6/2/12

ဆုေတာင္း (ဝင္းဦး)

တစ္ေသာင္း ဇမၺဴေပၚ ေတာင္းဆုေခၽြကာ ရည္ေမွ်ာ္ .....
စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ၾကြယ္၀ တိုးတက္ေစသား .....
မ်ားေ၀ေန စပါးနဲ႔ ဆန္ေရ အေထြေထြ .....

ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ထပ္မနားျပဳဖို႔ ေငြမရွား .....
စိန္ ေရႊ ရတနာ ႏိႈင္းၾကည့္လည္း လႊမ္းခါ .....

အခ်ိန္ကုေဋကုဋာ အတိုင္းမသိဘဲ ခ်မ္းသာ .....
စန္းပါ လာဘ္ပါ တက္ဆဲ ပုလဲ ျမ ဆပြား .....
ေက်ာက္သံပတၱျမား ဆင့္ဆင့္ထား လိုတိုင္းတ၍ ရေစသား .....

[ေ၀ေနယ်ာ ေဆြသဟာ ခပင္းပါ ေဘးရန္ ကင္းစင္ကြာ .....
ထိန္ေ၀စြာ ေဂဟာအတြင္းမွာ က်က္သေရ လင္းေစမၾကာ .....
လန္းၾကပါေစ ပန္းေတြသ႑ာန္ပမာ ......

ခ်မ္းျမကာေလ စမ္းေရလွ်ံျဖာ .....
ေအးေအးေဆးေဆး နတ္လူမ်ား၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ထူးထူးျခားျခား ရႊင္လန္း ဘ၀င္၀မ္း အစဥ္ခ်မ္းသာ .....

အို .... ဣစၦာသယ ျပည့္၀ၾကႏိုင္ေစဖို႔ ဓိ႒ာန္ၿပီးမွ ဆုႀကီးပန္ဆင္တာ .....]

(ေနာင္သံသရာ ရည္စိတ္ၾကံ မွန္းဆလို႔ ျပည္နိဗၺာန္ လမ္း၀သို႔ လွမ္းၾကြေရာက္ေစငွာ)၂
ဒီေန႔ ဟိုေန႔ေတာင္မၾကာ ၾကည္ေမြ႕လိုသ၍ေဆာင္ခါ ေကာင္ကင္ခရီး ပ်ံတက္ဖို႔ မၿငီး မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး စီးသြား ေစတိုင္းတ၍ ရေစသား ...
(ေတးေရး - အလကၤာေက်ာ္စြာ ေရႊျပည္ေအး)

ဒီလင့္ခ္က ကူးလာတာပါ ...
http://soundcloud.com/komuang/su-taung-pattana-win-oo 

No comments:

Post a Comment