ႀကီးဟစ္ႀကီး မေအ၊ ႏွစ္မ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ဆဲေရးေတာ့သည္။ မေအေတြ၊ ႏွစ္မ ေတြကို ငါကိုင္တုတ္ၿပီး `မင္းတို႔က ဘာလို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ခ်င္ၾကတာလဲ´ လို႔ ဆူပူသံကိုလည္း ၾကားေနရ သည္။ (၁၅) မိနစ္ခန္႔ အားရေအာင္ ဆဲေနရာမွ အစည္းေ၀းခန္းမတြင္းသို႔ ၀င္လာသည္။ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ား ခမ်ာတို႔မွာ ရွက္ၿပံဳးကိုယ္စီႏွင့္ မခ်ိဳမခ်ဥ္၊ လက္မ်ားကို ေနာက္သို႔ပစ္ကာ ေနာက္မွ လုိက္လာၾကသည္။ 


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက စင္ျမင့္ေပၚရွိ သူ၏ ကုလားထုိင္မွာ ေနရာယူသည္။ မိန္႔ခြန္းတပါဒမွ မေခၽြဘဲ ငူငူႀကီးထုိင္ ေနသည္။ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္အားလံုးတို႔မွာလည္း မည္သို႔ မ်က္ႏွာထားရမည္မသိ၊ အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ငိုင္ၾကည့္ေနမိၾကသည္။
အတန္ၾကာမွ … `ခင္ဗ်ားတို႔ကေကာ ဘာေမးခ်င္တာလဲ´ ဟု က်ယ္ေလာင္ေသာ ေဒါသသံႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ႏႈတ္ဆက္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္ငါးဆယ္ေက်ာ္တို႔မွာ ႏႈတ္ပိတ္သြားသည္။ မည္သူကမွ ေမးခြန္းမေမး ၀ံ့ဘဲ ၿငိမ္သြားသည္။ ေစာေစာက ဆူပြက္ေနေသာ အခန္းႀကီးမွာ အပ္က်သံကို ၾကားရေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ သြားေတာ့သည္။ 


`ေမးခ်င္တာ ေမးၾကေလ´ ဟု သူက ေနာက္တခြန္းထပ္ၿပီး ေဟာက္ျပန္သည္။ ေမးခြန္းထုတ္၀ံ့ေသာ သတင္းေထာက္ တေယာက္မွ ထြက္မလာ။


ဤသို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေ႐ွ႕ဆံုးတန္း၌ ထိုင္ေနသူ ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္က ယဥ္ေက်းစြာ ထိုင္ေနရာမွ ေျခေထာက္တဖက္ကို ကုလားထိုင္ေပၚ တင္လုိက္သည္။ လံုခ်ည္ေလ်ာက်သျဖင့္ ေပၚလာသည့္ သူ၏ ဒူးကို တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ျဖည္းျဖည္းေလး ပုတ္ေလသည္။ ဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္၊ စည္း၀ါးမွန္မွန္ႏွင့္ ဒူးပုတ္သံႀကီးက ခန္းမကို လႊမ္းမိုးသြား ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဦးအုန္းခင္ကို စိုက္ၾကည့္ေတာ့သည္။ 


`ဗိုလ္ေန၀င္း´ ဟု ဦးအုန္းခင္က စတင္ေခၚလိုက္သည္။ ေတြ႔ဖူးသူမ်ား သိၾကသည္။ ဦးအုန္းခင္က အသံေအာင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု ေခၚဆိုျခင္း မျပဳသည္မွာ ဦးအုန္းခင္က သူ႔ကို စိန္ေခၚလိုက္သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းႏွင့္ တကြ တခန္းလံုးက သိလုိက္သည္။ နားလည္လိုက္ၾကသည္။ 


`က်ဳပ္တို႔တေတြ လာၾကရတာက ခင္ဗ်ားတို႔က ေျပာခ်င္တာရွိတယ္ဆိုၿပီး ဖိတ္လို႔လာၾကတာ၊ ေမးစရာ မရွိဘူး။ ခင္ဗ်ား ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာပါ။ မရွိရင္ ျပန္႐ံုပဲ။ က်ဳပ္တို႔ အခ်ိန္ကုန္မခံႏုိင္ဘူး´ ဦးအုန္းခင္က အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ပီပီသသ တလံုးခ်င္း၊ တလံုးခ်င္း ေျပာေတာ့သည္။ 


သူက ေဒါသမီးေတာက္လာေသာ မ်က္လံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးအုန္းခင္ကို စို္က္ၾကည့္သည္။ လင္ရွိမယားႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ ေသာေန႔က ဓာတ္ပံု႐ုိက္မိသူ ေနးရွင္းသတင္းေထာက္၏ ကုပ္ပိုးကို တခ်က္တည္းႏွင့္ အလဲအုပ္ၿပီး ကင္မရာကို ႐ိုက္ခဲြ သည္ကို ျမင္ဖူးၾကေသာ တင္ေမာင္တို႔ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ဦးအုန္းခင္အတြက္ စိုးရိမ္မိၾကသည္။ ပဲြႀကီးပဲြေကာင္း တခု ၾကည့္ရေတာ့မည္ဟုလည္း ထင္မိၾကသည္။ 


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ဦးအုန္းခင္၏ စကားလံုးမ်ားကို စဥ္းစားေနဟန္ႏွင့္ (၅) မိနစ္ခန္႔ ထိုင္ေနေသးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒါသအိုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ စကားတခြန္းမွ ေနာက္ထပ္မထြက္ႏိုင္ဘဲ စင္ျမင့္ေပၚမွ ဆင္းေျပးေလေတာ့သည္။
တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိ `၀န္ႀကီးခ်ဳပ္´ ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအဖို႔ ရွမ္းႏွင့္ဆင္ လယ္ျပင္တြင္ ေတြ႔ၾကေသာ အခါ၌ သတင္းစာဆရာဦးအုန္းခင္ကို အၫံ့ခံ အ႐ႈံးေပးရရွာေလသည္။ 


ထိုသတင္းစာရွင္းပဲြသည္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ပထမဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး သတင္းစာ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပဲြႀကီး ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူ၏ တသက္တာတြင္ သတင္းစာရွင္းပဲြ မလုပ္ရဲေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံျခား သြားေသာအခါမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံထံ ပထမဆံုးေမတၱာရပ္ခံခ်က္မွာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မေတြ႔ပါရေစႏွင့္ ဟူေသာ ပန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဦးအုန္းခင္အား အ႐ံႈးေပးရေသာေန႔က စၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းက သတင္းစာဆရာဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို လံုး၀ အသံုး မျပဳေတာ့ဘဲ `သတင္းေရာင္းစားတဲ့ေကာင္ေတြ´ ဟု ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသည္။
ဇာတ္ေပါင္းျပန္ေတာ့လည္း ဗိုလ္ေန၀င္းကပင္ အႏုိင္ယူပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က အၿပီးအပိုင္ အာဏာသိမ္း ေသာ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရေခတ္တြင္ ပထမဆံုး ဖမ္းခံထိသူမွာ ဦးအုန္းခင္ ျဖစ္ရျပန္ရွာသည္။ ။ 


ေၾကးမံုဦးေသာင္း

6/2/12

ဆုေတာင္း (ဝင္းဦး)

တစ္ေသာင္း ဇမၺဴေပၚ ေတာင္းဆုေခၽြကာ ရည္ေမွ်ာ္ .....
စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ၾကြယ္၀ တိုးတက္ေစသား .....
မ်ားေ၀ေန စပါးနဲ႔ ဆန္ေရ အေထြေထြ .....

ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ထပ္မနားျပဳဖို႔ ေငြမရွား .....
စိန္ ေရႊ ရတနာ ႏိႈင္းၾကည့္လည္း လႊမ္းခါ .....

အခ်ိန္ကုေဋကုဋာ အတိုင္းမသိဘဲ ခ်မ္းသာ .....
စန္းပါ လာဘ္ပါ တက္ဆဲ ပုလဲ ျမ ဆပြား .....
ေက်ာက္သံပတၱျမား ဆင့္ဆင့္ထား လိုတိုင္းတ၍ ရေစသား .....

[ေ၀ေနယ်ာ ေဆြသဟာ ခပင္းပါ ေဘးရန္ ကင္းစင္ကြာ .....
ထိန္ေ၀စြာ ေဂဟာအတြင္းမွာ က်က္သေရ လင္းေစမၾကာ .....
လန္းၾကပါေစ ပန္းေတြသ႑ာန္ပမာ ......

ခ်မ္းျမကာေလ စမ္းေရလွ်ံျဖာ .....
ေအးေအးေဆးေဆး နတ္လူမ်ား၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ထူးထူးျခားျခား ရႊင္လန္း ဘ၀င္၀မ္း အစဥ္ခ်မ္းသာ .....

အို .... ဣစၦာသယ ျပည့္၀ၾကႏိုင္ေစဖို႔ ဓိ႒ာန္ၿပီးမွ ဆုႀကီးပန္ဆင္တာ .....]

(ေနာင္သံသရာ ရည္စိတ္ၾကံ မွန္းဆလို႔ ျပည္နိဗၺာန္ လမ္း၀သို႔ လွမ္းၾကြေရာက္ေစငွာ)၂
ဒီေန႔ ဟိုေန႔ေတာင္မၾကာ ၾကည္ေမြ႕လိုသ၍ေဆာင္ခါ ေကာင္ကင္ခရီး ပ်ံတက္ဖို႔ မၿငီး မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး စီးသြား ေစတိုင္းတ၍ ရေစသား ...
(ေတးေရး - အလကၤာေက်ာ္စြာ ေရႊျပည္ေအး)

ဒီလင့္ခ္က ကူးလာတာပါ ...
http://soundcloud.com/komuang/su-taung-pattana-win-oo