6/18/12

သမိန္ဗရမ္း-၂ (ႏုိင္ပန္းလွ)

ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ ျပဳစုေသာ ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ 

မင္းမဟာရာဇာသည္ အင္းဝျမိဳ႕ျပင္သို႔ထြက္၍ တ႐ုတ္ျပည့္ရွင္အား လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရာဇသံစာကို ဆက္သေလ၏။ စာတြင္
"ရတနာပူရအင္းဝ ေ႐ႊနန္းသခင္ ၾကားေရာက္အပ္ေသာ စိန္႔ျပည့္ရွင္မင္း။ ငါတို႔၏ သူရဲေကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျမင္းစီးခ်င္းတုိက္ခိုက္သည္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ႐ႈစားလိုသည့္အတိုင္း ယခုအခါ ငါတို႔ဘက္က အစစအရာရာ စီစဥ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ၇ ရက္ ျပည့္ေျမာက္ျပီး ျဖစ္သည္။ ၎ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည္ ျဖစ္ပါ၍ စစ္ထိုးမည့္ သူရဲေကာင္းကို ေစလႊတ္လုိသည္။ ျမင္းစီးခ်င္း ထိုးမည့္စစ္ပြဲကို ငါတို႔မင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား ႐ႈစားၾကရေပေတာ့မည္"

   ဘုရင္မင္းေခါင္ထံမွ စာကိုရလွ်င္ စိန္႔ျပည့္ရွင္လည္း လြန္စြာဝမ္းသာ၏။ မကန္းေျခသည္း ငါးခုပါေသာ ေျခနင္းတစ္စံုႏွင့္ ပုလဲစီေသာ ေ႐ႊကၾကိဳးတစ္ဆင္စာတို႔ကို လက္ေဆာင္တံု႔ေတာ္မူ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ႏွလံုးေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏။ မင္းႏွစ္ပါးတို႔ ခ်ိန္းခ်က္ျပဳျပီးေသာ္ အင္းဝျမိဳ႕မုခ္ဝ အေရွ႕ဘက္က်ံဳးနားတြင္ စစ္ကြင္းကို စီရင္ေစ၏။ စစ္ကြင္းတဖက္စီတြင္ သာလာယံဇရပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေစ၏။ စစ္ပြဲကို ဇရပ္ထက္မွ တစ္ဖက္စီ တစ္ဖက္စီတြင္ေနျပီး မင္းႏွစ္ပါးတို႔ ႐ႈစားၾကရန္ျဖစ္သည္။ စစ္ကြင္း၏ အနံမွာ ဆယ္ဧကမွ် က်ယ္ျပန္႔သည္။

   ႏွစ္ဖက္ေသာ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားသည္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဇရပ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ဇရပ္မ်ားတြင္ လွပတင့္တယ္စြာ တင္းတိမ္ကာျခင္း၊ ဗိတာန္မိုးျခင္း၊ အလံတံခြန္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံ၍ က်က္သေရမဂၤလာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳျပင္ၾကသည္။ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္ကာလေရာက္လတ္ေသာ္ ေရေျမ့ရွင္ မင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဇရပ္သို႔ အသီးသီးထြက္ေတာ္မူၾက၏။ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါ သူရဲသူခက္မ်ားလည္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ အသီးသီးေနရာယူၾကသည္။
ဗိုလ္ကာမဏိသည္ ေ႐ႊျဖင့္ျပီးေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္သည္။ ေ႐ႊခါးစည္းကို ခ်ည္သည္။ ျမင္းစီးခ်င္း၌ သံုးရသည့္လက္နက္မ်ားကို လြယ္လ်က္ ျမင္းထက္သို႔တက္ကာ စစ္ပြဲ႐ႈမည့္ ပရိတ္သတ္ထု၏ အလယ္ဗဟိုသို႔ ထြက္ခဲ့ေလသည္။
သမိန္ဗရမ္းသည္ အကႌ်ကိုဝတ္ျပီး ေ႐ႊစလြယ္ကို သိုင္းသည္။ ေ႐ႊျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ ေခါင္းေပါင္းအနီကို ေပါင္းသည္။ ေ႐ႊဆြဲၾကိဳး၊ ေ႐ႊလက္ၾကပ္၊ ေ႐ႊလက္ေကာက္၊ ေ႐ႊလက္စြပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္သည္။ လက္သန္းတြင္ နဝရတ္ကိုးပါး လက္စြပ္တစ္ျခည္ကို ဝတ္သည္။ ျပီးလွ်င္ ဓါးရွည္ကိုလြယ္ကာ ျမင္းထက္သို႔တက္၍ ပရိသတ္တုိ႔၏ အလယ္ဗဟိုသို႔ ျမင္းကိုကလ်က္ ထြက္ခဲ့ေလသည္။
    သမိန္ဗရမ္းသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာျဖင့္ အျပည့္အဝ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ကာမဏိအားၾကည့္ျပီး လွံျဖင့္ထိုးရန္ ေနရာကို ရွာ၏။ ထိုးခုတ္ရန္ ေနရာကို မျမင္သျဖင့္ အၾကံထုတ္၏။

    "ကာမဏိသည္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကို အျပည့္ဝတ္ထားသည္။ လက္နက္လည္း ျပည့္စံုသည္။ လ်င္ျမန္ေပ့ါပါးသည္။ သူ႔ျမင္းႏွင့္ ငါ့ျမင္းမွာ အင္အားတူမွ်ၾကသည္။ ထိုးခုတ္ဖို႔ေနရာကိုရွာရန္ သူ႔အားပရိယာယ္ျပဳ၍ ကေစမွေတာ္မည္။ ျမင္းတို႔မည္သည္ ကခုန္ရသျဖင့္ အင္အားေပ်ာ့လာေခ်မည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ သူ႔အား ငါအႏိုင္ယူ ထိုးခုတ္ဖို႔ လြယ္ကူမည္" ဟု စဥ္းစားဆင္ျခင္ျပီး သိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ ကာမဏိကို ဆို၏။

   "ငါတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ အျခားေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားထက္ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခု ငါတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အဝသာန္(အဆံုး)ကာလအျဖစ္ ေသေရးရွင္ေရးအတြက္ စစ္ထုိးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ငါတို႔၏ ေက်ာ္ၾကားသည့္အမည္ကို ရာဇဝင္တြင္ရစ္ေအာင္ အဆံုးကာလာေရာက္သည္အထိ တည္ရွိေစလိုသည္။ ယခု ငါတို႔သည္ အႏုိင္အ႐ႈံးကို တစ္ခါတည္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ တုိက္ခိုက္လုိက္ပါက စစ္ထိုးသည့္ ပံုပန္းသဏၭာန္ ဟန္အမူအရာအားလံုးကို ပရိတ္သတ္မ်ား ျမင္ရမည္ မဟုတ္။ ငါတို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အႏၱရာယ္မျပဳၾကႏွင့္ဦး။ အေဆြေတာ္သည္ ျမင္းထက္တြင္ လက္နက္ကိုင္၍ သီခ်င္းသီဆိုလ်က္ ကဟန္ရွိသမွ် ကျပပါ။ အေဆြေတာ္ ကျပသလိုတူေအာင္ ငါလိုက္၍ကမည္။ ေနာက္တဖန္ ကဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ငါကျပမည္။ ငါ ကသလို တဖန္တူေအာင္ အေဆြေတာ္လိုက္ကေစလိုသည္။ မင္းဧက႐ာဇ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားအား ျပသရန္ျဖစ္ပါသည္။ ငါတို႔ သူရဲေကာင္းႏွစ္ဦးသည္ ကဟန္ရွိသမွ် ကုန္စင္ေအာင္ကျပျပီးေသာ္ အနားယူလိုက အနားယူၾကမည္။ ထုိအခါက်မွ အႏုိင္အ႐ႈံးကိုယူရန္ အစြမ္းကုန္ တိုက္ခုိက္ထုိးခုတ္ၾကေစလိုသည္။ အေဆြေတာ္ သေဘာတူလွ်င္ သည္အေၾကာင္းကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေသာ မင္းဧကရာဇ္ ႏွစ္ပါးတုိ႔ထံ အေၾကာင္းၾကားေစမည္။"
ဟု သမိန္ဗရမ္းဆိုသည္ကို ကာမဏိၾကားလွ်င္ ဝမ္းသာ၏။ "သင့္ေတာ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငါတို႔သည္ ဧည့္သည္ျဖစ္၍ အေဆြေတာ္သည္ အိမ္ရွင္ျဖစ္၏။ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္၍ အလ်င္ကမည္။ ငါကသလို တူေအာင္ အေဆြေတာ္ လုိက္၍ကပါ" ဟု ကာမဏိဆုိျပီး ဓါး၊ လွံ၊ ဒိုင္း၊ လႊားတို႔ကိုကိုင္၍ ျမင္းကိုႏွင္ကာ သီဆိုကခုန္သည္။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိကသလိုတူေအာင္ လုိက္၍ကသည္။ ယင္းသို႔ ကာမဏိကသလို သမိန္ဗရမ္းသည္ တူေအာင္ေနာက္မွလိုက္၍ကသည္ကို စိနျပည့္ရွင္ႏွင့္တကြ အင္းဝျပည့္ရွင္ ဘုရင္မင္းေခါင္တုိ႔က စိတ္ဝင္စားစြာ ႐ႈစားေတာ္မူၾက၏။ ၾကည့္႐ႈ၍အလြန္ေကာင္းသည္။ ပံုပန္းသဏၭာန္ေကာင္းလွသည္။ လွ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္၍ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာသည္။ နတ္ျမင္းသည္မ်ား၊ ေဇာ္ဂ်ီဝိဇၨာဓိုရ္မ်ား လာေရာက္ကျပေနသလားဟူ၍ ထင္မွတ္ေလာက္ေပသည္။

    ယင္းေသာအခါ ႏွစ္ဖက္ေသာ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာဗလဂၢ စစ္သည္ သူရဲတို႔သည္ လက္နက္မ်ားႏွင့္တကြ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲကို အားရပါးရ ႐ႈစားၾကသည္။ ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔ႏွင့္တကြ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားသည္ ကာမဏိႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းတို႔အား လြန္စြာခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳၾကသည္။

     ဧကရာဇ္မင္းႏွစ္ပါးတို႔၏ မင္းပုရိသတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ နတ္ျမင္းသည္ေတာ္မ်ား ဆင္းသက္လာ၍ လက္နက္စံုညီစြာျဖင့္ လွပတင့္တယ္စြာ ကျပေနသလို ျဖစ္ေတာ့သည္။ မ်က္စိႏွစ္လံုးျဖင့္ အလ်င္မွီေအာင္ မၾကည့္ႏုိင္ၾကေပ။ ကာမဏိကိုၾကည့္ျပီး သမိန္ဗရမ္းကို ၾကည့္ရသည္။ ႐ႈမျငီးဖြယ္ ႐ႈကြင္း႐ႈကြက္ေကာင္းလြန္း၍ မ်က္စိတံခြန္ဟု ဆုိေလာက္သည္။ မ်က္စိပသာဒက်လွသည္။ ကာမဏိ ကဟန္ကုန္လွ်င္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကဟန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကျပျပန္သည္။ ကာမဏိလည္း တု၍စီးသည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္း၍စီးသည္။ ကာမဏိလည္း လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔တန္း၍စီးျပသည္။ ကာမဏိ၏ ခ်ပ္ၾကိဳးအခ်ိတ္အဆက္ကုိ ျမင္သာေအာင္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ပရိယာယ္လုပ္၍ ကသည္။ ဓါး၊ လွံ၊ ဒိုင္း၊ လႊားတုိ႔ကုိကိုင္လ်က္ လက္ဝဲလက္ကို လက္ယာသို႔ခ်၍ လက္ယာလက္ကို အထက္သို႔ေျမႇာက္တန္းလိုက္သည္။ လည္ကို ကိုင္း၍ခ်သည္။ ကာမဏိလည္း တု၍ျပဳလုပ္သည္။ ပက္လက္လွန္၍လည္းေကာင္း၊ ေမွာက္လ်က္လည္းေကာင္း၊ လက္ယာလက္ကို ဝဲဘက္သို႔ခ်၍ လက္ဝဲလက္ကို အထက္သို႔ဆန္႔တန္း၍လည္းေကာင္း၊ လည္ကို ဘယ္ျပန္၊ ညာျပန္လွည့္၍ လည္းေကာင္း၊ ေမာ့၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေက်ာသို႔လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ျပဳလုပ္၍စီးျပသည္။

      ကာမဏိသည္ သမိန္ဗရမ္း၏ ပရိယာယ္ကိုမသိ။ ျမန္မာတုိ႔၏ ကဟန္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သည္။ အနည္းငယ္မွ် သံသယမရွိေပ။ သမိန္ဗရမ္းကသမွ် တစ္စမက်န္တူေအာင္ တု၍ကျပသည္။ လက္ကိုအထက္သို႔ေျမႇာက္ထားစဥ္ ကာမဏိ၏ ခ်ိဳင္းၾကားႏွစ္ဖက္တြင္ ခ်ပ္ၾကိဳးအဆက္ျပတ္၍ ဟေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ လွံုျဖင့္ထိုး၍ ဓါးရွည္ျဖင့္ခုတ္ႏိုင္သည္တို႔ကို သမိန္ဗရမ္းသည္ အမွတ္တမဲ့ မွတ္သားလိုက္ျပီး သည္ေနာက္ "ကဟန္ကုန္ျပီ " ဟု ႐ုတ္တရက္ဆုိ၍ အနားယူလိုက္သည္။

  "ငါတို႔သည္ ကဟန္အမ်ိဳးစံုကို ကျပျပီးျပီ။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အ႐ႈံးအႏုိင္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ငါတို႔အစြမ္းရွိသေလာက္ ထိုးခုတ္တိုက္ခိုက္ၾကပါစို႔ ။  " ဟု သမိန္ဗရမ္းဆိုသည္။

   ကာမဏိလည္း "ေကာင္းျပီ၊ တုိက္မည္" ဟု ဆို၍ ျမင္းကိုႏွင္ကာ သမိန္ဗရမ္းထံ ဝင္လာသည္။ သမိန္ဗရမ္းလည္း ထြက္၍ခံႏွင့္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ထိုးခုတ္တုိက္ခိုက္ၾကေသာ္လည္း ခ်က္ေကာင္းမရၾကေပ။ သို႔စဥ္ သမိန္ဗရမ္းၾကံ၏။ "သည္လိုသာ ထုိးခုတ္တိုက္ခိုက္ေနလွ်င္ သူ႔ကိုႏိုင္ဖို႔ခက္သည္။ သူ႔ျမင္းမွာ အင္အားမေလ်ာ့ေသး။ သူ႔ျမင္းကို အင္အားေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳျပီးမွ သူ႔ကိုထိုးခုတ္ရန္ လြယ္ေတာ့မည္။"

   ယင္းသို႔ အၾကံရျပီးသည္ႏွင့္ ႐ႈံးေလဟန္ ဆုတ္၍ေျပးသည္။ ကာမဏိလည္း သမိန္ဗရမ္းေျပးလွ်င္ ဒုန္းစိုင္း၍လိုက္သည္။ တစ္ခ်ီတစ္ခ်ီတြင္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ႐ုတ္ျခည္းလွည့္၍ တုိက္ခိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ေျပးျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လွည့္၍တုိက္ခုိက္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ေျပးတစ္ခ်ီ တုိက္တစ္လွည့္ႏွင့္ ေျပးရင္းလႊားရင္းပင္ ျဖဳတ္ခ်ည္းလွည့္၍ ထုိးခုတ္ျပန္သည္။ ၾကာလွ်င္ သမိန္ဗရမ္း၏ ပရိယာယ္ေၾကာင့္ ကာမဏိ၏ ျမင္းအင္အားမွာ ေပ်ာ့ညံ့လာေတာ့၏။ ကာမဏိလည္း ေမာပန္းလာ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သမိန္ဗရမ္း၏ အလွည့္ကို အလ်င္မီေအာင္ ကာမဏိမလိုက္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

   သုိ႔စဥ္ ကာမဏိလက္ အထက္သို႔ ေျမႇာက္ထားသည့္ အခြင့္ေကာင္းရသည္ႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိ၏ ခ်ိဳင္းၾကားကို ျဗဳန္းဒိုင္း လွံျဖင့္ထိုးလိုက္သည္။ တဖက္သို႔ ေစာင္းက်စဥ္ ကာမဏိ၏ လည္ကို ဓါးရွည္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္လိုက္သည္။ ကာမဏိ၏ ဦးေခါင္းလည္း ထက္ပိုင္းျပဳတ္က်ေလ၏။ ေျမသို႔မေရာက္မီ သံခြ်န္းျဖင့္ ျဖင္းခနဲခ်ိတ္ယူျပီး သံျခင္း၌ထည့္ကာ သီဆိုကခုန္လ်က္ ပရိတ္သတ္ဗိုလ္ပံုအလယ္မွ ျဖဳန္းခနဲခြာ၍ ဘုရင္မင္းေခါင္ရွိရာ သာလယံဇရပ္ေရွ႕သို႔ ျမင္းကိုႏွင္ခဲ့ေလသည္။

စိနျပည့္ရွင္မင္းႏွင့္တကြ မွဴးမတ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ပါမ်ားသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကာမဏိက်၍ သမိန္ဗရမ္းႏုိင္သည္ကိုျမင္လွ်င္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔မွ် အံ့ၾသၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကာမဏိအေလာင္းကို သိမ္းဆည္း၍ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ျမႇပ္ႏွံၾကျပီးလွ်င္ မိမိတို႔တပ္စခန္းသို႔ အသီးသီးျပန္ၾကသည္။ 

သမိန္ဗရမ္းသည္ ကာမဏိ၏ ဦးေခါင္းကို ျခင္းျဖင့္ယူ၍ လာေရာက္ဆက္သလွ်င္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ လြန္စြာပီတိေသာမနႆ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ားႏွင့္တကြ အင္းဝျမိဳ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။ အင္းဝသားမ်ားသည္ သမိန္ဗရမ္းအား ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳၾက၏။ "သမိန္ဗရမ္းသည္ နတ္ျမင္းသည္ေတာ္အလား စြမ္းပကား ၾကီးမားပါေပသည္။ ကာမဏိေခါင္းကို ေျမသို႔မခေစဘဲ ယင္းသို႔ ျပဳႏိုင္ေခ်သည္" ဟုဆိုၾက၏။ သမိန္ဗရမ္းအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျမႇာက္စား၍ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးၾကသည္။

တ႐ုတ္ဘက္မွ ဗိုလ္မင္းတပ္မင္းမ်ားသည္ ကာမဏိက်ဆံုးသျဖင့္ ျဗဳန္းျဗင္းဆန္ျပီး လြန္စြာ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကသည္။

    "အရွင္မင္းၾကီးသည္ အင္းဝႏုိင္ငံကို လက္ေအာက္ခံျပဳလို၍ စစ္ခ်ီခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ ကာမဏိလို သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း အင္းဝကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရေအာင္ တုိက္ႏိုင္ပါေသးသည္။ အင္းဝျမိဳ႕႐ိုးကို နင္းျပီးမွ အခ်ည္းအႏွီး အလာဟႆ ျပန္သြားရမည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔အား အလြန္ရွက္လွပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေျမၾကီးတစ္တံုးစီျဖင့္ အင္းဝျမိဳ႕တြင္းသို႔ ပစ္သြင္းလိုက္ပါကလည္း အင္းဝျမိဳ႕႐ုိးမွာ တစ္ခဏခ်င္း ျမဳပ္သြားႏုိင္ေပသည္။ "ဟု စိနျပည့္႐ွင္မင္းထံ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။

    "ငါသည္ ျမင့္ျမတ္ၾကီးမားေသာ ခတၱိယမင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သစၥာစကား ဆုိထားျပီးလ်က္ ျပန္လည္ ဖ်က္ပစ္ရန္ လားလားမွ် မေတာ္ေပ။ မင္းတို႔အလိုအတုိင္း လိုက္နာခဲ့ေသာ္ ေနာင္ကို ျမန္မာတို႔က "တ႐ုတ္တို႔သည္ သစၥာမရွိ၊ ကတိမတည္"ဟု ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုၾကေခ်မည္။ ငါသည္ လူ႔စည္းစိမ္သမၸတၱိ၊ ေ႐ႊေငြဥစၥာပစၥည္းကို မဆုိထားႏွင့္ဦး။ သိၾကားမင္း၊ နတ္မင္း၏ ဒိဗၺကမၸတၱိ ဥစၥာပစၥည္းထက္ သစၥာတရားကို ပို၍ခ်စ္သည္" ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီးလွ်င္ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ ေသနာပတိမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ၾကီးကို ႏုတ္၍ စိနျပည္သို႔ ျပန္ေတာ္မူသည္။

    ရတနာပူရ အင္းဝေ႐ႊနန္းထက္တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ညီလာခံသို႔ ထြက္ေတာ္မူလွ်င္ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားအား "ငါ၏ ရာဇပုေရာဟိတ္ ဟူးရားတို႔က အင္းဝ၏ ျဂိဳလ္အေနအထား ေကာင္းမြန္သည္။ ျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘေတြ ရမည္ဟု ေဟာျပသည့္အတုိင္း မွန္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရာဇပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ျမင္းရွင္မုဆိုးမတုိ႔အား ဥပေဘာဂႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေစ"ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍

 "သည္တစ္ၾကိမ္ စိနျပည့္ရွင္မင္းသည္ ငါတို႔ႏိုင္ငံသို႔ အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ စစ္ခ်ီလာသည္မွာ ေျမျပင္ၾကီးတုန္လႈပ္သြားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ တ႐ုတ္သူရဲေကာင္း ကာမဏိကို ခံဝံ့သူမရွိ။ ငါ၏ ထီးျဖဴနန္းလ်ာကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ သမိန္ဗရမ္းတစ္ဦးတည္းသာ တာဝန္ယူ၍ တြန္းလွန္ေပးခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ဘက္က သမိန္ဗရမ္းႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ေျပာဆိုထားသည့္ ကတိအတုိင္း တပ္ႏုတ္၍ ျပန္သြားၾကေလျပီ။ သမိန္ဗရမ္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ ပီတိျဖစ္ဖြယ္၊ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ၾကည္လင္လွပတင့္တယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ သမိန္ဗရမ္းအား ငါ၏ ရာဇာဓိတာ သမီးကညာကို အပ္ႏွင္း၍ မဟာဥပရာဇာအျဖစ္ ထားေတာ္မူမည္။ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား ပသို႔ျမင္ၾကပါသနည္း" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔စဥ္ မွဴးမတ္မ်ားက မည္သို႔မွ် မတင္ေလွ်ာက္မီ သမိန္ဗရမ္းသည္ ဦးခိုက္လ်က္
"အရွင္မင္းၾကီး၏ ေ႐ႊဖဝါးေတာ္ေအာက္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ခစား၍ သည္တစ္ၾကိမ္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေပးသည္မွာ ဆႏၵေလးပါးရွိပါသည္။
(၁) ကြ်ႏု္ပ္သည္ သံု႔ပန္းအျဖစ္ သံေျခခ်င္းခတ္ထားသည့္ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္လိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၂) အဝသာန္အဆံုးကာလတုိင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိတိၱယႆ ေက်ာ္ေစာမႈကို တည္တံ့ေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၃) ကြ်ႏု္ပ္အား ကြပ္မ်က္ေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး။
(၄) သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္အား ဟံသာဝတီျပည္သို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳေစလိုသည့္ ဆႏၵတစ္ပါး
ေပါင္း ဆႏၵေလးပါးျဖစ္ပါသည္။ ယခု အရွင္မင္းၾကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ရာဇဓိတာသမီးကညာေပး၍ မဟာဥပရာဇာ အိမ္ေရွ႕မင္းအရာျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္ လက္မခံပါရေစႏွင့္။ အရွင္မင္းၾကီးေပးသည့္ဆုကို အရွင္မင္းၾကီးအား ျပန္လည္ဆက္သပါသည္"ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားေတာ္မူေသာ္ 
"သမိန္ဗရမ္းသည္ သူရဲေကာင္း မ်ိဳး႐ုိးဇာတိ ပီသည္။ အသက္ကို မႏွေျမာ။ ေသေဘးကို မေၾကာက္။ စည္းစိမ္သမၸတၱိကို မမက္ေမာ။ ရဲရင့္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ေပသည္။ သူ႔ေက်းဇူးဂုဏ္ေတြမ်ားသည္။ အင္းဝျပည္ကို ရန္သူအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကြ်တ္ေအာင္ ကူညီကယ္တင္မႈ ျပဳထားေပသည္။ သူ႔အား ကြပ္မ်က္ရန္မသင့္။ ဟံသာဝတီသို႔လႊတ္လိုက္ရန္မွာလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္း၍ မျပီးဆံုးၾကေသး။ သူ႔အား အင္းဝမွာ ထားမွ ေတာ္မည္"ဟု စိတ္တြင္ဆို၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မူျပီး အတြင္းေဆာင္သို႔ ဝင္ေတာ္မူသည္။ သို႔ႏွင့္ ခစားေနၾကေသာ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ားႏွင့္တကြ သမိန္ဗရမ္းလည္း မိမိတို႔၏ ေနရာအသီးသီးသို႔ သက္ၾကကုန္၏။


ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ
B.Sc (Hons)Ph.D,
LL.D(Pacific Western Un.)
L.A. USA










လြယ္အိတ္။      ။ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ကာမဏိတုိ႔၏ စီးခ်င္းတိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို သမိုင္းျပဳစုသူတို႔မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကသည္ကို ဖတ္႐ႈမွတ္သားဖူးပါသည္။ အထင္အရွားအားျဖင့္ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက (စကားခ်ပ္။  ။ ထူးျခာခ်က္မွာ အဆိုပါျမန္မာ့အထင္အရွား သမိုင္းပညာရွင္ ႏွစ္ဦးလံုးကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၃၊ တန္ခူးလတြင္ ဖြားျမင္၍ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွက ေဒါက္တာသန္းထြန္းထက္ ရက္ပိုင္းမွ်ပို၍ အသက္ၾကီးသည္။) သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ဂါမဏိစီးခ်င္းတိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္တို႔မွ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ဦးစားေပး၍ ျဖည့္စြက္ေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟု ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းကို ေဒါက္တာသန္းထြန္းေရးသားေသာ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇဝင္က်မ္း၊ ျမန္မာရာဇဝင္စာတန္းအမွတ္တစ္ (တတိယအၾကိမ္) စာ-၁၉ ၌
"သကၠရာဇ္ ၇၇၅ ႏွင့္ ၈၃၇ ခုမ်ားတြင္ တ႐ုတ္စစ္ေရာက္၍ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ခ်င္း စီးခ်င္းကစားရာတြင္ အႏွစ္ ၆၄ႏွစ္သာ ျခားလ်က္ ဇတ္လမ္းတူ၍ ျမန္မာဖက္မွ ဇာတ္လိုက္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္စလံုး သမိန္ဗရမ္းျဖစ္ေနသည္မွာ တစ္ေနရာရာတြင္ မွားအံ့ေလာဟု သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမ်ား၌ ရွာေဖြၾကရာ ထိုအခါက ျမန္မာႏွင့္ရန္ျဖစ္သည္ဟု မေတြ႔ရေခ်။ "ဟု ေဖၚျပထားသည္။ သကၠရာဇ္မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရ၍ ခရစ္ႏွစ္အားျဖင့္ ၁၄၁၃ ႏွင့္ ၁၄၇၅ ခန္႔ ျဖစ္ေပမည္။



ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ၏ က်မ္းတြင္လည္း ျမန္မာႏွင့္ စစ္ျပဳခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ ယင္းကို ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွျပဳစုေသာ ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း (အ႒မအၾကိမ္) စာ -၃၃၇ ၌
"ျမန္မာေပမူတြင္ တ႐ုတ္ဦးတည္ဘြားဟုဆုိ၏။ မြန္ေပမူတြင္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ ဟုဆို၏။ အမည္နာမကိုတိက်စြာ မျပဆို။ သည္အေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ရာဇဝင္၌လည္း မေတြ႔ရသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ရာဇဝင္ဆရာတို႔က တ႐ုတ္မဟုတ္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိႏၷီကို မင္းရဲေက်ာ္စြာ တိုက္ခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ ကာမဏိသည္ ရွမ္းတ႐ုတ္ျဖစ္ေလသလားဟု ေတြးေတာဖြယ္ရာရွိပါသည္" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
စာ-၃၂၉ ၌
"မြန္မူတြင္ တေကာင္းျပည္မွ ဧက႐ာဇ္မင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မင္းျပဳစဥ္ဟု ဆိုသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မၾကီးကို ဆိုလုိဟန္မတူ။ တေကာင္းျပည္၌ရွိေသာ တ႐ုတ္ကို ဆိုလိုဟန္တူ၏။ "
ဟူ၍ ရွင္းျပထားသည္။


ကြ်န္ေတာ့္သီးျခားကိုယ္ပိုင္ အျမင္အားျဖင့္ အင္းဝေခတ္တြင္ ျမန္မာ့စာေပအဆင့္အတန္းသည္ လြန္စြာထြန္းလင္းခဲ့၍ ပင္ေလးပင္၊ ရွင္ေလးပါးကဲ့သို႔ေသာ စာဆိုအာဇာနည္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားသည္ႏွင့္အညီ အင္းဝေခတ္၏ အေျခအေနကို ေပၚလြင္ေစေသာ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားလည္း က်န္ရွိခဲ့သည္။ ဆရာႏုိင္ပန္းလွ၏ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းတြင္ပင္ အင္းဝဘုရင္မင္းေခါင္ႏွင့္ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္တုိ႔ စစ္ခင္းသည့္အေၾကာင္းကို မြန္မူတြင္မည္သို႔ဆိုေလသည္၊ ျမန္မာမူတြင္ မည္သို႔ဆိုေလသည္ ဟု အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္ ကာမဏိ စီးခ်င္းထိုးသည္ဟု  မြန္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ အညီအညႊတ္ ေဖၚျပထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ စီးခ်င္းထိုးခဲ့သည္ကား မွန္၏။ သို႕ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႔၌ မေဖၚျပထားသျဖင့္ စစ္ေရာက္လာသူတို႔မွာ တျခားအင္အားၾကီးလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တန္ရာ၏ ဟု စဥ္းစားမိသည္။  ဆရာေဒါက္တာသန္းထြန္းအဆိုအရ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ေ႐ႊလီျမစ္စံုရာထက္ အထက္ပိုင္း) မပါေသး၊ ယင္းျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏွင့္ယူနန္နယ္စပ္ရွိ နန္ေက်ာင္တုိ႔ အုပ္စိုးထားဆဲ) ဟု ဆိုေလသျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းႏွင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတို႔မွာ ယူနန္ျပည္သား (သို႔) အင္အားၾကီးမားလာေသာ နန္ေက်ာင္တို႔ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။  ဤကား သုတပိုင္းျဖစ္သည္။


ရသပိုင္းအေနျဖင့္ကား ဤအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရတုိင္း ၾကက္သီးမ်ားထသည္အထိ ေလးစားအားက်မိသည္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ရွိသည္။ ယင္းမွာ မြန္သူရဲေကာင္းသမိန္ဗရမ္း၏ စူး႐ွထက္ျမက္လာေသာ ျမင္းေရးလည္းမဟုတ္၊ စီးခ်င္းထိုးျခင္း၏ အတိမ္အနက္ကို ပါးနပ္စြာ အသံုးခ်သြားေသာ စစ္မက္ေသနကဗ်ဴဟာ ႏွံ႔စပ္မႈလည္းမဟုတ္၊ ကာမဏိေခါင္းကို ျဖတ္၍ေျမသို႔မက်မီ ခြ်န္းျဖင့္ခ်ိတ္ကာ ေ႐ႊနန္းရွင္ထံ ဆက္သပါမည္ဟု ရဲရဲေတာက္ေပးဝံ့ေသာ ကတိလည္းမဟုတ္ပဲ ၎တို႔ထက္ ပို၍လုပ္ႏုိင္ခဲလွေသာ သီးခံျခင္းတရားပင္ ျဖစ္သည္။


စင္စစ္အားျဖင့္ သမိန္ဗရမ္းသည္ မြန္သူရဲေကာင္းျဖစ္၍ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္ရေသာ ဘုရင့္သားမက္ေတာ္ျဖစ္သည္။ အင္းဝႏွင့္ ဟံသာဝတီတို႔၏ ကာလရွည္ၾကာလွေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း၌ အင္းဝသားတို႔အား ႐ြပ္႐ြပ္ခြ်ံခြ်ံတိုက္ခိုက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းသား မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ေၾကာင့္ မြန္သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိမ္က်ဆံုးရသည္ကို မခံရပ္ႏုိင္၍ အင္းဝတပ္တည္ရာသို႔ တစ္ဦးတည္းဆင္ကို ခြ်န္းဖြင့္ကာ အျပင္းတိုက္ေသာေၾကာင့္ အင္းဝစစ္သည္တို႔ အမ်ားအျပား က်ဆံုးခဲ့ရဖူးေလသည္။ သုရွင္ ရာဇဓိရာဇ္ စစ္ဆုတ္ရာ၌ ေနာက္ခ်န္တပ္အေနျဖင့္ အင္းဝသားတို႔၏ စစ္ကိုခံရင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာလက္တြင္းသို႔က်ေရာက္ရကာ အင္းဝ၌ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူျဖစ္သည္။ ဘယ္လက္ကို၊ ညာသို႔ မလွည့္ရ၊ ညာလက္ကို ဘယ္သို႔မလွည့္ရ ဟုေဖၚျပထားသျဖင့္ အင္းဝရွိေျမတုိက္ခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ ေျခ၊လက္တို႔ မလႈပ္ႏႈိင္ေအာင္ပင္ သံလက္ထိပ္၊ သံေျခက်င္းတို႔ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံထားရသည့္ မြန္သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္တြင္ အင္းဝသားတို႔အား လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိလွ်င္ လြန္မည္မထင္။  သို႔ေသာ္ အင္းဝသို႔ ျပည္ပစစ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အင္းဝပ်က္ကာ ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ျပီး မိမိလြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္၊ အင္းဝသားတို႔အား လက္စားေခ်ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆံုး မေတြး၊ အင္းဝသည္ ဟံသာဝတီ၏ တံခါးေပါက္ျဖစ္သည္၊ အင္းဝႏွင့္ မိမိတို႔ဟံသာဝတီသည္ စစ္ျပဳျမဲျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းတပါးသားတို႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ အင္းဝႏွင့္ဟံသာဝတီတုိ႔ေပါင္း၍ တုိက္မွေတာ္မည္ဟု အမ်ိဳးသားေရးအေတြး ေတြးသည္။ အင္းဝသားတို႔အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ "အင္းဝႏုိင္ငံၾကီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ၍ ကိတၱိယႆေက်ာ္ေစာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစလိုသည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ရဟန္းပုဏၰားမ်ားအား ခ်မ္းသာသုခတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစလို၍ ျဖစ္သည္" ဟု ရဲရဲေတာက္ဆို၍ စီးခ်င္းတိုက္ရန္ တာဝန္ယူသည္။ ျပဳႏုိင္ခဲလွစြာေသာ သီးခံျခင္း၊ အျမင္က်ယ္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကာမဏိအား စီးခ်င္းေအာင္ႏုိင္ျပီးေသာအခါ၌လည္း အင္းဝဘုရင္မင္းေခါင္အား ဟံသာဝတီသို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္၊ မဟုတ္ပါက ကြပ္မ်က္ေပးပါရန္သာ ေတာင္းဆိုသည္။ အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာဘြဲ႔ကိုပင္ လက္မခံ။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စံနစ္တြင္ မည္မွ်ၾကိဳးပမ္း၍အမႈေတာ္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္း႐ြက္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရွင္ဘုရင္ထံ အတင္မွားပါက အကြပ္ခံရတတ္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ေသဒဏ္ေတာင္းခံျခင္းမွာ၊ မိမိအားထုတ္မႈကို ရွင္ဘုရင္က ပို၍အေရးေပးလာေစရန္ ဟန္လုပ္၍ေတာင္းခံျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။  ထုိကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ကို အရွင္းဆံုးလင္းျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ သမိန္ဗရမ္းသည္ အင္းဝေခတ္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိသာမက ေနာင္အနာဂတ္ႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ လတ္ဆတ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။




(၎တို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ သမိုင္းပညာရွင္လည္းမဟုတ္၊ သမိုင္းပညာျဖင့္ ဘြဲ႔ရသူလည္းမဟုတ္ပါ။ ဝါသနာအရသာ ဖတ္႐ႈေလ့လာေနေသာ သမိုင္းဝါသနာပါသူ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေကာင္းလြဲပါလိမ့္မည္။ အျမင္မေတာ္ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား လမ္းျပေပးၾကပါကုန္။)


ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
   လြယ္အိိတ္
(၁၈.ဇြန္လ.၁၂) 

No comments:

Post a Comment