6/30/12

ပခန္းမင္းၾကီး ဦးရန္ေဝးႏွင့္ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ဦးေကာင္း

ညိဳျမ ေရးသားေသာ ကုန္းေဘာင္ရွာပံုေတာ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။ ျမန္မာ့သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စံနစ္တြင္ မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကႎဳက္ေဆာင္တတ္ေသာ မွဴးမတ္တို႔ရွိသကဲ့သို႔ မသင့္ေလ်ာ္လွ်င္ ရွင္ဘုရင္အမိန္႔စာကိုပင္ ဆုတ္ျပစ္ေသာ အမတ္တို႔လည္း ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း အမွတ္ရေစ၇န္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။       ။


အိုးေဝမဂဇၨင္း အယ္ဒီတာ ညိဳျမ
 မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ခ်င္းတြင္းနယ္ေျမမွ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ ၂ ဦးတို႔ ေကာင္းစားၾက၏။ ေကာင္းစားသည္ဆိုရာ၌လည္း နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ မင္းၾကီးရာထူးမ်ား ရရွိၾက၏။ သူတို႔ ၂ ဦးမွာ ျဖစ္ရပ္ခ်င္း မ်ားစြာ တူညီၾကသျဖင့္ "ကံတူအက်ဳိးေပး"ဟူ၍ပင္ ဆိုရေလာက္ေပသည္။
    တစ္ဦးကား ပခန္းမင္းၾကီး ဦးရန္ေဝးျဖစ္လ်က္၊ အျခားပုဂၢိဳလ္မွာ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ဦးေကာင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ ၂ ဦး၏ ျခားနားခ်က္မွာ ရွင္ဘုရင္က သူေကာင္းျပဳခံယူၾကျပီးေနာက္ ဦးရန္ေဝးက ရွင္ဘုရင္ကို အႏုိင္က်င့္ေလ့ရွိသျဖင့္ သူ႔ကို "ပခန္း ရွင္ဘုရင္ၾကီး"ဟုပင္ မင္းတုန္းမင္းက ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။
    ဦးရန္ေဝးမွာ ခ်င္းတြင္းအေနာက္ဘက္ ဗန္႔က်ီနယ္၊ ဗဒူ႐ြာသားျဖစ္လ်က္ ၁၁၇၄ ခုဖြား ျဖစ္သည္။ ဦးေကာင္းကား ထုိ႐ြာ၏အေနာက္ ၈ တိုင္ကြာ မုန္တိုင္ပင္႐ြာ၌ ၁၁၈၃ခု တြင္ ဖြားသည္။
    ဗဒူ႐ြာေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသည္ ဦးရန္ေဝး၏ ဦးရီးျဖစ္၏။ ထိုေက်ာင္း၌ပင္ ဦးရန္ေဝးသည္ ဦးဝိသုဒၶဘြဲ႕ျဖင့္ ခန္းေနဦးပၪၨင္းၾကီးျဖစ္လာ၏။ မုန္တုိင္ပင္႐ြာမွ ေမာင္ေကာင္းလည္း သာမေဏ ဘဝ၌ ထုိေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ တပည့္ခံ၏။


ေနျပည္ေတာ္သို႔
  ပုဂံမင္း နန္းတက္ျပီးေနာက္ ဦးဝိသုဒၶသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗားကရတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေငြေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္မင္းသားၾကီးျဖစ္ေနသူ မင္းတုန္းမင္းသားထံသို႔ ဦးဝိသုဒၶသည္ မွန္မွန္ႂကြေရာက္ တရားေဟာ သီလေပးျခင္း ျပဳရသည္။
    မၾကာမီပင္ မုန္တိုင္ပင္မွ ရွင္အာသဘ(ေမာင္ေကာင္း)သည္ ငယ္ဆရာ ဦးဝိသုဒၶထံ ေရာက္ရွိလာ၏။ အတြင္းတပည့္အျဖစ္ေနထိုင္ကာ စာေပက်မ္းဂန္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူ၏။
    ၁၂၁၁ ခုတြင္ မင္းတုန္းမင္းသားက ပညာဗဟုသုတအရာ ေလ့လာရွာမွီးသူမ်ား အလိုရွိေၾကာင္း မိန္႔ၾကားသျဖင့္ ဦးဝိသုဒၶက ရွင္အာသဘကို မင္းသားထံ ပို႔ဆက္သရန္ လူဝတ္လဲေစရ၏။ မင္းတုန္းမင္းသား တစ္ေန႔သ၌ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္သိျမင္ေသာ ရွင္အာသဘက "အမွီေကာင္းၾကီးကို ရေလျပီ"ဟု ဝမ္းေျမာက္စြာပင္ ရဟန္းသိကၡာ ခ်၏။


လူထြက္ၾကျပီ
    မ်ားမၾကာမီ မင္းတုန္းမင္းသား၏ အထပ္ထပ္ ေလွ်ာက္တင္ တုိက္တြန္းသျဖင့္ ဦးဝိသုဒၶသည္လည္း လူဝတ္လဲရေလသည္။ ဦးရန္ေဝးမွာ မင္းတုန္းမင္းသား၏ အၾကီးေတာ္ရာထူးကို ရရွိလ်က္၊ ဦးေကာင္းမွာ အိမ္ေတာ္ဘ႑ာစာေရး ျဖစ္လာ၏။
    မင္းတုန္းမင္းသား ထီးနန္းရရွိျပီးေနာက္ ဦးရန္ေဝးကို ပခန္းမင္းသားၾကီးအျဖစ္ ဝန္ၾကီးခန္႔အပ္၏။ မိဖုရားၾကီး စၾကာေဒဝီႏွင့္တုိင္ပင္၍ ခမည္းေတာ္ သာယာဝတီမင္း၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ သန္လ်င္ျမိဳ႕စားႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးေလသည္။ ေန႔စဥ္ ပခန္းမင္းၾကီး အိမ္ေတာ္သို႔ မင္းတရားၾကီးက ပြဲေတာ္အုပ္ ေပးပို႔သည္။ လခေတာ္ေငြ ၂၀၀၀ က်ပ္ ရရွိရာ မင္းၾကီးကေတာ္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ မိမိအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ငယ္သားမ်ားအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္ ဟူ၍ ေဝခြဲ သံုးစြဲေလသည္။


ဝန္ၾကီး၏ႏွမ
    တစ္ၾကိမ္က ဦိးရန္ေဝး၏ႏွမ ေဒၚနီသည္ မုဆိုးမဘဝ၌ ႏြမ္းပါးသျဖင့္ ေမာင္ၾကီးထံ လာေရာက္ခိုလႈံ၏။ မင္းၾကီးလည္း ႏွမျဖစ္သူကို ေထာက္ပံ့ရန္ နည္းလမ္းရွာရင္း ေ႐ႊပန္းထိန္ေတာ္သားမ်ားထံ ေရာက္ရွိသြား၏။  ေ႐ႊပုခက္တစ္ခုကို စီျခယ္ေနရာမွ ပိုလွ်ံေသာ ၄၅ က်ပ္သားရွိ ေ႐ႊတုန္းတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိေလသည္။ "နန္းေတာ္ကေမးလွ်င္ ဤေ႐ႊတုန္းကို ငါ ယူသြားသည္ ေျပာလုိက္"ဟု မွာထားကာ ယူသြားေလသည္။ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏွမမယ္နီသို႔ ၎ေ႐ႊတံုးေပးလုိက္ေလသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္ လာေရာက္ေမးျမန္းရာ "ေမာင္လိႈင္၊ ငါက မင္းတရားၾကီးပိုင္ ေ႐ႊတံုးကို ယူလာတာ မွန္ပါသည္။ ငါ့မွာ ဆင္းရဲေသာ ႏွမတစ္ေယာက္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ တာဝန္ရွိေနတယ္။ ငါ ရရွိသည့္ ရိကၡာေတာ္က ေလာက္င႐ုံပဲ ရွိတယ္။ လာဘ္တံစိုးလက္ေဆာင္လည္း  ငါဘယ္ေတာ့မွ မယူခဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခိုးျခင္း ခိုးလွ်င္ ငါ့အရွင္သခင္ရဲ႕ ပစၥည္းကို ခုိးျပီး ေနာင္သံသရာမွာလည္း အတံု႔အလွည့္ ခံရပါလွ်င္ ကိုယ့္အရွင္သခင္ အိမ္မွာပဲ ေခြးျဖစ္ျဖစ္ ခံရတာက ျမတ္တယ္လို႔ ငါေအာက္ေမ့ျပီး ယူခဲ့တာပဲ"ဟု ေျဖၾကားလိုက္ေလသည္။
    ထိုစကားကို မင္းတုန္းမင္းၾကီး ၾကားေတာ္မူလွ်င္ မ်ားစြာ သေဘာက်ေတာ္မူလ်က္ ထုိေ႐ႊတံုးကို နန္းေတာ္က ေငြတစ္ေထာင္ေပး၍ ေ႐ြးေတာ္မူေစ၏။ မင္းၾကီးႏွမ မယ္နီကိုလည္း အေနာက္ေဆာင္ မိဖုရားက ေခၚေတာ္မူကာ ျပဳစုေကြ်းေမြး လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားလည္း ေပးၾကေလသည္။


ဆင္ၾကန္မယ္
    မင္းတုန္းမင္းက ခမည္းေတာ္၏ မိဖုရားငယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ဦးရန္ေဝးကို ေပးစားရာတြင္ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီဟန္တူ၍ ရာဇဝင္၌ ဘာမွ်ကဲ့ရဲ႕သံ မၾကားရပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၂၁၃ ခု၌ ဦးေကာင္းကို "ဆင္ၾကန္မယ္"ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးရာ၌ သတို႔သားမွာ အသက္ ၃၀၊ သတို႔သမီးမွာ ၅၉ႏွစ္ ဇရာပိုင္းေရာက္ေနသူ ျဖစ္ေလသည္။ တရားသူၾကီးဦးဘိုး* ကြယ္လြန္ရာ၌ ၎ကေတာ္ မုဆိုးမ ဆင္ၾကန္မယ္ကို လူျပန္ေတာ္ လူပ်ဳိၾကီး ဦးေကာင္းက ယူေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးေကာင္းကို မင္းတုန္းမင္းက အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွာ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ဟန္ရွိ၏။ ဦးေကာင္းက မလြန္ဆန္ဝံ့ပံုမွာ "ရွင္ဘုရင္ ေက်နပ္လွ်င္ ျပီးေရာ"ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ ဆင္ၾကန္မယ္ကို မစံုမက္ေစကာမူ ေကာင္းစြာ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ျခင္းက ထင္ရွားေစေပသည္။
    ထုိအိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေကာင္းက ဘာမွ် မေျပာေစကာမူ ဂယက္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ၁၂၂၄ ခုႏွစ္တြက္ ရတနာနဒီျမစ္ တူးေဖာ္ျပီး၍ မႏ ၱေလးျမိဳ႕အနီး ထုိျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြက္ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္တုိ႔အား ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေစ၏။ မင္းၾကီးဦးေကာင္းက သူ႔ျခံအတြက္ အုန္းပင္မ်ိဳးေကာင္းမ်ာူ ရလို၍ ေျမာက္ထားဝယ္ ဗိုလ္ေမာင္ပိန္ထံ မွ်တရန္ ေတာင္းခံ၏။ ဦးေကာင္းႏွင့္ဗိုလ္ပိန္မွာ မင္းတုန္းမင္းသား အိမ္ေတာ္ပါမ်ားျဖစ္၍ အလြန္ ရင္းႏွီး ခင္မင္ၾကသည္။ ဗိုလ္ပိန္ထံမွ အုန္းပင္ေပါက္မ်ား ေပၚမလာသျဖင့္ ဦးေကာင္းက ေလွေတာ္သံအလိုက္ စာခ်ိဳးလိုက္သည္မွာ-
         ေသြယြန္းလို႔
         ေ႐ႊခြန္းေလ မမွန္မကန္
         ေပြလြန္းလွျပန္ ၊
         စိုက္ပ်ိဳးရန္ သစ္ပင္ေပးမယ္လို႔
         ေရွးေလး ဆုိရွာတဲ့
         သူ႔ႏႈတ္သံ-ေသြေဖာက္ျပန္ ၊
         ဗိုလ္မ်ားမွန္ ပိန္တာတူးရယ္
         ေဖ်ာက္ဘူးေနာ္ ငယ္ကဥာဏ္
         ဆယ္ဆဖန္ ။    ။
    ဗိုလ္ပိန္မွာ နာမည္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ တကယ္ ပိန္ေသး ၾကံဳလွီသူ ျဖစ္သည္။ ကတိပ်က္ျပယ္ေသာ ငယ္က်င့္ကို ယခုတိုင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ဆယ္ဆကဲေနဟန္ ကလိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က စေလဦးပုညမွာ နန္းေတာ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ေတာ္မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္္လ်က္ရွိရာ ဗိုလ္ပိန္က လူငွား၍ အ႐ိုက္ခိုင္းသည့္ သေဘာျဖင့္ မင္းၾကီးဦးေကာင္းထံသို႔ ျပန္စာ ေရးေပးေစခဲ့သည္။
        ခ်ဲ႕ေဟာင္းမို႔
        ႏြဲ႕ေနာင္းေလး ၾကင္ရန္ဆင္ၾကန္
        ဆယ္မီးေလာက္ လွန္
        သိမ္းေမြခံ-လံုအမတ္က
        မိုးနတ္စြဲ စိတ္ထင္
        အူလိုက္ခ်င္။
        အျပစ္တင္စာ မစုပါႏွင့္
        လာလုျပီ ေမွ်ာ္လို႔ေန
        ေဒၚအို႔ေဖ။
    "ကြယ္လြန္သူ ဦးဘိုးက သံုးစြဲျပီးေသာ အေဟာင္းအျမင္းျဖစ္သူ ဆယ္မီးေလာက္ လွန္ျပီးေသာ ပစၥည္းကို အလံုဝန္မင္းက သိမ္းက်ံဳး အေမြခံလိုက္ျပီးေနာက္ ထုိဆင္ၾကန္မယ္ကို ေဒဝစ ၦရာ နတ္သမီးေလးတမွ် ယုယေခ်ာ့ျမဴေနျခင္းမွာ အ ၍၊ အူ ၍ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးကို ျပစ္တင္စာ ေရးမေနပါႏွင့္။ အုန္းပင္ေပါက္မ်ား မၾကာမီ လာမည္ကို အဘြားအိုၾကီး၏ လင္ေတာ္ေမာင္က ေမွ်ာ္လို႔သာေနပါေတာ့"ဟု ျပန္အုပ္၏။
    ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဗိုလ္ပိန္ထံမွ အုန္းပင္ေပါက္ ၁၀၀၊ ကြမ္းသီးပင္ေပါက္ ၁၀၀ စသျဖင့္ ဦးေကာင္းအိမ္သို႔အေရာက္ ပို႔ေစရာ ဆင္ၾကန္မယ္က မွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ "တကတဲေတာ္၊ ဗိုလ္မင္းက သစ္ပင္ေပးတာႏွင့္ အဆမတန္ဘူး။ ေတြ႔ကရာေတြ ေလွ်ာက္ျပီးေရးေပးလိုက္လို႔ မေန႔က နန္းေတာ္ဗိုလ္႐ႈခံမွာ သူ႔စာဖတ္ျပီး တဟားဟား ရယ္ေမာေနၾကသတဲ့။ ရွက္စရာၾကီး။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းသာ ေရးဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္မကို ထည့္ေရးဖို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဗိုလ္မင္း ေပးပို႔လိုက္တဲ့ သစ္ပင္ကေလးေတြ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ"ဟူ၏။


ဝန္ကေတာ္ နံပါတ္ ၂
     ဗိုလ္ပိန္ထံမွ သေရာ္စာသည္ ဦးေကာင္း၏ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစ၏။ ထုိသို႔ျဖစ္၍ မၾကာမီ ဦးေကာင္းသည္ အလံုသို႔ျပန္ကာ ထိုျမိဳ႕သူၾကီး၏ ႏွမ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မေ႐ႊမယ္ကို ဝန္ကေတာ္ နံပါတ္ ၂ အျဖစ္ ေကာက္ယူ သိမ္းပိုက္ေလသည္။
    ထိုအခ်ိန္၌ ဦးေကာင္း၏အသက္မွာ ၄၂ ႏွစ္၊ ဆင္ၾကန္မယ္မွာ ၇၀ ႏွစ္၊ ေနာက္ဇနီး မေ႐ႊမယ္မွာ ဦးေကာင္းထက္ ၁၄ ႏွစ္ငယ္သည္။ မယားၾကီး ဆင္ၾကန္မယ္ကို မယားငယ္က ပ်ပ္ဝပ္စြာျဖင့္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ ဝတ္ျပဳရ၏။ အမွန္မွာ ထုိအခ်ိန္၌ မင္းၾကီးဦးေကာင္း ကိုယ္တုိင္ ေဆးေပးမီးယူ ျပဳစုသူ လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္၏။ မင္းတုန္းမင္း ေပးစားခဲ့သူ မိခင္အ႐ြယ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္မွ် မလြဲမေသြ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ သစၥာမ႑ိဳင္ ျမဲခိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းက အျပစ္ဆိုဖြယ္ မရွိပါေခ်။


ဆန္ပုစာၦ
    တစ္ခ်ိန္က မင္းတုန္းမင္းက ပုစာၦတစ္ခု ထုတ္ျပန္သည္မွာ "ဆန္တစ္ေစ့ကို အျပန္ ၃၀ မည္သူ စားႏုိင္မည္လဲ၊ စားႏုိင္သူအား ျမင္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ ပုဆိုး ဆုေတာ္ခ်မည္"ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဦးေကာင္းသည္ မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဝဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုတ္ျခည္းပင္ "စားႏိုင္ပါေၾကာင္း"ဟု ေလွ်ာက္တင္၏။
    ဆန္တစ္ေစ့၏ အျပန္ ၃၀ မွာ အေစ့ေပါင္း ၁၇၃, ၇၄၁, ၈၂၃ ျဖစ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္မွ သိရ၍ ဦးေကာင္းအေလွ်ာက္မွားမွန္း သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္ ေရထမ္းကာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း သစ္ပင္မ်ား ေရေလာင္းရ၏။ ထိုဒဏ္မွ လြတ္လိုလွ်င္ မိမိ၏အမွားကို ႐ုတ္ျခည္း စာစပ္ တင္ဆက္ရမည္ ဆို၍ ဦးေကာင္းစာဆိုပံုကား-
        ပုဆိုးႏွင့္ ျမင္းပါ
        ဆုေတာ္ခံမယ္လို႔
        ျပန္သံုးဆယ္ဆန္ကို စားတယ္
        မွားခ်က္က နာ။
        ေနာက္တစ္ခါ
        ေၾကာက္ပါေပ့ါ သက္ဆံုး
        သည္တစ္ပြဲမွာျဖင့္ အလြဲကံေခ်ာ္လို႔
        ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ ေရေလာင္းမယ္
        ငယ္ရင္းဟန္ႂကြယ္တဲ့
        ဆင္ၾကန္မယ္ ျဖဴျပာႏြဲ႔ရယ္
        မင္း ကူလွည့္အံုး။        ။
    မင္းတုန္းမင္းက ဦးေကာင္းကို အႏိုင္က်င့္ပံုႏွင့္ ဦးရန္ေဝးက မင္းတုန္းမင္းကို ခြလုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ ဝန္ၾကီး ၂ ပါး တစ္လွည့္စီ ပြဲထြက္ေစမွ ပိုေကာင္းေပလိမ့္မည္။
    ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ ကင္းဝန္မင္းၾကီး သမိုင္း၊ ျမေကတု၏ နန္းဓေလ့ႏွင့္ ေ႐ႊေသြး၏ နန္းတြင္းေရး စာအုပ္မ်ားမွ ကိုးကားထားပါသည္။


ဘုရင္၏ အမိန္႔ကို ဆုတ္ပစ္
    ကရင္နီေစာ္ဘြားက မိမိ၏ပိုင္နက္ကို မင္းတုန္းမင္းက သိမ္းပိုက္ေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို ဘုရင္က သေဘာတူ၍ သိမ္းယူရန္ အမိန္႔ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ပို႔၏။ ပခန္းမင္းၾကီးက "မင္းတုိ႔ဘုရင္ ေတာင္နားမလည္ ေျမာက္နားမလည္ႏွင့္ ဤအမိန္႔မ်ဳိးထုတ္ရသလား"ဟုဆိုကာ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆြဲဆုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ရွင္ဘုရင္က စိတ္ဆိုးသျဖင့္ နန္းေတာ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေစဆုိရာ "မင္းတုိ႔ဘုရင္က အားတုိင္းေခၚလို႔ ငါ မလာႏိုင္ဘူး"ဟု ေျပာလႊတ္ကာ ၅ ရက္ၾကာမွ နန္းေတာ္သို႔ ဝင္သည္။
ဘုရင္    ။           ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့အမိန္႔ ဖ်က္သနည္း။
ပခန္း   ။       ။ ဤအရာသည္ ဘုရင့္အလုပ္ မဟုတ္။ လႊတ္ေတာ္ဝန္ၾကီးမ်ားသို႔ ဘုရင္က ေမးသင့္သည္။ ကရင္နီနယ္ကိုသိမ္းလွ်င္ ယိုးဒယားနယ္စပ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ကုလားျဖဴမ်ားကလည္း ထႂကြမည္။ လႊတ္ေတာ္ မတုိင္ပင္ဘဲ အရမ္းအမိန္႔ထုတ္ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထားေသးသနည္း။ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေတာ့သည္သာ။
    ထုိသို႔ ေလွ်ာက္တင္ျပီးေနာက္ ညီလာခံမွ ဦးရန္ေဝး ဆင္းသြားသည္။ အမွန္မွာ ညီလာခံကို ဘုရင္က သိမ္းမွ သာလွ်က္ မွဴးၾကီးမတ္ၾကီးမ်ား ထြက္ခြာခြင့္ ရွိသည္။
    ကရင္နီနယ္သည္ ယိုးဒယားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလားျဖဴမ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေန၏။ ထုိေနရာ၌ ၾကားနယ္ေျမ (Buffer State)အျဖစ္ အင္အားၾကီးေသာ တုိင္းျပည္မ်ား တိုက္႐ုိက္ထိပါးမႈမ်ားကို နည္းပါးေစေလသည္။ ထုိသို႔ေသာ ၾကားေနနယ္ေျမမ်ား လိုအပ္ပံုကို ပခန္းမင္းၾကီးက နားလည္ျပီးျဖစ္၍ ကရင္နီေစာ္ဘြားက နယ္ေျမ ဆက္သျခင္းကို ပယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


သေျပငါး႐ြာ
    ၁၂၁၈ ခုတြင္ ဦးေကာင္းသည္ ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း "တိႏဳၱက" ဇာတ္ကို ပ်ဳိ႕သေဘာ ေရးသားတင္ဆက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ ပခန္းၾကီးခ႐ုိင္ရွိ "သေျပငါး႐ြာစား"ခန္႔အပ္၏။ ဦးေကာင္းက ထုိဆုကို လက္မခံလိုဘဲ မိမိ၏ မူလစားရာ ႐ြာသစ္ၾကီး (စစ္ကိုင္းနယ္)ကိုသာ ဆက္လက္စားလိုေၾကာင္း တင္ေလွ်ာက္၏။ ထုိအခါ မင္းတုန္းမင္းက "သေျပငါး႐ြာသည္ ပညာရွိတို႔ကိုမွ ေပးေသာ႐ြာျဖစ္သည္။ စားလုိရာ ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ ရွိသေလာ"ဟု ေငါက္ငမ္း မိန္႔ဆုိသည္။ ဦးေကာင္းသည္ ေၾကာက္အားၾကီးစြာျဖင့္ "ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး အတင္ အေလွ်ာက္ မွားပါေၾကာင္း " ဝန္ခံ သံေတာ္ဦး တင္ရေလသည္။


မသင့္သူကို ဖမ္းပို႔
    ၁၂၂၈ ခု၊ ျမင္းခံုတိုင္ အေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို သူပုန္အျဖစ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔အပ္ရမည္ဟု မင္းတုန္းမင္း အမိန္႔ေတာ္ရွိရာ အေဝးျမိဳ႕ဝန္၊ ျမိဳ႕သူၾကီးမ်ားက သူတို႔ မလိုသူမ်ားအား သူပုန္အျဖစ္ ေရာေႏွာထည့္သြင္း ပို႔ၾကေသာေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္မဆံ့ ျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပခန္းမင္းၾကီးက "ေနာက္ထပ္ သူပုန္ ဟူ၍ မဖမ္းေစႏွင့္"ဟု အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေလသည္။ ဘုရင္က အေမးေတာ္ရွိရာ ပခန္းမင္းၾကီးက "ဤကိစၥတြင္ ရွင္ဘုရင္တာဝန္မကင္း ျဖစ္သည္။ သူပုန္မ်ားသည္ သားေတာ္ ျမင္ကြန္းစား၏ လူမ်ားျဖစ္ရာ သားမေကာင္း၍ နီးရာဓားကို ေၾကာက္ရျပီး လိုက္ပါရသည္။ သားသမီး မေကာင္း မိဘေခါင္းျဖစ္သည္။ အေဝးျမိဳ႕ဝန္တို႔သည္ ဤအခ်က္ေကာင္းကိုယူျပီး ရာထူးစည္းစိမ္တုိးတက္ေရး ေမွ်ာ္ကိုးကာ မိမိႏွင့္ မသင့္မတင့္ သူမ်ားကို သူပုန္အျဖစ္ ဆြဲထည့္ေနသည္ကို ရွင္ဘုရင္ နန္းေတာ္ထဲေနျပီး ဘာသိလဲ"ဟုေျပာျပီး နန္းေတာ္မွ ဆင္းသြားသည္။


ေ႐ႊထီးေဆာင္းခြင့္
    ၁၂၂၃ခုတြင္ ဦးေကာင္းကို အလံုျမိဳ႕ဝန္ ခန္႔ေလသည္။ "ငါ့သခင္သည္ ငါ့ကို သဒၶါယံုၾကည္ေတာ္မူ၍ အလံုျမိဳ႕ၾကီးကို ဝန္ခန္႔ေလျပီ။ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခြင့္ သနားေတာ္ျမတ္ ခံရလွ်င္ေကာင္းမည္"ဟု ယူဆကာ နံ႔သာျဖဴနန္းေတာ္၌ ဘုရင္စံေတာ္မူခိုက္ သံေတာ္ဦးတင္၏။ မင္းတုန္းမင္းက "ဓား၊ ထီး စေသာ အေဆာင္အ႐ြက္ ျမိဳ႕႐ြာကံေကြ်းမ်ားကို မင္းဧကရာဇ္က အရည္အခ်င္းအေလ်ာက္ ၾကည့္႐ႈေပးျမဲျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မွဴးမတ္က အလိုရွိသည့္ အရာကို တင္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆိုရသည္မဟုတ္"ဟု ျပတ္ျပတ္ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္သည္။ ဤအၾကိမ္၌လည္း ဦးေကာင္းက အတင္အေလွ်ာက္ မွားေၾကာင္း ရွိခိုး ဝန္ခံေလသည္။


မိန္းမ အပိုမယူရ
    တစ္ခါေသာ္ ဝန္စု မွဴးစုတို႔သည္ သားမယား တစ္ေယာက္မက အေျမႇာင္အပို ထားၾကသည့္အတြက္ ရရွိေသာ ရိကၡာေတာ္ေငြႏွင့္ မေလာက္မင ရွိၾကသည္ကို မင္းတုန္းမင္းၾကားသိေတာ္မူ၍ သားမယား တစ္ေယာက္ထက္ အပိုမယူ ၾကရန္ ဥပေဒလုပ္လိုေသာ ဆႏၵျဖစ္၏။ ပခန္းမင္းၾကီးႏွင့္တိုင္ပင္ေတာ္မူရာ ဝမ္းေျမာက္စြာ ေထာက္ခံေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဥပေဒကို ဝန္ၾကီး မွဴးၾကီးမ်ားအတြက္သာ မထားဘဲ ရွင္ဘုရင္ကိုပါ ဤဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနေတာ္မူေစလွ်င္ မ်ားစြာသင့္ေလ်ာ္မည္ထင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္သျဖင့္ မင္းတရားၾကီး ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။


ေဆြမ်ိဳးအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္
    ၁၂၃၈ ခုတြင္ ဦးေကာင္း၏ဇာတိ မုန္တုိင္ပင္႐ြာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား သူ႔ထံ အလည္လာၾက၏။ ထုိအခ်ိန္၌ ဦးေကာင္းမွာ ေသနတ္ဝန္ျဖစ္လ်က္ သူ႔ေဆြမ်ဳိးအခ်ဳိ႕မွာ ျမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ ေသနတ္စု အမႈထမ္းအျဖစ္ စာရင္းေဝပံုက် ပါဝင္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသူတို႔က "ေသနတ္အမႈထမ္းအျဖစ္မွ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာစြာ ေနရေအာင္ ၾကည့္႐ႈေစာင္မပါ"ဟု ပန္ၾကားၾက၏။ ထုိကိစၥကို မင္းတရားၾကီးအား ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါတြင္ "ငါ၏ မဂၤလာအိမ္ေတာ္ပါ ႐ုိးရင္းျဖစ္၍ သင့္အား အဂၢမဟာ ေသနာပတိ ဝန္ရွင္ေတာ္ေနရာ၌ ခန္႔ထား သူေကာင္းျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ငါ့ အမႈေတာ္ကို ဆတက္ထမ္းပိုး ထမ္း႐ြက္ၾကေအာင္ အားထုတ္ တုိက္တြန္းသင့္ပါလ်က္ အမႈထမ္းေနသူမ်ားကိုပင္ အမႈမထမ္းရေအာင္ အမိန္႔ေတာ္ခံသည္မွာ မွားသေလာ၊ မွန္သေလာ"ဟု ေမးေတာ္မူ၏။
    ဤတြင္လည္း ဦးေကာင္းသည္ သူ၏ ထိပ္ထက္ မုိးၾကိဳးႏွက္သကဲ့သို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ျပင္းစြာ ျဖစ္လ်က္ မိမိသည္ အမွားၾကီး မွားပါေၾကာင္း ရွိခိုး ေတာင္းပန္ရျပန္၏။


တခမ္းတနား ဝန္ကေတာ္
    တစ္ေန႔ေသာ္ ပခန္းမင္းၾကီးသည္ ေလာကမာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားပြဲသို႔ သြားရာတြင္ လမ္းခရီး၌ အတြင္းဝန္ကေတာ္တစ္ေယာက္သည္ လွည္းယဥ္ ေျခာက္စေထာင္ကို စီးနင္းလိုက္ပါလ်က္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းကာ အေဆာင္ကိုင္မ်ား ဝန္းရံ၍ တခမ္းတနား သြားလာေနသည္ကို ျမင္ရေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးရန္ေဝးက မိမိ၏လွည္းသမားအား ထုိဝန္ကေတာ္ကို ၾကိမ္လံုးျဖင့္ ဆင္း၍႐ိုက္ခိုင္းလိုက္ရာ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဝန္ကေတာ္လည္း အရွက္ရျပီး ေနအိမ္သို႔ ျပန္သြား၏။ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ထုိသတင္းေပါက္ၾကားျပီး ထိုည ညီလာခံတြင္ ပခန္းမင္းၾကီးအား "အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ဆံုးမရေၾကာင္း"ေမးေတာ္မူရာ မင္းၾကီးက "ဤဝန္ကေတာ္အား ဆင္းရဲသားမ်ားက ျမင္လွ်င္ သူ႔လင္သည္ တံစိုးလက္ေဆာက္ ရ၍ ဤသို႔ ခမ္းနားၾကီးက်ယ္စြာ သြားလာႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကလိမ့္မည္။ သူ႔လင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ရိကၡာထက္ အဆမတန္ေအာင္ စိတ္ၾကီး ဝင္ကာ သြားလာေနသျဖင့္ ႐ုိက္ရပါေၾကာင္း" တင္ေလွ်ာက္ေလသည္။


မိုးကုတ္စာခ်ဳပ္
    ၁၂၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေကာင္းသည္ ျမန္မာသံအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကာ ဥေရာပတုိက္လွည့္လည္ရာမွ ျပန္ေရာက္လာ၏။ ညီလာခံ၌ ရွင္ဘုရင္အား ေလွ်ာက္တင္ရာဝယ္ ျဗိတိသွ်ကြ်န္း၌ စက္မႈလုပ္ငန္း တုိးတက္ပံု၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ား လက္နက္ေခတ္မီပံု၊ ဘုရင္မၾကီးက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လို၍ အာမခံစာခ်ဳပ္ ျပဳခဲ့ပံုမ်ား ပါရွိေလသည္။ မုိးကုတ္အေၾကာင္းကို ၾကားရခ်ိန္၌ ရွင္ဘုရင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ ႐ုတ္ျခည္း ညႇဳိးသြားသည္။
"မိုက္လွခ်ည္လား ငေကာင္းရဲ႕၊ ေမာင္မင္းတို႔ မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္း ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ခြင့္ အာဏာ ငါက အပ္ႏွင္းေတာ္မူလိုက္သလား"
    ဘုရင္၏ မိန္႔ျမြက္သံကို ဦးေကာင္းမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ သံေတာ္ဦးတင္ရန္ မဝံ့ေတာ့ဘဲ ေခါင္းငိုက္စိုက္ ျငိမ္က်သြားေလေတာ့သည္။
    ညီလာခံ ႐ုပ္သိမ္း၍ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး အတြင္းေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ မိဖုရားၾကီးငယ္တို႔ ေခၚယူ စုေဝးေတာ္မူကာ "မမတို႔ သည္တစ္ခါျဖင့္ ေစ်းေတာင္းေခါင္း႐ြက္၊ ရက္ကန္းရက္၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္း အသက္ေမြးဖို႔ပဲ စိတ္ကူးၾကေတာ့။ မင္းၾကီးငေကာင္းက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္းကို မဆင္မျခင္ သူ႔သေဘာအတိုင္း အဂၤလိပ္ဘုရင္မထံ ေရာင္းခဲ့ျပီ၊ စာခ်ဳပ္ခဲ့ျပီ။ ျပည္ပိုင္မင္း အခ်င္းခ်င္း ေလာဘ ေဒါသ ေနာက္ကို လုိက္မိၾကရင္ စစ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္"ဟု မိန္႔ၾကား၏။
    မိဖုရားအမ်ား မတုန္မလႈပ္ ၾကားေနကာ ငိုင္ေနၾက၏။ စၾကာေဒဝီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးသာလွ်င္ ဣေႁႏၵမပ်က္ ျပန္လည္တင္ေလွ်ာက္ေဖာ္ ရ၏။
    "ပူေတာ္ မမူပါႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ေရာင္းတဲ့လူက သူ႔ဥာဏ္ႏွင့္ ေရာင္းခဲ့ရင္ အေရာင္းအဝယ္ ပ်က္ေအာင္ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ ဖ်က္တာေပါ့ ေမာင္ေတာ္"
    "အႏို႔.... ဘယ္လိုစီမံရင္ ေကာင္းမည္လဲ"
    "သားေတာ္ ငဘုိးလိႈက္ ရွိသားကဘဲ၊ သူ႔ကို ေခၚယူ တိုင္ပင္ပါ ဘုရား" 
    ဤတြင္မွ ဦးေခါင္းမီးေလာက္ေနေသာ ရွင္ဘုရင္ၾကီးမွာ ရာထူးက်၍ အမရပူရတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေနေသာ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလႈိင္ကို သတိရကာ အျမန္ေခၚေစ၏။ ဦးဘိုးလိႈက္က "ဤကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေတာ္ မမူပါႏွင့္ ဘုရား။ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး တာယန္ယူ ေျဖရွင္းပါမည္။ ငေမာက္ေက်ာက္အပါအဝင္ နန္းစဥ္ ရတနာေက်ာက္ ၃ လံုးကိုသာ အဝယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အေရးဆိုရာ၌ အသံုးျပဳ ပါရေစ ဘုရား"ဟု တင္ေလွ်ာက္၏။ မင္းတုန္းမင္းက ဦးဘိုးလိႈင္ကို အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ေလသည္။
    အခ်ဳပ္ကို ဆိုေသာ္ အဂၤလိပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ဦးဘိုးလႈိင္က "စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိမပ်က္ မုိးကုတ္ေက်ာက္တြင္းကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ထိုတြင္းထြက္မ်ားကို ဦးစြာ ေစ်းျဖတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း"ေျပာၾကားရာ တ႐ုတ္ရာျပတ္ကို သက္ေသအျဖစ္ ထားရွိလ်က္ အငယ္ဆံုး နန္းစဥ္ေက်ာက္ကို စတင္ျပသည္။ ဂြမ္းတစ္ပိႆာ အလယ္ရွိေက်ာက္သည္ ဂြမ္းပံုကို ေဖာက္ထြင္းကာ အေရာင္ တဝင္းဝင္းႏွင့္ မ်က္ေတာက္ခတ္ေနသေယာင္ ရွိ၏။
 လိႈင္     ။         ။ ဒီပတၱျမား ဘယ္ေလာက္တန္သလဲ။
 ရာျပတ္ ။         ။ တစ္တိုင္းျပည္တန္ ေက်ာက္ျဖစ္ပါသည္။
    ေက်ာက္မ်ားကို ဆက္လက္ျပသရာတြင္ ဒုတိယပတၱျမားမွာ ၃ ျပည္ေထာင္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊ တတိယ ငေမာက္ေက်ာက္မွာ ၇ ျပည္ေထာင္ တန္ေၾကာင္း ရာျပတ္က သတ္မွတ္ေလသည္။ ငေမာက္ေက်ာက္ကို ဂြမ္း ၇ ပိႆာဖံုးထားေသာ္လည္း နန္းေတာ္တစ္ေဆာင္လံုး ထိန္ထိန္လင္းေနသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားက တန္ဖိုးမ်ားလွ၍ ဘုရင္မၾကီးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါရေစ ဆို၏။
   ဦးဘိုးလိႈင္က စာခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္မ်ားလက္မွ ေတာင္းယူ ၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္ "ဒီ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ယေန႔ကုန္ဆံုးသြားျပီ။ အဝယ္ေတာ္ မျပီးျပတ္မႈေၾကာင့္လည္း အဂၤလိပ္ ဘုရင္မၾကီး ဂုဏ္သိကၡာ က်ေစပါတယ္"ဟု ဆိုျပီး အမ်ားေရွ႕၌ပင္ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ဆုတ္ပစ္လိုက္သည္။
    သို႔လွ်င္ ဦးေကာင္း၏ အမွားေတာ္ပံုကို ဦးဘိုးလႈိင္က အဖတ္ဆယ္ခဲ့ေပသည္။
*   စုဖုရားလတ္ရွင္းတမ္းတြင္ ကြယ္လြန္သူ စစ္သူၾကီး ဦးဘုိး ဟုဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment